Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Контрольні питання

1) Як визначають лінгвісти стійке сполучення слів ?

  1. Як можна схарактеризувати фразеологізми за походженням ?

  2. На які групи за сферою вживання поділяються фразеологізми ?

  3. У чому полягає основна особливість фразеологізму незалежно від кількості слів у його складі ?

  4. Як класифікують фразеологізми ?

  5. Чому увагу вчених привертають фразеологізми, які за В. Вино-градовим належать до 3-ої групи ?

  6. Які групи словосполучень найчастіше вживаються у писемній формі ділового мовлення ?

  7. Якого характеру словосполучення використовуються в усній формі мовлення ? З якою метою ?

Завдання

1. Прочитайте фразеологізми, визначте, до якої групи вони належать.

Бити байдики, за ніс водити, брати під обстріл, кричати на всю Іванівську, розводити теревені, загнати на слизьке, утерти носа, сидіти на бобах, попасти пальцем у небо, товкти воду у ступі, у нього грошей кури не клюють, собаку з´їв, дати гарбуза.

2. До поданих нижче фразеологізмів. Доберіть до них за поданим зразком слова чи словосполучення, які відповідали б змісту фразеологізму.

Зразок: від усього серця – щиро

Замітати сліди, брати верх, робити із мухи слона, тримати язик за зубами, дивитися крізь пальці, впасти духом, ловити гав, ні світ ні заря, летіти стрілою, клювати носом, прикусити язика,біла ворона, кров з молоком, не нюхати пороху.

3. Прочитайте словосполучення. Схарактеризуйте їх за сфе-рою вжитку.

Пряма лінія, точка зору, щоденник тижня, укласти згоду, плин-

ність кадрів, слушний час, піднятися на ноги, Сізіфова праця, іти світ за очі, зарубати на носі, альфа та омега, спинитися на півдорозі, перша ластівка, без зайвих слів.

4. Прочитайте словосполучення; з´ясуйте, які з них вільні, а які стійкі. Обґрунтуйте свою думку.

За ніс водити, брати під обстріл, крапля в морі, тримати камінь за пазухою, порушити питання, порушити справу, здобути перемогу, отримати перемогу, приступити до роботи, розпочати роботу.

5. У поданих реченнях знайдіть фразеологізми. Визначіть їхне значення і синтаксичну функцію.

1. Щасти ж вам і не забувайте свою альма матер ! Гадаю, нічого поганого вона вас не навчила… (Гонч.) 2. Одна й друга дискусія були зовсім безплідні, бо переливали з пустого в порожнє (Франко). 3. Уяв-ляю, якими тріскучими фразами він навалиться на слухачів. Це буде не слово перед диспутом, а черговий каскад прописних істин (Мур.). 4. Нам треба збити пиху комусь із хвальків, я завжди перемагаю їх колишнім автомобілем, що був у нас аж два дні (Стельм.).

6. Виділіть серед наведених фразеологізмів: а) стилістично нейтральні фразеологічні одиниці; б) які використовують для передачі урочистості, піднесеності мовлення; в) що мають знижено-просторічне забарвлення. Складіть 4 речення із фразео-логізмами груп а і б.

Без зайвих слів, баляндраси (ляси) точити, молоти язиком, опусти-ти руки, піднятися на ноги, випити гірку чашу, Сізіфова праця, манна небесна, притча во язицех, позичити в Сірка очей, наставити на добрий шлях, спинитися на півдорозі, показати де раки зимують, камінь спотикання, яблуко розбрату, наріжний камінь, перша ластівка, виляти хвостом, нитка Аріадни.

7. Визначте, яке стилістичне забарвлення надають текстові використані автором фразеологізми.

1. Документи мені підготуй, щоб комар носа не підточив

(М. Стельмах). 2. Що твої промови, коли ти ні бе ні ме в правилах мови (С. Олійник). 3. І молодиці-цокотухи тут баляндраси понесли (І. Котля-ревський).

8. Проаналізуйте наведені стійкі словосполучення. Вкажіть, у якому документі вони можуть використовуватися.

Шановні панове; нам стало відомо; надішліть нам, будь ласка; на свій розсуд; просимо відповісти; з повагою.

9. Перекладіть даний текст українською мовою. Зверніть увагу на своєрідність передачі українською мовою підкреслених стійких словосполучень.

Уважаемые господа,

Мы получили запрос от фирмы, имеющей в собственности несколько первоклассных отелей в нашей стране. Они открывают новую гостиницу и обратились к нам с просьбой дать им расценки на мебель и соответствующее обрудование по прилагаемому списку.

Мебель и оборудование должны соответствовать самым совре-менным моделям, и все должно быть поставлено к открытию гостиницы в октябре. Поэтому, не могли бы Вы сообщить нам, имеется ли этот товар у Вас в наличии и сколько времени Вам потребуется, чтобы закончить поставку указанного товара. Мы также были бы Вам благодарны, если бы Вы сообщили, сколько на это потребуется упаковочных ящиков и стоимость упаковки.

Сегодня мы послали Вам факс, текст которого идентичен прилагаемой копии. Мы были ли бы Вам благодарны, если бы Вы ответили нам по телефону или по факсу.

С уважением, …

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]