Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
438.43 Кб
Скачать

Факультет менеджменту

Кафедра фінансів і економічної безпеки

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фінансів і економічної безпеки

______________ В.П. Вишневський

“____” _________________2014року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

_________________________ __________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема проекту (роботи) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_ ., доц.., к.е.н.__,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “ 201 року №

2. Строк подання студентом проекту (роботи)__ .________

3.Вихідні дані до проекту (роботи)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання_____.____________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]