Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
438.43 Кб
Скачать

4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Охорона і безпека праці на підприємстві є важливою обставиною його небезпечної роботи. Для отримання максимального прибутку треба не тільки виконувати план виробництва та реалізації, але й дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і інструкцій з охорони і безпеки праці.

Метою охорони і безпеки праці та цивільного захисту є забезпечення ефективної працездатності працівників без виробничих травм, аварій на виробництві та нещасних випадків.

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання:

  • визначити систему управління охороною праці на підприємстві;

  • проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці на ТОВ «Донгазбудiнвест»»;

  • розглянути рівень безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

На підприємстві існує відділ з охорони праці. Фахівці відділу постійно проводять інструктажі з охорони і безпеки праці, розглядають та вдосконалюють інструкції з цих питань.

Система управління охороною праці (СОП) на виробництві – це сукупність взаємопов’язаних правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних рішень, направлених на попередження аварій, нещасних випадків, професійних захворювань, а також засобів, які забезпечують збереження життя, здоров’я та працездатність людини в процесі праці.

Метою впровадження СОП є безпечні і нешкідливі умови праці працівників на всіх виробничих процесах. При цьому мусить забезпечуватись не лише своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охорони праці, але і завчасне попередження можливості їх виникнення.

Підприємство ТОВ «Донгазбудінвест» знаходиться за юридичною адресою м. Донецьк, Київський р-н вул. Університетська буд. 108а.ТОВ «Донгазбудінвест» зареєстроване Рішенням Ворошиловської районної ради м. Донецька у 2001 році. ТОВ «Донгазбудінвест» є клієнтом Донецького регіонального управлiння Комерційного банку «Приватбанк». На даний час кількість працівників ТОВ «Донгазбудінвест» складає 12 осіб.

Для дослідження діяльності СОП на підприємстві ТОВ «Донгазбудiнвест» необхідно визначити її чисельний склад і спіставити з фактичною чисельністю. Розрахунки доцільно проводити у відповідності до Типового положення про службу охорони праці.

П.1.4. цього Положення визначає, що СОП створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції СОП можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій СОП можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці. На даний час кількість працівників ТОВ «Донгазбудінвест» складає 12 осіб.

На підставі проведеного аудиту відповідності наявного переліку нормативно-правових актів (Додаток Г табл. Г.1, табл. Г.2), можна зробити висновок, що на підприємстві є всі нормативно-правові документи, які відповідають існуючим вимогам.

Після вивчення питання наявності нормативно-правових актів щодо охорони праці на ТОВ «Донгазбудiнвест», дамо оцінку виконання положень цих документів. Так, в п. 6. «Організація проведення інструктажів з питань охорони праці» Типового положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), п.п. 6.2. відмічено, що за характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

В п.п. 6.5. наголошено, що повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці; для решти робіт – 1 раз на 6 місяців. На підприємстві ці норми виконуються на достатньо високому рівні та відповідно до встановленого графіку проведення інструктажів.

Оцінюючи ступінь ефективності СОП на підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні. Доцільні витрати спрямовані на збереження здоров’я працівників, зростання продуктивності праці. До них відносяться витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань. Решта витрат є недоцільними або частково доцільні витрати – пільги та компенсації за несприятливі умови праці. Недоцільні витрати – це додаткові до страхових відшкодування потерпілим внаслідок травм і профзахворювань, витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків, витрати на штрафні санкції і ін.

За останні п’ять років на ТОВ «Донгазбудiнвест» аварій не було. Таким чином витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві підприємство не понесло. А також не було витрат зі страхових відшкодувань потерпілим у наслідок травм і професійних захворювань.

За порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці штрафи виплачували працівники в касу підприємства, які причасні до порушень. Але ці штрафи на діяльність підприємства не впливали.

На ТОВ «Донгазбудiнвест» завжди здійснюється громадський контроль за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту.

Працівники беруть участь у прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів на відповідність їх вимогам охорони праці. Також профспілки приймають участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі охорони праці та соціального захисту працівників.

