Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 -практикум.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

70

Тема 1. Статистичне спостереження

Практичні заняття по темі передбачають вирішення наступних типів завдань: 1) програма статистичного спостереження; 2) організація статистичного спостереження; 3) прийоми контролю результатів статистичного спостереження.

1.1. Програма статистичного спостереження

Методичні вказівки

Статистичне спостереження слід проводити по строго по плану, що включає як програмні, так і організаційні питання. У плані статистичного спостереження основне питання - програма спостереження. При її складанні виходять з цілей і завдань дослідження. Програма статистичного спостереження включає:

- визначення об'єкту спостереження і одиниць сукупності;

- розробку програми опису одиниць сукупності;

- встановлення переліку ознак, по яких дається характеристика явищ або, інакше, переліку питань, по яких збираються відомості;

- формулювання питань програми і підказок ряду можливих відповідей;

- послідовність постановки питань в програмі.

Виходячи з цілей і завдання статистичного дослідження необхідно перевірити і закріпити знання по цим питаннях шляхом проектування програми спостереження.

Завдання

1.1. Визначите об'єкт спостереження, одиницю сукупності і розробіть програму статистичного спостереження для вивченні успішності студентів першого курсу університету за результатами зимової екзаменаційної сесії.

1.2. Для поліпшення організації праці і відпочинку складіть проект програми статистичного вивчення бюджету часу, виділивши при цьому три групи витрат часу за призначенням - робочий, не робочій час і вільний час наступних груп населення: а) студента денного факультету; б) студента заочного факультету.

1.3. Визначите об'єкт спостереження, одиницю сукупності і розробіть програму статистичного спостереження для вивчення зв'язку між результатами державних іспитів і поточної успішності студентів.

1.4. Визначите перелік найважливіших питань (ознак), що характеризують як одиницю сукупності: а) промислове підприємство; б) торгівельне підприємство; в) сім'ю; г) окрему людину.

1.2. Організація статистичного спостереження

Методичні вказівки

До організаційних питань статистичного спостереження відносяться:

- визначення одиниці спостереження;

- встановлення часу і термінів його проведення;

- визначення форм і видів спостереження;

- визначення способів реєстрації фактів.

Завдання

1.5. Вирішить організаційні питання для статистичного спостереження за даними завдання 1.1.

1.6. Вивчення показників організації праці і відпочинку проводиться в порядку не суцільного спостереження. Визначите форму, найкращий вигляд не суцільного спостереження, спосіб відбору, час, місце і критичний момент за даними завдання 1.2.

1.7. Вирішить організаційні питання для статистичного спостереження за даними завдання 1.3.

1.8. Перепис населення в 2001 році проводився з 05 по 12 грудня включно. Критичним моментом було 12 годин ночі з 04 на 05 грудня. При переписі населення на своїй рахунковій ділянці лічильник зустрівся з такими фактами:

а) 11 грудня. У квартирі № 28 з 10 на 11 січня ночував гість. Жителі квартири попали в список вибіркового перепису. Як повинен поступити лічильник: 1) внести гостя до списку тих, що проживають в приміщенні або не внести; 2) заповнити переписний аркуш на нього чи ні; 3) якщо заповнити, то який: вибірковому або суцільному перепису.

6) 12 грудня. У квартирі № 22 09 грудня померла жінка. Як повинен поступити лічильник: 1) занести відомості про померлу в переписний аркуш; 2) не заповнювати переписний аркуш; 3) заповнити переписний аркуш з відміткою про смерть.

в) 09 грудня. У квартирі № 30 повідомили, що народилося дитя. На питання лічильника, коли народилося дитя, відповіли - 6 грудня. Вносити або не вносити новонародженого в списки перепису населення?

г) 10 грудня. У квартирі № 27 один з членів сім'ї на питання «Ваш сімейний стан» відповів «розведений» і показав свідоцтво про розірвання шлюбу, видане 3 грудня. Що повинен записати лічильник: находиться ця людина в шлюбі чи ні?

д) 12 грудня. У квартирі № 42 двоє молодих людей на питання «Ваш сімейний стан» відповіли, що шлюб не зареєстрований і що реєстрація шлюбу призначена через тиждень. Лічильник в переписному аркуші обом записав відповідь: «не находиться в шлюбі». Чи правильно поступив лічильник?