Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 -практикум.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

2.2. Побудова групування типологічного, структурного і

аналітичного

Методичні вказівки

До типологічних групувань відносять всі групування, які характеризують якісні особливості і відмінності між типами явищ. Тут особлива роль належить вибору ознаки, що складає основу групування. В якості основи групування мають бути узяті найбільш істотні ознаки, які безпосередньо характеризують сутність явищ. Групування мають бути обгрунтовані економічно.

Структурні групування мають велике практичне значення для вивчення структури однотипних явищ.

Групування, які застосовуються для дослідження взаємозв'язку між явищами, називаються аналітичними. Використовуючи аналітичні угрупування, визначають факторні і результативні ознаки. Аби досліджувати взаємозв'язок між відібраними ознаками за допомогою методу аналітичних групувань, необхідно провести групування одиниць сукупності за факторною ознакою і по кожній групі обчислити середні значення результативної ознаки, варіація якої від групи до групи під впливом ознаки, що покладена в основу групування, вказуватиме на наявність або відсутність взаємозв'язку.

Завдання

2.5. За даними завдання 2.1 згрупуйте підприємства за розміром випущеної продукції, утворивши не більше п'яти груп підприємств. По кожній групі підрахуйте: число підприємств; число працюючих, вартість основних фондів, вартість продукції. Разом з абсолютними розмірами показників обчисліть питомі ваги груп в загальному підсумку. Зробіть висновки.

2.6. За даними завдання 2.1 виконайте групування заводів за чисельністю працюючих, утворивши п'ять груп заводів. Кожну групу охарактеризуйте числом заводів, вартістю основних фондів, об'ємом випущеної продукції. Разом з абсолютними показниками по групах обчислите їх процентні співвідношення. Зробіть висновки.

2.7. Є наступні виробничі показники по заводах галузі за звітний період:

Завод

Вироб-лено проду-

кції,

тис. т

Загальна сума витрат, тис. грн.

Собі-вартість одиниці продук-ції, грн.

Завод

Вироб-лено проду-

кції,

тис. т

Загальна сума витрат, тис. грн.

Собі-вартість одиниці продук-ції, грн.

1

9

81

9

12

7.4

61

8.25

2

1.7

16

9.41

13

4.8

43

9.17

3

4.6

40

8.7

14

2.6

24

9.23

4

11.5

86

7.48

15

4

36

9

5

2.1

19

9.05

16

11

86

7.81

6

10.6

82

7.43

17

7.8

65

8.33

7

6

51

8.5

18

2

17

8.5

8

8.5

70

8

19

5.9

51

8.64

9

11.6

87

7.5

20

7

58

8.28

10

1.6

15

9.36

21

3.1

28

9.03

11

4.2

40

9.52

22

9.8

78

7.95

23

3.8

33

8.62

Застосовуючи метод аналітичного групування, виявіть характер залежності між розміром випуску продукції і собівартістю одиниці продукції. При групуванні за факторною ознакою створіть п'ять груп заводів з рівними інтервалами. Результати представте в табличній формі. Зробіть висновки.