Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом примерно готово.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

4.4.1 Технологічна схема з веденням очисних робіт агрегатом ак-3 і з подачею породи у вироблений простір із застосуванням конвеєра ср-70

Оскільки очисні роботи в забої, як і в попередній схемі, виконуються агрегатом АК-3, то і схема розтину, підготовки очисного забою і його параметри залишаються без зміни.

Для подачі закладного матеріалу, як і у попередньому випадку, верхня частина лави витягується за допомогою БВР, кріпиться дерев'яним стоєчним кріпленням і в ній відгороджуються «бункери» для накопичення породи .

Відмінність даної схеми полягає у використанні інших засобів механізації подачі закладки, а саме замість комплексу «Титан-1» використовується конвеєр СР-70 (рис 4.15) У зв'язку з тим, що закладний конвеєр вимагає обслуговування і ремонту, тобто присутності людей в зоні подачі породи, кріплення вентиляційного штреку посилюється двома рядами підхоплень і анкерною крепью. За планограммою робіт ведення очисної здобичі і подачі породи у вироблений простір проводиться 12,5 годин, що при продуктивності СР-70 100-150 м /годину цілком забезпечить заповнення виробленого простору.

Рис. 4.9 - Технологічна схема з веденням очисних робіт агрегатом АК-3 і подачею породи у вироблений простір конвеєром СР-70

Рис. 4.10 - «Бункери» для накопичення породи

Шириною 4 м і через кожних 4 м, що прорізається породоспускними печами. Нижче за целика шириною 3-3,3 м буропідривним способом проходиться та ніша, що випереджає очисний забій, яка кріпиться по лавному, а в нижній її частині викладаються костри . Породоспускні печі і ніша утворюють бункери-накопичувачі закладного матеріалу. Нижче за нішу розташовується очисний забій, обладнаний агрегатом АК-3.

Заповнення виробленого простору породою, завдяки наявності бункерів- накопичувачів, ж і в попередніх схемах, здійснюється незалежно від виконуваних операцій в очисному забої. У свою чергу, очисний забій не простоює в очікуванні закладки, оскільки ємкості бункерів-накопичувачів вистачає на крок пересування кріплення.

За планограммою робіт, завдяки ухваленим технічним рішенням, виконується поєднання в часі очисних робіт в забої з подачею шахтних порід у відпрацьований простір. Роботи по заповненню виробленого простору виконуються машиністом електровоза і насипальником-відкатником.

У зв'язку з тим, що технологія очисних робіт в забої залишається такою ж, як і в попередніх схемах, а продуктивність подачі породи не поступається продуктивністю в раніше описаних схемах, то техніко-економічні показники даної схеми не відрізняються від показників попередніх схем.

4.5 Похідні гірничо - технічні та гірничо - технологічні показники роботи лави

Таблиця 4.6 - Похідні гірничо-технічні та гірничо-технологічні умови

Найменування

Одиниця

виміру

Показник

Довжина лави

м

213

Кут падіння пласту

град

15-20

Потужність пласту

м

загальна

0,98-1,16

виймальна

0,8

Продвигання лави

м

за цикл

0,63

за добу

2,52

Середньодобовий видобуток вугілля

т/доб

680

Кількість змін на добу з виїмки вугілля

шт/доб

2

Комбайн

УКД-200

Ширина захвату комбаїну

м

0,63

Конвеєр

СПЦ-26

Кріплення

призабійне

ДМ

Спосіб керування покрівлею

БЖБТ

Собівартість вугілля

грн/т

395

Використання

породи

%

12

Для того, шоб запропонувати будь-яке рішення з використання породи на дільниці шахти, необхідно розглянути існуючі (похідні) гірничо-технічні та гірничо-технологічні показники роботи цієї дільниці (лави), які відображені в талблиці 4.6, Існуюча технологічна схема" видобутку вугілля з лави представлена на рисунку 4.11

Коніейер

Йаотмз поусамз.

Рис. 4.11 - Технологічна схема видобутку вугілля з лави пласту l2

Як видно з таблиці та з технологічної схеми , лава знаходиться у відносно нормальних гірничо-технічних умовах, проте технологічні показники могли б бути кращими. Керування покрівлею - повне обрушення з охороною штреків полосами з БЖБТ.

Для поліпшення деяких технологічних показників та отримання екологічного ефекту, розглянемо нове технологічне рішення закладанням виробленого простору, та приймемо рішення по ефективнішій роботі лави.