Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 -практикум.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

10.2. Графіки динаміки

Методичні вказівки

Графіки динаміки найчастіше будують в прямокутній системі координат, на осі абсцис розміщують шкалу характеристики часу, а на осі ординат – рівні ряду динаміки або характеристики швидкості росту (абсолютний приріст, темпи зростання або приросту).

Основним виглядом графічного зображення рядів динаміки є лінійна діаграма, оскільки лінія як графічний образ найбільш пристосована для відображення поступального процесу розвитку.

В лінійній діаграмі шкала на осі ординат повинна починатися з нуля, інакше діаграма правильно не відображуватиме характер розвитку. Лінійні діаграми в системі прямокутних координат є ефективним засобом і при визначенні типа сезонних коливань, опису сезонної хвилі.

Радіальні діаграми найчастіше використовують для відображення сезонних коливань. Їх будують на основі полярної системи координат, в якою віссю абсцис є коло, а ординатами - радіуси цього кола. Розрізняють радіальні діаграми замкнуті і пральні. Замкнуті відображують увесь цикл зміни явища за один рік, в спіральних - грудень одного року поєднується з січнем наступного року, що дає можливість змалювати весь ряд динаміки у вигляді однієї суцільної кривої - спіралі.

Стовпчикові і стрічкові діаграми дають можливість відобразити зміну в часі рангів, об'єму і розмірів явищ. Крім того, вони придатні для графічного зображення рядів динаміки з нерівними інтервалами часу.

Кругові і квадратні діаграми використовують для зображення таких рядів динаміки, в яких різниця між найменшим і найбільшим рівнями ряду настільки велика, що встановити придатний масштаб для стовпчиків або стрічок дуже важко.

Завдання

10.6 Отримані наступні дані про виробництво продукції промисловим підприємством за 2005 - 2010 рр. (у порівнянних цінах, млн. грн.):

2005

2006

2007

2008

2009

2010

32.3

29

27.6

26.6

24.9

23.3

Представте динаміку виробництва продукції у вигляді лінійної діаграми.

10.7. Є дані про розподіл браків, ув'язнених населенням міста, по місяцях 1994-1995 рр. Змалюєте динаміку розподілу браків у вигляді радіальної діаграми: 1) замкнутою: 2) спіральною.

Місяць

1994

1995

Місяць

1994

1995

січень

183

178

липень

167

177

лютий

185

179

серпень

173

181

березень

160

161

вересень

150

157

квітень

162

184

жовтень

165

174

травень

143

151

листопад

181

193

червень

150

156

грудень

189

197

Список рекомендованої літератури

1. Статистика. Підручник. 2-е видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.

2. Статистика. Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.: За наук. ред.. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

Додаток А

Таблиця А.1 Значення інтегральної функції розподілу

t

,00

,02

,04

,06

,08

0,0

0,500

0,508

0,516

0,524

0,532

0,1

0,540

0,548

0,556

0,564

0,571

0,2

0,579

0,587

0,595

0,603

0,610

0,3

0,618

0,626

0,633

0,641

0,648

0,4

0,655

0,663

0,670

0,677

0,684

0,5

0,691

0,698

0,705

0,712

0,719

0,6

0,726

0,732

0,739

0,745

0,752

0,7

0,758

0,764

0,770

0,776

0,782

0,8

0,788

0,794

0,800

0,805

0,811

0,9

0,816

0,821

0,826

0,831

0,836

1,0

0,841

0,846

0,851

0,855

0,860

1,1

0,864

0,869

0,873

0,877

0,881

1,2

0,885

0,889

0,892

0,896

0,900

1,3

0,903

0,907

0,910

0,913

0,916

1,4

0,919

0,922

0,925

0,928

0,931

1,5

0,933

0,936

0,938

0,941

0,943

1,6

0,945

0,947

0,950

0,951

0,954

1,7

0,955

0,957

0,959

0,961

0,962

1,8

0,964

0,966

0,967

0,969

0,970

1,9

0,971

0,973

0,974

0,975

0,976

2,0

0,977

0,978

0,979

0,980

0,981

2,1

0,982

0,983

0,984

0,985

0,985

2,2

0,986

0,987

0,987

0,988

0,989

2,3

0,989

0,990

0,990

0,991

0,991

2,4

0,992

0,992

0,993

0,993

0,993

2,5

0,994

0,994

0,994

0,995

0,995

2,6

0,995

0,996

0,996

0,996

0,996

2,7

0,996

0,991

0,997

0,997

0,997

2,8

0,997

0,998

0,998

0,998

0,998

2,9

0,998

0,998

0,998

0,998

0,998

3,0

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

При від’ємних значеннях t функція визначається наступним чином:

