Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 -практикум.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

2.4. Складання макетів таблиць і виклад статистичного матеріалу у вигляді таблиць

Методичні вказівки

Макетом таблиці називається таблиця, що складається з рядків і граф, які ще не заповнені цифрами. Кожна статистична таблиця (макет) має підмет і присудок. Підмет таблиці - це об'єкт нашого вивчення. Присудок - це системі показників, якими характеризується об'єкт вивчення, тобто підмет таблиці. Те, що зазвичай підлягає вивченню розташовується зліва, у вигляді найменування горизонтальних рядків, а присудок - справа у вигляді найменування вертикальних граф. Залежно від побудови підмета розрізняють наступні види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Простими таблицями називаються такі, в підметі яких немає групувань, а дається лише перелік одиниць сукупності (таблиці переліку), адміністративних районів (територіальні таблиці) або періодів часу (хронологічні таблиці). Підмет може бути виражений також поєднанням цих ознак.

Груповими таблицями називаються такі, в підметі яких міститься групування одиниць сукупності за однією ознакою.

Комбінаційними таблицями називаються такі, в яких підмет містить групування одиниць сукупності по двох і більш ознакам, узятим в поєднанні.

Показники присудка можуть мати просту і складну розробку. Якщо показники розташовані послідовно один за одним, то така розробка присудка називається простою. При складній розробці присудка показники беруться в комбінації.

При складанні таблиці або її макету треба дотримуватися ряду правил: 1) чітко формулювати найменування, яке повинне точно відображати мету складання таблиці; 2) ясно і коротко формулювати назви рядків і граф таблиці; 3) дотримувати послідовність розташування показників присудка; 4) вказувати одиниці виміру; 5) нумерувати графи; 6) мати підсумкові показники.

Завдання

2.11. Побудуйте макет таблиці; вкажіть підмет, присудок і її вигляд для характеристики динаміки врожайності озимої пшениці по областях України за 1994, 1999, 2004, 2009 рр.

2.12. Побудуйте макет таблиці, вкажіть підмет, присудок і її вигляд для характеристики структури вантажних і пасажирських перевезень різними видами транспорту.

2.13. Побудуйте макет таблиці, вкажіть підмет, присудок і її вигляд для характеристики структури студентів вищих навчальних закладів по районах міста Донецька.

2.14. Для вивчення концентрації виробництва спроектуйте макет таблиці, в підметі якій мають бути групи підприємств по числу працюючих, в присудку – число підприємств, середньо облікове число працюючих, у тому числі робітників, валова продукція - всього, у тому числі на одного робітника і на одного працюючого. Вкажіть підмет, присудок і вигляд таблиці.

2.15. Вищими учбовими закладами м. Києва випущено фахівців (тис. чол.): 1991 р. - 64.8; 1996 р. - 79.4; 2001 р. - 89.4; 2006 р. - 91.8. З числа тих, що закінчили ВНЗ на денних відділеннях навчалося (тис. чол.) - 1991 р.- 27.3; 1996 р. - 31.3; 2001 р. - 39.4; 2006 р. - 16.3. Ті, що закінчили заочно складали відповідно по роках (тис. чол.): 28.1; 31.9; 34.3; 34.1. Представте дані в таблиці.

2.16. Середньорічна чисельність працівників в будівельних організаціях в 1990 р. була рівна 2567 тис. чоловік. Із загального числа працівників складали (тис. чол.): робітники (включаючи учнів) – 1988 інженерно-технічні працівники (ІТР) - 198, службовці - 209. У 2007 році чисельність. працівників складала 10940 тис. чоловік, у тому числі (тис. чол.): робітників - 8818, ІТР - 1378, службовців - 481. Представте викладений вище матеріал в таблиці.