Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Козаченко Укр мова

.pdf
Скачиваний:
11764
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
14.46 Mб
Скачать

Як правильно?

ликий розмірами й силою дії" (важка артилерія, важкий електровоз, важкі вагові категорії, важкі фігури — у шахах) та в

словосполученнях

важка індустрія,

важка промисловість.

У складних словах уживаються

паралельно: важкопоранений

і тяжкопоранений,

важкохворий і

тяжкохворий, важкодум і

тяжкодум, важкотілий і тяжкотілий.

Євген Вікторович закінчив свій щоденний обхід тяжкохворих (І. Ле); Переді мною лежав тяжкохворий (О. Донченко);

Безбородько

вибрався

до

лікарні

нібито

екстрено

відвідати

одного

важкохворого (Ірина Вільде);

Обличчя його було жовте

і спите, а

очі запалені,

мов у

важкохворого

(А. Дімаров).

4. Вважати і рахувати

 

 

 

 

 

Чи

можна сказати:

"Рахую,

що Ви маєте рацію"!

Це непра-

вильний переклад російського слова "считать", яке в українській мові має два аналоги:

рахувати (лічити), тобто займатись підрахунками: рахува-

ти

гроші, рахувати на

калькуляторі;

вважати, тобто мати думку, переконання: вважати відпо-

відь

правильною.

 

Отже, варто говорити:

"Вважаю, що ви маєте рацію".

5. Вибачте мене чи вибачте мені?

Форма "вибачте мене" є калькою з російської мови "извините меня". Правильна форма української мови — "вибачте мені", "пробачте". Не можна говорити "я вибачаюсь", тому що зворотна частка -сь (-ся) означає "себе", і сказати "я вибачаюсь" рівнозначне "я сам собі вибачив".

6. Вилікуватися від нежитю чи вилікуватися від нежиті? Слово нежить у літературній мові належить до чоловічого

роду, тому правильно говорити і писати: вилікуватися від нежитю.

7. Запитання чи питання?

Запитання — формулюється питальним реченням, на нього просять відповісти.

Питання — формулюється розповідно-спонукальним реченням, його з'ясовують, висвітлюють.

302

Як правильно?

прикметником правильний уживають прикметник вірний у таких висловах: вірний переклад, вірний рисунок, тобто "відповідний оригіналу, точний".

12. Процент чи відсоток?

Це слова-синоніми. Науковий стиль надає перевагу слову процент. Відсоток — буквально означає "за сто", "наріст від ста". 5-процентний розчин; великий відсоток виборців.

13. Присвячувати відкриттю чи приурочувати до відкриття?

Обидва слова "присвячувати, приурочувати" вживаються у значенні "пов'язувати одну подію з іншою". Дієслово "присвячувати" вживається з безприйменниковим давальним відмінком іменників: вечір, присвячений випуску молодших спеціалістів.

Дієслово "приурочувати" керує родовим відмінком з прийменником до: відкриття аптеки було приурочене до Дня фармацевтичного працівника.

14. Приймальна — приймальня

Слово приймальна — прикметник (яка?), вживається в поєднанні з іменником: приймальна кімната, приймальне відділення, приймальний день.

Слово приймальня — іменник (що?); вживається у значенні: кімната, в якій відвідувачі чекають прийому: приймальня головного лікаря, на прийом до директора можна записатись у приймальній.

15. Привласнювати — присвоювати

"Привласнювати" — видавати чуже за своє: привласнювати землю, привласнювати чужу ідею, привласнювати чужу працю.

"Присвоювати" — надавати комусь службове або почесне звання: присвоювати почесне звання полковника.

16. Почекай пару хвилин чи — кілька хвилин?

Основні значення слова "пара" пов'язані з позначенням двох однорідних предметів, що вживаються чи діють разом, становлять одне ціле чи комплект, є двома однаковими частинами чогось цілого: пара коней, пара чобіт, пара ножиць, закохана пара, молода пара, жити в парі, не до пари.

304

Як правильно?

Ненормативними є вислови: "сказати пару слів", "зайшов на пару хвилин", "прийду за пару днів". Правильно: сказати кілька слів, зайти на кілька хвилин, прийду за кілька днів.

17. Професійний і професіональний

Через подібність звучання, спричинену тим, що слова професійний і професіональний мають спільний корінь профес- (спеціальність, заняття), ці прикметники часто не розрізняють за значенням, хоча вони мають різну семантику. "Професійний" — той, що стосується професії; "професіональний" — той, що стосується професіоналізму; фаховий. Тобто, професійний водій — це людина, яка працює водієм, а професіональний водій — людина, яка дуже майстерно водить автомобіль; професійний лікар — лікар за професією, професіональний лікар — лікар — чудовий спеціаліст.

18. Розмір — об'єм — обсяг

Розмір — 1) величина чогось в якомусь одному або в усіх вимірах: фото розміром 3x4 см; 2) стандартизований показник одягу людини: вона носить одяг 48-го розміру; 3) літературознавчий термін, що означає певну кількість і чергування складів у вірші: вірш написаний поетичним розміром — анапестом.