Будівля, в якій знаходиться пiдприємство ТОВ «Донгазбудiнвест», де проходила практика, тобто адміністративний корпус, розташована поблизу автомобільної дороги. Виробничі приміщення знаходяться далеко від адміністративного корпусу. На робочому місці достатня природна освітленість. Характеристика приміщення відділу відповідає всім вимогам санітарно-гігієнічних норм.

Допустимі рівні напруженості електростатичних полів нормуються згідно ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ 16 [18 c.54]. Для робочих місць користувачів персональних комп’ютерів (ПК) потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання установити згідно з вимогами НРБУ-97, а допустимі рівні неіонізуючого електромагнітного випромінювання − згідно з вимогами ДСанПіН 3.3.2.007-98[19. c.99].

Іонізуюче випромінювання та розряди статичної електрики призводять до іонізації повітря робочої зони. Нормативні рівні концентрації позитивних та негативних іонів повинні відповідати вимогам СН 2152-80.

Одним з найшкідливіших факторів, притаманних нашій цивілізації, є шум. Виробничий шум - це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що виникають у повітряному середовищі і безпосередньо впливають на працездатність.

Площа робочого міста приблизно 7 м2, а об’єм – 26 м3. Природнє світло падає збоку, зліва. Екран відеомонітору знаходиться на відстані 60см від очей. Висота робочої поверхні столу приблизно 80см. Робоче місце обладнане підставкою для ніг. Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) користувача ПК має такі основні елементи: сидіння, спинку, стаціонарні або знімні підлокітники. У конструкцію сидіння можуть бути введені додаткові елементи, що не є обов’язковими: підголівник та підставка для ніг. Робоче сидіння користувача ПК підйомно-поворотне, таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки. Регулювання кожного параметра незалежне, плавне, має надійну фіксацію.

Таким чином, робоче місце відповідає вимогам Інструкції з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері від 09.08.2011 № 2.4-02-11 (Додаток Ґ).

Аналіз параметрів що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці на пiдприємствi ТОВ «Донгазбудiнвест» наведені в таблиці 4.1.

Рівні позитивних і негативних іонів у повітрі приміщень з ПК мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам №2152–80.

Кількість позитивних і негативних іонів у повітрі приміщення пiдприємства знаходяться у межах оптимального рівня.

Загальна освітлюваність аналізованого приміщення сектора 350 лк, що відповідає нормам. Використовується комбіноване освітлення. Природне освітлення доповнюється штучним освітленням.

Рівень шуму в приміщенні досягає приблизно 50 дБА, що відповідає оптимальному рівню згідно з ДСН 3.3.6.037-99 [20 c.16].

У приміщенні також є комп’ютерні столи, офісні крісла і шафа для документів. Усі вони розміщені відповідно до їх функціонального призначення, а їх кількість відповідає номенклатурі знарядь праці, змісту та особливостям виконуваної роботи.

Таблиця 4.1 – Параметри санітарно-гігієнічних умов праці на пiдприємствi ТОВ «Донгазбудiнвест»

Параметри

Фактичне значення

Нормативне значення ДСанПіН 3.3.2.007-98

Відповідність ДСанПіН 3.3.2.007-98

1

Шум, дБ

50

60

відповідає

2

Освітленість, лк

350

300

відповідає

3

Запиленість, м2/мг

6

6

відповідає

4

Температура повітря, С0 в холодний та перехідний період

23

22-24

відповідає

5

Відносна вогкість, %

60

40-60

відповідає

6

Швидкість руху повітря, м/с

0,17

0,1-0,2

відповідає

Відповідно до ч.1 ст. 13 Закону України «Про охорону праці»[21 c.15] роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів. Для проведення атестації робочих місць та встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих заходів використовується «Гігієнічна класифікація праці» за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці діляться на 4 класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні).

1 клас – оптимальні умови праці – такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

2 клас – допустимі умови праці – характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

3 клас – шкідливі умови праці – характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.

