Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2раздел.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
115.82 Кб
Скачать

2 Аналіз фінансових показників тов «донгазбудінвест»

2.1 Характеристика тов «Донгазбудінвест»

ТОВ «Донгазбудінвест» зареєстроване Рішенням Ворошиловської районної ради м. Донецька у 2001 році. Вищим органом управління підприємства є Засновник. Засновник визначає основні напрямки розвитку та діяльності підприємства, затверджує виробничі плани. Засновник може повністю або частково передавати свої права по управлінню підприємством Директору підприємства. Засновник може прийняти рішення про зміну розміру Статутного фонду.

Підприємство припиняє свою діяльність (ліквідується): за рішенням Засновника; на підставі рішення суду або арбітражного суду в разі неплатоспроможності підприємства, або у випадках систематичного чи грубого порушення ним законодавства. Ліквідація та реорганізація підприємства відбувається у порядку, що передбачений чинним законодавством.

Підприємство створювалось з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на підставі отриманого прибутку інтересів Власника, а також з метою підвищення ефективності підприємницької діяльності, взаємовигідного співробітництва, розвитку виробничої кооперації, розподілу праці, сприянню формування ринкових відносин та забезпечення економічних суспільно-корисних потреб, інтересів населення та суб’єктів підприємницької діяльності у необхідних видах продукції, технології, а також широкого спектру різноманітних сервісних послуг.

Предметом діяльності підприємства є:

  • організація оптової, роздрібної, комісійної торгівлі комп’ютерною технікою, периферійним обладнанням, аксесуарами, витратними матеріалами, засобами мобільного зв’язку та комплектуючими;

  • інтеграція комп’ютерних мереж на основі систем і компонентів вітчизняних та закордонних електронних фірм;

  • надання сервісних, інженерно-технічних, побутових і інформаційних послуг організаціям, установам і громадянам в різноманітних галузях народного господарства;

  • консалтингові послуги, а також навчальна діяльність в галузі комп’ютерних технологій;

  • організація та експлуатація комп’ютерних центрів і клубів, розробка комп’ютерного програмного забезпечення і ноу-хау, а також їх реалізація;

  • організація оптової, роздрібної, комісійної торгівлі іншими промисловими товарами та продукцією, у тому числі і за вільноконвертовану валюту;

  • надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів;

  • виконання дистриб’юторських і дилерських функцій різних закордонних фірм;

  • інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

ТОВ «Донгазбудінвест» є клієнтом Донецького регіонального управляння Комерційного банку «Приватбанк». На даний час кількість працівників ТОВ «Донгазбудінвест» складає 12 осіб. Основні аспекти здійснювання бухгалтерського обліку на підприємстві:

1. Бухгалтерський облік здійснюється під керівництвом головного бухгалтера.

2. Вимоги головного бухгалтера при здійсненні обраної облікової політики є обов'язковими для всіх працівників організації.

3. Бухгалтерський облік майна і господарських операцій ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

4. ТОВ «Донгазбудінвест» на підставі бухгалтерських регістрів складає щоквартальну та щорічну звітність для представлення в податкову інспекцію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]