Об'єм — величина чогось завдовжки, заввишки й завширшки, вимірювана в кубічних одиницях: об'єм кімнати, об'єм рідини, об'єм повітря.

Обсяг — розмір, величина, кількість, значення межі чогось:

обсяг книги, обсяг замовлень, обсяг знань, у повному обсязі.

19. Сторона — бік Іменник "сторона" має такі значення:

рідний край (кожному мила своя сторона);

певна країна в дипломатичних стосунках, переговорах

(Україна є однією зі сторін багатостороннього договору).

Іменник "бік" уживається на позначення просторових координат, напрямку: біль у правому боці, серце розташоване з лівого боку.

20. Три таблетки за день чи на день

Правильно: три таблетки за день.

Для значення "відрізок часу, протягом якого що-небудь відбувається" українська літературна мова має словосполучення з прийменником за. Зворот із прийменником на вживається, наприклад, у фізиці "п'ять кілограмів на один сантиметр".

305

Як правильно?

21.Фахівець повинен бути (комунікабельний — комунікативний — комунікаційний)?

"Комунікабельний" — служить для характеристики людини, яка легко спілкується, встановлює контакти з іншими людьми:

комунікабельний фахівець.

"Комунікативний" — який стосується комунікації як спілкування, інформації: комунікативна функція мовлення.

"Комунікаційний" — який стосується комунікації: шляхів сполучення, транспорту тощо: комунікаційні труби.

22.Чи бувають головні болі?

Часто можна почути вислови типу: "...пройшли головні болі після вживання спазгану".

У загальному вжитку в українській мові звичними є словосполучення болить голова, перестала боліти голова. Лікарі користуються переважно словосполученням головний біль, особливо серед симптомів деяких хвороб. Уживати словосполучення головні болі не можна, бо іменник біль зі своїм значенням "відчуття фізичного страждання" в українській літературній мові виступає тільки у формі однини, пор.: Яків відчув, як поступово в нього затихає головний біль (А. Шиян); Споконвіку

вКитаї був поширений оригінальний спосіб порятунку від го-

ловного

і зубного болю: уколи голки в так звану точку "хе-

ху"...

газ.).

У формі множини цей іменник трапляється зі своїм переносним значенням "відчуття прикрості, досади, смутку тощо": Я

забуваю сіреньке життя сіреньких болів і турбот і пізнаю інший солодкий світ (М. Хвильовий); І болі не болять мені... (М. Вінграновський); Чи не вперше на ньому на повен голос заговорили депутати про народні болі й проблеми (3 газ.).

Отже, українською мовою правильно говорити і писати: Після вживання спазгану перестала боліти голова; Спазган утамував головний біль.

23. Являється і є

Слово "являтися" в сучасній літературній мові означає лише "увижатися у сні, під час марення". Правомірним у функції зв'язки в таких конструкціях є слово "бути": бути фармацевтом.

306

 

 

Типозі порушення мовних норм

 

Типові порушення мовних норм

 

 

 

 

Різновид помилки

 

Неправильно

Правильно

 

(відредаговано)

 

 

 

Невиправдане

 

Досягнення, яких досягли

Досягнення викладачів

повторення

 

викладачі коледжу.

коледжу.

тих самих чи

 

Фармацевтична компанія

Фармацевтична

співзвучних слів

 

має вільні вакансії

компанія має вакансії

Уживання близьких

 

У грудні місяці потрібно

У грудні потрібно

за змістом слів, які є

 

подати річні звіти.

подати річні звіти.

логічно зайвими

 

М о я особиста думка.

М о я думка.

 

 

На долонях рук

На долонях

Неточності у

 

Більша половина .

Більша ч а с т и н а .

слововживанні

 

Діюче законодавство.

Чинне законодавство.

 

 

К о р и с т у в а т и с ь попитом.

Мати попит.

 

 

Деякі питання т о р к а ю т ь с я

Деякі питання

 

 

діяльності фірми.

стосуються діяльності

 

 

 

фірми.

 

 

Вибачаюсь (дослівно:

Вибачте

 

 

вибачаю себе)

 

Неправильне

 

Відпустка по хворобі.

Відпустка через

вживання

 

 

хворобу.

прийменника по

 

Автобус по

Автобус на замовлення

 

 

замовленню

 

Неправильне

 

Наступаючий (рік, період).

Прийдешній; що

вживання

 

 

надходить.

дієприкметників

 

О т о ч у ю ч е середовище

Довкілля

Неправильна

 

Надія в к р а щ е майбутнє.

Надія на краще

побудова

 

 

майбутнє.

словосполучень

 

Мова йдеться .

Мова йде; йдеться

Порушення норм

 

У аудиторії.

В аудиторії.

милозвучності

 

Вітаємо з святом.

Вітаємо зі святом.

Уживання русизмів

 

С л і д у ю ч а зупинка.

Н а с т у п н а зупинка.

(суржикові

 

С п р а в к а з місця роботи.

