Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 -практикум.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

2.3. Прийоми вторинного угрупування

Методичні вказівки

Перегрупування раніше згрупованих статистичних даних називається вторинним угрупуванням. До цього методу прибігають в тих випадках, коли в результаті первинного угрупування нечітко виявився характер розподілу сукупності, що вивчалася. В цьому випадку виробляють укрупнення або зменшення інтервалів. Вторинне угрупування також використовується для приведення до порівнянного вигляду угрупувань з різними інтервалами з метою порівняння.

Завдання

2.8 Є наступні дані.

Групи робітників за розміром заробітної плати, грн.

Число робітників-відрядників

Фонд оплати праці, грн.

700-800

1

780

800-900

2

1780

900-1000

3

4800

1000-1100

10

10700

1100-1200

6

6900

1200-1300

32

40320

1300-1500

40

57200

1500-1700

50

84000

1700-2000

32

60480

Понад 2000

12

26520

Застосовуючи метод аналітичного групування, виявіть характер залежності між розміром випуску продукції і собівартістю одиниці продукції. При групуванні за факторною ознакою створіть п'ять груп заводів з рівними інтервалами. Результати представте в табличній формі. Зробіть висновки.

2.9. Продуктивність праці ткачів комбінату за годину роботи характе-ризується показниками:

Групи ткачів по продуктивності праці

Число тканин

Групи ткачів по продуктивності праці

Число тканин

І бригада

ІІ бригада

3.25-3.50

4

3.0-4.0

30

3.50-3.75

8

4.0-4.5

158

3.75-4.00

21

4.5-5.0

120

4.00-4.25

74

5.0-5.5

100

4.25-4.50

102

Понад 5.5

12

4.50-4.75

88

4.75-5.00

62

5.00-5.25

25

5.25-5.50

7

5.50-5.75

6

Понад 5.75

3

Разом

400

420

Для порівняння розподілу ткачів в двох бригадах по продуктивності праці зробіть укрупнення інтервалів у ряді розподілу першої бригади, узявши за основну величину інтервалів розподілу продуктивності праці ткачів в другій бригаді. Обчисліть питомі ваги кількості ткачів по кожній групі. Зробіть висновки.

2.10. Є наступні дані про розподіл заводів галузі за розміром фондів:

Групи заводів за розміром основних виробничих фондів

Число заводів у відсотках до підсумку

Валова продукція у відсотках до підсумку

1-3

4.6

0.6

3-5

13.6

6.2

5-10

15.9

9.9

10-30

52.3

59.4

30-50

13.6

23.9

Разом

100

100

Використовуючи метод вторинного групування, створіть групи заводів за наступним розміром основних фондів, млн. грн.: 1 – 3; 3 – 5; 5 – 10; 10 – 15; 15 – 20; 20 – 30; 30 – 50. Зробіть висновки.