Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом примерно готово.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

4.5.6 Нарахування на заробітну платню

При визначенні дільничної собівартості приймаються нарахування на заробітну плату до Пенсійного фонду (33,2% від ФОП), до Фонду соціального страхування (1,4 % від ФОП), до Фонду соціального страхування від нещасних випадків (1,41 % від ФОП) і до Фонду соціального страхування по безробіттю (1,6 % від ФОП). Тоді, витрати по елемену «Нарахування на заробітну плату» дорівнюють:

Вн.зп =0,3761 * ФОП , (4.15)

Вн.зп = 0,3761 * 4905,62 = 1845,00 грн

Отже маємо витрати на заробітню платню у розмірі 1845,00 грн.

4.5.7 Розрахунок витрат на техніку

Використання нового технологічного рішення передбачає залишення частини старого обладнання та придбання нового. Витрати на техніку наведені в таблиці 4.8

Таблиця 4.8 – Розрахунок амортизаційних витрат на техніку

Найменування основних фондів

Кількість

одиниць

Балансова

вартість

обладнання,

грн

Річна норма амортизації, %

Вгграти на цикл, грн

1

2

3

4

5

Комбайн УКД-200

1

221780

20

24,30

Конвеєр СКЦ-26

1

ҐЛ'У Г\Ґ\/ЛҐ\

16,7

84,19

Лебідка ЛС-30

1

31500,00

18,3

3,16

Г ідропересувач ГП-ІУ

І

60500

15.4

5,11

Маслостанція

СНУ-5

1

44885

25

6,15

Станнія НУМС- 30

1

35800

21

4,12

Механізована кріп КД90

1

4584000

11

276,30

Електроапаратура

І

20000

І6,3

1,79

Закладний комплекс 'Титан"

1

132000,00

17,5

12,66


Витрати на техніку загальні за цикл складають 417,76 грн.

4.5.8 Розрахунок витрат на електроенергію та пневмоенергію

Вартість споживаної електроенергії визначається за формулою:

Cэ=Wэ(al*T*ζ+(a2/cosφ)), (4.16)

де Wэ- загальна потужність двигунів,які одночасно працюють;

а1, а2- тариф на 1 КВт год. витраченої електроенергії та за 1КВт встановленої потужності трансформатору;

Т - середній час роботи механізмів, год;

ζ -середній коефіцієнт завантаження двигунів за потужністю;

cosφ -коефіцієнт потужності, cosφ =0,8.

Сэ=319*(1*10,5*0,8+(1,18/0,8))=3150,13 грн/добу

Вартість витрат на пневмоенергію визначається:

Зп=(Д*Р*Ц)/γп, (4.17)

де Д - видобуток вугілля на добу, т/доб;

Р - потужність закладного комплексу, т/доб;

Ц - вартість стиснутого повітря, Ц=10,73 грн;

γп - щільність породи, γп=2 т/м3

Зп=(725*60*10,73)/2=233377,5 грн/доб

Загальні витрати на електроенергію та пневмоенергію дорівнюють:

Венэп, (4.18)

Вен=3150,13 + 233337,92=236527,бЗгрн/доб

Розрахуємо загальні витрати на електроенергію та пневмоенергію. на цикл:

ен/nц , (4.19)

= 236527,63/5=47305,53 грн/цикл

4.5.9 Розрахунок необхідних витрат на матеріали

Вихідними даними кошторисної оцінки витрати матеріалів на цикл служать об'єми робіт, норми матеріалів на одиницю робіт або в одиницю часу і ціни на матеріали. Витрати по неврахованих матеріалах приймаються в розмірі до 15% від вартості врахованих.

Розрахуємо необхідну кількість матеріалів для укладання закладного ящику.

Об’єм одного стояка:

Vm=*lcm , (4.20)

де D - діаметр стояка, м;

lст- довжина стояка, м.

V1cm=*0,8 =0,00628 м3

Об’єм стояків необхідних для кріплення на цикл:

ΣVcm=V1cm*, (4.21)

ΣVcm = 0,00628 * 213 = 1,338 м3

Об’єм сітки для ящику:

Vсіm=(lл+2*lзах)*m, (4,22)

де lзах - ширина заходки.

Vсіm = (213 + 2 * 0,63) * 0,8 = 171,408 м2

Вартість витрати матеріалів на цикл зводиться в таблиці 4.9

Таблиця 4.9 - Розрахунок вартості матеріалів

Види матеріалів

Об'єм робіт на

ЦИКЛ, т, м

Питома витрата матеріалів на одиницю робіт

Ціна

одиниці

М аТ Ср ІаЛсц

грн

Витрати на цикл Вм, грн

од.вим

кіл-ть

Стійки дерев’яні

145

м3

1,338

1400,00

1873,20

Сітка металева

145

м2

171,408

7,00

1199,86

Разом

3073,06

Невраховані матеріали

460,96

Всього

3534,01

Загальні витрати по матеріалах складають 3534,01 грн на цикл роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.