На підставі атестації робочого місця можна сказати, що його площа та обсяги відповідають не тільки Інструкції ТОВ «Донгазбудiнвест», а й діючим нормам і законам України. Обладнання також відповідають вимогам нормативно-технічної документації, характеру та обсягу виконуваних робіт.

Робота на ПК пов'язана із впливом ряду стресових факторів, що приводить до виникнення фізіологічних, психологічних і поведінкових змін, розладу здоров'я. Порушення здоров'я й захворювання користувачів ПК є, як правило, результатом впливу не якого-небудь окремого фактора, а всього комплексу. Так, хвороби шкіри багато авторів зв'язують із наявністю електростатичного поля й впливу психоемоційного стресу, гінекологічні порушення – з впливом електромагнітних полів, стресу, застійних явищ та інших компонентів.

У зв’язку з тим, що робітники адміністрації ТОВ «Донгазбудiнвест» виконують роботу із використанням персональних комп’ютерів наведемо ряд нормативних документів, що регламентують роботу з офісною технікою, а саме: ВСН 4559-88 Тимчасові санітарні норми і правила для працівників обчислювальних центрів, ДСТУ ISO 9241-3:2001, ДСТУ ISO 9241-2:2004, ДСТУ ISO 9241-5:2004, ДСТУ ISO 9241-6:2004, ДСТУ ISO 9241-7:2004, ДСТУ ISO 9241-9:2004(2006) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі, ДСанПІН 3.3.2-007-98[19 c.7]. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом № 65 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 р.

Визначення фактичного класу робочої зони приміщення вибухової та пожежної небезпеки двоповерхової будівлі, в якій розташовано робочі місця у торгівельному залі ТОВ «Донгазбудiнвест» виконаємо за табл. Д.1 (Додаток Д).

В нашому випадку ступінь вогнестійкості будівлі І або ІІ.

Визначаємо категорію приміщень з пожежо- і вибухонебезпеки за таблиця Е.1 (Додаток Е)

Отже за табл. Е.1 приміщення адміністрації ТОВ «Донгазбудiнвест» за пожежо- і вибухонебезпекою відносяться до категорії В.

Тип та кількість вогнегасників в приміщеннях адміністрації ТОВ «Донгазбудiнвест» визначається відповідно до вимог:

- Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом № 65 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 р.;

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности»[22 c.8];

- Правилами пожежної безпеки України, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004)[23 c.12];

- Державних будівельних норм «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд», затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247 (ДБН В.2.5-13- 98)[24 c.65], з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками;

- Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004)[23 c.25].

Для визначення типу і кількості вогнегасників необхідно знати:

1. Категорія приміщення (категорія В).

2. Клас пожежі. Визначаємо за стандартом ISO №3941-77:

- клас А – пожежі твердих речовин, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір);

- клас В – пожежі горючих рідин або твердих речовин, які розтоплюються;

- клас С – пожежі газів;

- клас D – пожежі металів та їх сплавів;

- клас Е – пожежі, пов’язані з горінням електроустановок.

Тому як всі кабінети адміністрації ТОВ «Донгазбудiнвест» обладнані офісною технікою (персональними комп’ютерами) можливу пожежу відносимо до класу Е.

Коли від пожежі захищаються приміщення з ЕОМ, телефонних станцій, музеїв, архівів тощо, рекомендується їх оснащувати вуглекислотними вогнегасниками.

Відповідно до нормативної документації в будівлі, при одноразовому знаходженні на поверсі більше 10 осіб розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

План евакуації включає в себе графічну та текстову частину. Графічна частина являє собою креслення поверхових планів будівлі, які не повинні захаращуватися другорядними деталями. Суцільними зеленими стрілками показують основні рекомендовані шляхи евакуації, пунктирними стрілками вказують резервні шляхи евакуації.

На планах евакуації умовними знаками показано розміщення вогнегасників, пожежних кранів, телефонів. Текстова частина виконана у вигляді таблиці. Вона містить інструкції про дії при пожежі, доповнені для наочності знаками безпеки і символами.