,

наприклад F(-1.38) = 1 - F(1/38) = 1 - 0.916 = 0.084.

Додаток Б

Таблиця Б.1 Критичні значення критерію Персона ()

Число ступенів свободи, ()

Рівень значущості (), %

10

5

2

1

1

2,7

3,8

5,4

6,6

2

4,6

6,0

7,8

9,2

3

6.3

7,8

9,8

11,3

4

7,8

9,5

11,7

13,3

5

9,2

11,1

13,4

15,1

6

10,6

12,6

15,0

16,8

7

12,0

14,1

16,6

18,5

8

13,4

15,5

18,2

20,1

9

14,7

16,9

19,7

21,7

10

16,0

18,3

21,2

23,2

11

17,3

19,7

22,6

24,7

12

18,5

21,0

24,1

26,2

13

19,8

22,4

25,5

27,7

14

21,1

23,7

26,9

29,1

15

22,3

25,2

28,3

30,0

16

23,5

26,3

29,6

32,0

17

24,8

27,6

31,0

33,4

18

26,0

28,9

32,3

34,8

19

27,2

30,1

33,7

36,2

20

28,4

31,4

35,0

37,6

Таблиця Б.2 Критичне значення критерію Колмогорова ()

Рівень значущості

(), %

10

5

2

1

0.5

0.1

Критерій

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

2,0

Додаток В

Таблиця В.1 Критичне значення критерію Фішера ()

k2

k1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

161,40

199,50

215,00

224,60

230,20

234,00

236,80

238,90

2

18,51

19,00

19,66

19,25

19,30

19,33

19,35

19,37

3

10,13

9,55

9,28

9,12

9,01

8,94

8,89

8,85

4

7,71

6,94

6,59

6,39

6,26

6,16

6,09

6,04

5

6,61

5,79

5,41

5,19

5,05

4,95

4,88

4,82

6

5,99

5.14

4,76

4,53

4,39

4,28

4.21

4,15

7

5,59

4,74

4,35

4,12

3,97

3,87

3,79

3,73

8

5,32

4,46

4,07

3,84

3,69

3,58

350

3,44

9

5,12

4,26

3,86

3,63

3,48

3,37

3,29

3,23

10

4,96

4,10

3,71

3,48

3,33

3,22

3,14

3,07

11

4,84

3,98

3,59

3,36

3,20

3,09

3,01

2,95

12

4,75

3,89

3,49

3,26

3,11

3,00

2,91

2,85

13

4,67

3,81

3,41

3,18

3,03

2,92

2,83

2,77

14

4,60

3,74

3,34

3,11

2,96

2,85

2,76

2,70

15

4,54

3,68

3,29

3,06

2,90

2,79

2,71

2,64

16

4,49

3,63

3,24

3,01

2,85

2,74

2,66

2,59

17

4,45

3,59

3,20

2,96

2,81

2,70

2,61

2,55

18

4,41

3,55

3,16

2,93

2,77

2,66

2,58

2,51

19

4,38

3,52

3,13

2,90

2,74

2,63

2,54

2,48

20

4,35

3,49

3,10

2,87

2,71

2,60

2,51

2,45

21

4,32

3,47

3,07

2,84

2,68

2,57

2,49

2,42

22

4,30

3,44

3,05

2,82

2,66

2,55

2,46

2,40

23

4,28

3,42

3,03

2,80

2,64

2,53

2,44

2,37

24

4,26

3,40

3,01

2,78

2,62

2,51

2,42

2,36

25

4,24

3,38

2,49

2,76

2,60

2,49

2,40

2,3