Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_1-2_3_Raschety.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
51.39 Кб
Скачать

2. Спеціальна частина

2.1 Визначення розрахункових навантажень на шинах підстанції

Першим етапом проектування системи електропостачання є визначення електричних навантажень. За значенням електричних навантажень вибирають і перевіряють електроустаткування системи електропостачання, визначають втрати потужності й електроенергії. Від правильної оцінки очікуваних навантажень залежать капітальні витрати, експлуатаційні витрати і надійність роботи електроустаткування.

Необхідність визначення очікуваних навантажень промислових підприємств викликана неповним завантаженням деяких ЕП, неодночасністю їхньої роботи, імовірнісним випадковим характером включення й відключення ЕП, що залежить від особливостей технологічного процесу й організаційно-технічних заходів щодо забезпечення належних умов праці робітників та службовців даного виробництва. Правильне визначення очікуваних електричних навантажень і забезпечення необхідного ступеня безперебійності їхнього живлення мають велике народногосподарське значення. Від цього розрахунку залежать вихідні дані для вибору всіх елементів СЕП промислового підприємства й грошові витрати при установці, монтажі й експлуатації обраного електроустаткування. Завищення очікуваних навантажень приводить до подорожчання будівництва, перевитраті провідникового матеріалу мереж і невиправданому збільшенню потужності трансформаторів й іншого електроустаткування. Заниження може привести до зменшення пропускної здатності електричної мережі, до зайвих втрат потужності, перегріву проводів, кабелів і трансформаторів, а отже, до скорочення строку їхньої служби.

Розрахункове навантаження по припустимому нагріванню дротів - це таке тривале незмінне навантаження, яке еквівалентне очікуваному дійсному навантаженню, що змінюється, по найбільш важкому тепловому впливу на даний елемент схеми. Розрахункове навантаження визначаємо для правильного вибору елементів схем: силових трансформаторів, електродвигунів, ліній електропередачі, трансформаторів струму, комутаційних апаратів, визначення розрахункових навантажень.

Розрахункове навантаження визначаємо по встановленій потужності й коефіцієнту використання, тому що даний метод доцільно використати при визначенні розрахункових навантажень на вищих щаблях схем електропостачання.

Вихідними даними для розрахунку навантажень є дані таблиці яка наведена в завданні на курсове проектування.

Таблиця 2.1 - Вихідні данні для розрахунку навантажень

Найменування

Встановлена

Потужність

Рвст кВт

cosφ

tgφ

Кв

U1/U2 кВ

Цех 1

6500

0,93

0,39

0,7

110/10

Цех 2

5800

0,87

0,57

0,6

Цех 3

7300

0,95

0,33

0,8

Цех 4

2400

0,88

0,54

0,5

Цех 5

3800

0,92

0,43

0,7

Цех 6

8700

0,90

-0,48

0,75

Цех 7

1700

0,91

0,46

0,6

Цех 8

6800

0,94

0,36

0,8

Визначаємо коефіцієнт попиту Кп в залежності від коефіцієнту використання активної потужності.

Кв = 0,7 Кп = 0,75

Кв = 0,6 Кп = 0,65

Кв = 0,8 Кп = 0,86

Кв = 0,5 Кп = 0,6

Кв = 0,7 Кп = 0,75

Кв = 0,75 Кп = 0,82

Кв = 0,6 Кп = 0,65

Кв = 0,8 Кп = 0,86

Визначаємо номінальну потужність електроспоживачів. Так як всі споживачі працюють в тривалому режимі роботи номінальна потужність дорівнює встановленої.

Рном = Рвст (2.1)

Рном1 = 6500 кВт

Рном2 = 5800 кВт

Рном3 = 7300 кВт

Рном4 = 2400 кВт

Рном5 = 3800 кВт

Рном6 = 8700 кВт

Рном7 = 1700 кВт

Рном8 = 6800 кВт

Знаходимо сумарну номінальну потужність групи електроспоживачів

ΣРном = Рном1 + Рном2 + … + Рномn (2.2)

ΣРном = 6500 + 5800 + 7300 + 2400 + 3800 + 8700 + 1700 + 6800 = 43000 кВт

Визначаємо розрахункові максимальні активне і реактивне навантаження групи електроприймачів.

Рр = Рном · Кп (2.3)

де Кп – коефіцієнт попиту, визначаємо відповідно до Кв, який задано [1, табл. 2.6].

Рр1 = 6500 · 0,75 = 4875 кВт

Рр2 = 5800 · 0,65 = 3770 кВт

Рр3 = 7300 · 0,86 = 6278 кВт

Рр4 = 2400 · 0,6 = 1440 кВт

Рр5 = 3800 · 0,75 = 2850 кВт

Рр6 = 8700 · 0,82 = 7134 кВт

Рр7 = 1700 · 0,65 = 1105 кВт

Рр8 = 6800 · 0,86 = 5848 кВт

Знаходимо сумарну розрахункову активну потужність

Рр = Рр1 + Рр2 + … + Ррn (2.4)

ΣРр = 4875 + 3770 + 6278 + 1440 + 2850 + 7134 + 1105 + 5848 = 33300 кВт

Визначаємо розрахункове реактивне навантаження

Qp = Pp · tgφ (2.5)

де tgφ – визначаємо відповідно до вихідних даних курсового проекту [3 табл.2.1].

Qp1 = 4875 · 0,39 = 1901,25 квар

Qp2 = 3770 · 0,57 = 2148,9 квар

Qp3 = 6278 · 0,33 = 2071,74 квар

Qp4 = 1440 · 0,54 = 777,6 квар

Qp5 = 2850 · 0,43 = 1225,5 квар

Qp6 = 7134 · (-0,48) = -3424,32 квар

Qp7 = 1105 · 0,46 = 508,3 квар

Qp8 = 5848 · 0,36 = 2105,28 квар

Підсумовуємо отримані реактивні потужності

ΣQp = Qp1 + Qp2 + … + Qpn (2.6)

ΣQp = 1901,25+2148,9+2071,74+777,6+1225,5-3424,32+508,3+2105,28 =

= 7314,25 квар

Знаходимо повне разрахункове навантаження

(2.7)

Sp == 34093,82 кВА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]