Розташування і взаємне компонування робочих місць і обладнання з урахуванням швидкої евакуації та їх параметри відповідають вимогам ГОСТ 12.1.004–91[22 c.31]. Первинні засоби гасіння це ручні аерозольні вогнегасники ВВПА-400, які є на кожному робочому місці. Також у кожному кабінеті є аптечка, система автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами. Потенційними причинами пожеж є виникнення струмів короткого замикання, іскріння, перегрів провідників.

На підприємстві існують правила, які треба виконувати перед початком роботи, щоб запобігти виникненню пожеж та нещасних випадків. Вони називаються «Аналіз безпечного виконання робіт» (АБВР).

В ході дослідження охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на ТОВ «Донгазбудiнвест» визначили систему управління охороною праці на підприємстві. Система управління охороною праці керується відповідними законодавчими і нормативними актами, вона передбачає опрацювання і затвердження роботодавцем (керівником) окремих нормативних документів: положень та інструкцій з питань охорони праці, які є обов’язковими для виконання на підприємстві.

Проаналізувавши небезпечні та шкідливі фактори умов праці на ТОВ «Донгазбудiнвест», можна сказати, що приміщення відділу, де проходила практика, відповідає всім вимогам санітарно-гігієнічних норм. робоче місце відповідає вимогам Інструкції з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері від 09.08.2011 № 2.4-02-11.

На підставі атестації робочого місця воно відповідає і Інструкції ТОВ «Донгазбудiнвест», і діючим нормам і законам України. Обладнання також відповідають вимогам нормативно-технічної документації, характеру та обсягу виконуваних робіт.

Негативним є хвороби шкіри від наявності електростатичного поля й впливу психоемоційного стресу, гінекологічні порушення від впливу електромагнітних полів, стресу, застійних явищ та інших компонентів.

В роботі визначено рівень безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Ступінь вогнестійкості робочої зони приміщення вибухової та пожежної небезпеки п’ятиповерхової будівлі, в якій розташовано адміністрацію ТОВ «Донгазбудiнвест» визначено, як ІІ та відносяться до категорії В.

Також розглянуто дії при виникненні пожежі чи нещасного випадку, в тому числі план евакуації працівників, який включає графічну частину – креслення поверхових планів будівлі, та текстову частину – таблиця з інструкцією про дії при пожежі, доповнені для наочності знаками безпеки і символами.

ВИСНОВКИ

Прибуток одержав своє нове значення в умовах сучасного економічного розвитку країни, формування реальної самостійності суб'єктів господарювання. Будучи головною рушійною силою ринкової економіки, він забезпечує інтереси держави, власників і персоналу підприємств. Тому однієї з актуальних завдань сучасного етапу є оволодіння керівниками й фінансовими менеджерами сучасними методами ефективного управління процесом формуванням прибутку в процесі операційної й фінансової діяльності підприємств.

Грамотне, ефективне управління формуванням прибутку передбачає побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів його аналізу й планування.

Прибуток є головною метою та мотивом підприємницької діяльності, матеріальним джерелом економічного та соціального розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності. Він стає фактором удосконалення відносин власності. Під час проведення роздержавлення і приватизації більшість громадян України стали власниками-акціонерами підприємств. Однак власники, які не отримують відчутної винагороди за свій капітал, є такими лише номінально. У комплексі проблем, пов’язаних з підвищенням ролі прибутку у національній економіці, велике значення має удосконалення методів аналізу фінансових результатів господарюючих суб’єктів. Перехід діяльності підприємств на принципи господарського розрахунку не супроводжувався адекватним методичним забезпеченням аналітичної та планової роботи, через що стримувалася реалізація потенціалу економічного зростання. Важливі аспекти теорії та практики аналізу прибутку та збитків потребують проведення нових досліджень та розробок підходів до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.

Аналіз беззбитковості і цільове планування таких показників як прибуток і рентабельність є невід'ємною частиною стратегії підприємства щодо управління прибутком. Виконання стратегії управління прибутком здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи постійну платоспроможність підприємств, шляхом оперативного фінансового планування.

