Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
438.43 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«Вища школа економіки та менеджменту»

Факультет менеджменту

Кафедра фінансів і економічної безпеки

(прізвище,ім”я, по батькові студента) (підпис)

Група______________________________

Дипломна робота спеціаліста

на тему________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»,

Завідувач випускної кафедри_______________________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник _______________________________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Консультанти: ___________________________________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

______________________________________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

___________________________________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

___________________________________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Нормоконтролер ___________________________________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Донецьк – 2014 року

Державний вищий навчальний заклад

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«Вища школа економіки та менеджменту»

Факультет менеджменту

Кафедра фінансів і економічної безпеки

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

Спеціаліст

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему______________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Виконав: студент 1 курсу, групи______

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

__________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

Донецьк – 2014 року

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]