Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Контрольні пиитання

  1. Як передається на письмі українські географічні назви ?

  2. З чим пов΄язана специфіка написання географічних назв іншо-мовного походження ?

  3. Як передають українською мовою географічні назви, запозичені з російської мови ?

  4. Яких правил правопису географічних назв треба дотримуватися при складанні ділових паперів ?

  5. Які особливості утворення прикметникових форм від геогра-фічних назв ?

Завдання

1. Запишіть подані географічні назви українською мовою.

Алексеевка, Ананьево, Беловодское, Белогорск, Большая Елань, Большерецк, Верхневилюйск, Волгореченск, Волжский, Глубокое, Горячегорск, Гусь-Железный, Дивеево, Ельцовка, Ёлкино, Жденево, Зелёная Роща, Камыш-Заря, Костерёво, Красноармейск, Красный Лиман, Кузнецовск, Лесное Межиречье.

(Алексєєвка, Ананьєве, Біловодське, Бєлогорськ, Велика Єлань, Большерецьк, Верхноьвілюйськ, Волгорєченськ, Волзький, Глибоке, Гарячегорськ, Гусь-Желєзний, Дивєєво, Єльцовка, Йолкіно, Жденєво, Зелена Роща, Комиш-Зоря, Костерьово, Червоноармійськ, Красний Лиман, Кузнєцовськ, Лісне, Межиріччя).

2. Поясніть правопис поданих географічних назв.

Воронеж. Новочеркаськ, Лена, Євпаторія, Єнісей, Бєлове, Благо-вєщенськ, Рогачово, Троїцьк, Тернопіль.

Біловезька Пуща, Вишній Вологон, Красне Друге, Красноводськ, Першотравневе, П΄ятихатки, Вернигородок, Крутибороди, Верболози, Орєхово-Зуєво, Дмитро-Варварівка, Комсомольск-на-Устюрті, Кор-сунь-Шевченківський, Юр΄єв-Польський, Іст-Лондон, Сан-Франциско.

3. Вставте пропущені в словах літери.

Авді…вка, Ангарс…к, Арсень…в, Боржом…, Борисп…ль, Бутур-мин…вка, Васильк…в, Вол…ький, Глух…в, …пець, …сентук, Ірт…щ, Калинков…чі, Маріуп…ль, Севастоп…ль, Селидов…, Чугу…в, Черні-г…в, Якутс…к.

4. Запишіть відомі вам географічні назви, утворені (а) від двох імен, (б) від імен і прізвищ.

5. Запишіть всі відомі вам назви міст (а) на -поль і -піль, (б) з першими складовими частинами соль-, спас-, усть-, іст-, нью-, санкт-, санта.

6. Запишіть 10 назв населених пунктів вашої області. Скла-діть з ними речення так, щоб вони стояли в різних відмінках.

Розділ XII

СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ ТА ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

План

1. Правопис і відмінювання українських прізвищ

2. Особливості написання російських прізвищ українською

мовою

3. Правопис українських імен

4. Утворення та відмінювання імен по батькові

1. Правопис і відмінювання українських прізвищ

Прізвище – це родове найменування особи, яке отримують при народженні (або одруженні) і передають у спадок. Оскільки в діловій документації реалізують службові стосунки людей, вживання прізвищ є необхідністю. Отже, необхідно вміти правильно їх вживати й писати.

Українські прізвища рекомендовано писати за правилами орфо-графії, які прийнято для загальних назв імен, оскільки прізвища переважно походять від них.

Деякі прізвища функціонують у фонетичних і орфографічних варіантах: Панасенко – Опанасенко, Колесник – Колісник, Олексієнко – Алексєєнко, Задорожний – Задорожній і под. Але треба знати, що це не варіанти одного прізвища, а самостійні юридично-правові одиниці, тобто окремі прізвища з різним джерелом походження.

Звернімо увагу на деякі випадки написання українських прізвищ:

- правилами регламентовано написання прізвищ на -иченко: Калиниченко, Петриченко, Удовиченко;

И пишеться:

- після К: Кизим, Кисіль, Кияниця;

- у суфіксах -их(а), -инськ(ий), -ицьк(ий): Павлиха, Рачинський, Мокрицький.

Певні труднощі виникають при відмінюванні українських пріз-вищ. Звернімо увагу на деякі з них:

- у деяких прізвищах при відмінюванні голосні О, Е в закритому складі чергуються з І: Чорновіл – Чорновола, Сивокінь – Сивоконя;

- голосні О, Е випадають: Кравець – Кравця (а не Кравеця), Орел – Орла (а не Орела);

- у чоловічих прізвищах, у яких основа закінчується на Г, К, Х, відбувається чергування приголосних: Драга – Дразі, Осика – Осиці, Шептуха – Шептусі (рекомендовано в ділових паперах прізвища цього типу ставити у вихідній формі);

- у чоловічих прізвищах, які походять від назв професій і збігаю-ться з ними (Жнець, Швець) перестановка голосного й приголосного, яка відбувається в загальній назві, відсутня: Швець – Швеця, Жнець – Жнеця (порівняймо: швець шевця, жнець – женця);

- не відбувається чергування у прізвищах: Кисіль – Кисіля, Куліш – Кулеша, Чіп – Чіпа, Лакіш – Лакіша, Сокіл – Сокіла. Ведмідь – Ведмідя (у загальних назвах: кисіль – киселю, куліш – кулешу, сокіл – сокола, ведмідь – ведмедя);

- зберігаються О, Е при відмінюванні таких прізвищ, як Кобець – Кобеця, Перець – Переця, Шершень – Шершеня, Щиголь – Щиголя і под.;

- на відміну від загальних слів, іменників другої відміни, з якими прізвища збігаються, у родовому відмінку вони мають закінчення -а(-я): Борща, Мороза, Вітра (порівняймо: борщу, морозу, вітру);

- відмінюють обидві частини складних прізвищ, якщо перша час-тина може бути самостійним прізвищем: Карпенко-Карий (Карпенка-Карого), Нечуй-Левицький (Нечуя-Левицького);

- не відмінюється перша частина складних прізвищ Бонч-Бруєвич (Бонч-Бруєвича), Дольд-Михайлик (Дольд-Михайлика), Кос-Анатольсь-кий (Кос-Анатольського), Кара-Караєв (Кара-Караєва) і под.;

- не відмінюються прізвища з нетиповими для української мови закінченнями: Леле, Куїнджі, Півторадні й под.;

- не відмінюються жіночі прізвища на -о, -й, -ко, -ло, -енко та на приголосний: Гурзо Ніна – Гурзо Ніни, Чурай Марія – Чурай Марії, Малько Ліна – Малько Ліни, Борзило Ганна – Борзило Ганни, Вітренко Ірина – Вітренко Ірини, Шкляр Віра – Шкляр Віри;

- українські прізвища спільного роду на відмінюються: Олег Сирота Олега Сироти, Галина Сирота – Галини Сироти. Ряд таких прізвищ та прізвищ іншомовного походження визначають за контек-стом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]