Перший роздiл роботи розкриває теоретичні аспекти поняття прибутку, процес його формування, а також проблеми управління прибутком в сучасних умовах.

В даній роботі ілюструється тільки частина об’ємного процесу управління прибутком на підприємстві, проте застосовувані методи, які описані в даній роботі можуть бути використані для управління не тільки прибутком і рентабельністю підприємства, а ряду інших економічних показників. 

Діяльність підприємства важлива галузь економіки, яка заключає в собі багато аспектів та факторів, котрі впливають на його функціонування. Дослідження діяльності підприємства дає можливість реально оцінити його шанси в сфері розвитку економіки держави.

В дипломній роботі виконано аналіз основних економічних показників, та виявлено їх погіршення протягом досліджуваного періоду.

По перше провiвши аналiз лiквiдностi підприємства можна зробити висновок, що підприємство в аналізованому періоді має мало ліквідний баланс. Досліджуючи у дипломнiй роботi фiнансовий стан підприємства зробили аналiз ділової активностi . Розрахунок та аналіз коефіцієнтів ділової активності дають змогу оцiнити, що більшість розрахованих коефіцієнтів ділової активності мають тенденцію до зменшення, що оцінюється негативно, оскільки свідчить про погiршення використання власного капіталу, запасів та кредиторської заборгованості. Можна зробити висновок, що показники ділової активності підприємства за аналізований період погiршились.

В дипломнiй роботi розглянуто структуру прибутку ТОВ «Донгазбудінвест» за 2010-2012 рр.. Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства використана Форма № 2«Звіт про фінансові результати» аналіз допоміг виявити .що пiдприємство в результатi своєї дiяльностi має збиток у 2010 роцi 8,9 тис. грн., та у 2011роцi 56,9 тис.грн.,несвоєчасно розраховується по всiх своїх зобов’язаннях перед кредиторами i бюджетом. Можна зробити висновок що пiдприємство являється збитковим,але вже наприкінці аналізованого періоду в 2012 році підприємство отримує незначний прибуток 3,1 тис.грн..i цей приріст повністю обумовлений зростанням прибутку від звичайної діяльності.

В роботі основна увага приділяється удосконалюванню структури витрат і обґрунтуванню розміру найбільш впливового витратного елемента як матеріальні витрати в частині витрат на електроенергію. Проаналiзована динаміка основних показників діяльності підприємства, більш глибоке вивчення динаміки значень кожного з показників окремо дало можливість охарактеризувати якісно тенденцію зміни та встановити функціональну залежність кожного з показників від фактору часу. В свою чергу, сформована трендова залежність надає можливість спрогнозувати значення досліджуваного показника прибутку на наступний період з визначеною точністю (на підставі значень показника апроксимації R2).

Дослідження за іншими елементами витрат потребує додаткової інформаційної бази. Для встановлення функціональної залежності прибутку та витрат від фактору часу використовувалися економіко-математичні моделі. Вивчення структури витрат за окремими елементами дозволило конкретизувати негативний вплив складових елементів матеріальних витрат на величину показника прибутку. Для зменшення матеріальних витрат на електроенергію пропонується встановити перетворювач частоти високовольтний для регулювання оборотів електродвигуна вентилятор осьовий В06-300-3,15 головного провітрювання. Це призведе до скорочення витрат електроенергії до до 1,56 грн., в загальній сумі витрат на 2154,88грн.протягом року.

Ефективною формою фінансування нового обладнання є придбання обновлюваних активів у власність за рахунок довгострокового банківського кредиту.

Таким чином, практичне впровадження запропонованих економіко-математичних моделей в процесі формування прибутку підприємства дозволяє встановити раціональну структуру витрат на виробництво, визначити впливові фактори в складі витрат на розмір прибутку та оцінити їх дію. Зіставлення різних форм фінансування запропонованих практичних дій для зменшення окремих елементів витрат надає можливість обґрунтувати найбільш доцільні джерела фінансових ресурсів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299 с. – ISBN 978-966-311-073-8.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]