Довідка з місця роботи.

утворення)

 

В кінці кінців.

Зрештою, насамкінець.

 

 

У ч б о в и й заклад

Навчальний заклад

Нерозрізнення

 

Вживати після їжі.

Уживати після їди.

значень паронімів

 

Сердечний біль.

С е р ц е в и й біль.

 

 

Ш к і р я н і висипи

Шкірні висипи

 

 

 

307

І

Завдання з редагування

Різновид помилки

Неправильно

Правильно

(відредаговано)

 

 

Неправильне по-

Ми цінуємо і пишаємося

Ми цінуємо наших

єднання однорідних

нашими фармацевтами

фармацевтів і

членів речення

 

п и ш а є м о с я ними

Неправильне вжи-

Студент, відповідаючий на

Студент, який відпо-

вання дієприкмет-

запитання, був схвильова-

відав на запитання,

никового звороту,

ний і розгублений.

був схвильований і роз-

дієприслівника

 

гублений.

 

Підійшовши до

Коли підійшли до авто-

 

автомобіля, залунала

мобіля, залунала музика

 

музика

 

Завдання з редагування

1. Виправте помилки слововживання. Правильні варіанти запишіть.

1.Слід відмітити, що в статті йдеться мова про цікаві історичні події. 2. Книжка кинулася мені в очі своєю строкатою обкладинкою. 3. Усі присутні в кінці кінців розсілися. 4. До особистого листка по обліку кадрів прикладається справка з місця роботи, виписка з протоколу зборів трудового колективу та характеристика. 5. Моє працевлаштування залишається під питанням. 6. Дякую всіх за те, що прийняли участь у сьогоднішньому міроприємстві. 7. У нього були великі види на майбутнє.

8.Страйкарі розбили намети в центрі міста. 9. Директор дав добро на заключения договору про оренду приміщення. 10. В економіці Швеції і Фінляндії лісова промисловість грає важливішу роль, порівняно з іншими європейськими державами.

2.Виправте недоречні тавтології. Правильні варіанти запи-

шіть.

1.Я віддав товаришеві свою особисту книжку. 2. У грудні місяці потрібно подати річні звіти. 3. Праця наших працівників не залишиться непоміченою. 4. З вулиці було чути крик дитячих голосів. 5. Давай зустрінемось о вісімнадцятій вечора. 6. Ми завжди пам'ятаємо і не забуваємо Шевченкові слова. 7. Фонетичними засобами української мови можна передати крики тварин

іптахів, звуки машин, механізмів, течію води та інші шуми довкілля. 8. У своєму творі письменник відтворив тогочасні суспільні процеси.

Завдання з редагування

3. Прочитайте речення. Визначте, які слова вжито неправильно. Що зумовило появу цих помилок? Відредагуйте речення і запишіть їх.

1. У селищі проживає близько 10 000 чоловік. 2. На слідуючій неділі ми будемо здавати іспит. 3. Постійно читаючи цей журнал, можна дізнатися багато цікавого з області зоології. 4. "Лунна соната" Бетховена — один із найулюбленіших класичних творів мого приятеля. 5. Ювілярові вручили вітальну адресу. 6. Він вийшов із скрутної ситуації, опираючись на власний досвід. 7. Учні добре засвоїли нову тему, про що свідчили їхні вірні відповіді на поставлені вчителем запитання. 8. На цій дільниці Зросла гарна картопля. 9. Я рахую, що не треба вмішуватися в особові справи колег по роботі. 10. На протязі дня я мушу забрати на пошті грошовий перевод. 11. Учитель повинен прививати учням почуття гордості за свою Батьківщину. 12. Білети на концерт відомого співака швидко розкупили поклонники. 13. Наш однокурсник став дипломатом престижного конкурсу. 14. Тетянка не прийшла на заняття із-за хвороби. 15. Це було два роки назад, коли я востаннє бачився з письменником.

4. Прочитайте тавтологічні вислови. З'ясуйте причини помилок і виправте їх. Запишіть правильні варіанти.

Піднесений пафос, перспектива на майбутнє, головний лейтмотив, урочистий церемоніал, вільна вакансія, мій автопортрет, ручна мануальна терапія, виразна експресія, перша прима, вперше дебютувати, швидкий експрес, місцеві аборигени, найважливіші характерні риси, народні фольклорні твори, експонати виставки, передовий авангард, передові і прогресивні погляди, потенційні можливості, динаміка розвитку.

5. Випрате помилки у слововживанні (суржик). Запишіть правильні варіанти.

I. Автогружчик, біль у поясниці, бархатний сезон, бастувати, білетна каса, бігло читати, булавка, безпрєдєл, битком набито, буханка хліба. Важке положення, ведучий спеціаліст, видумка, відволікати увагу, відіграє важливе значення.

II. Відмінити наказ, він являється..., вірна думка, вклад у науку, горбушка хліба, грецький горіх, грязнуля, діюче законодавство, друга сторона медалі, другим разом, дути на вогонь, жила площа, жемчуг, жемчужний, завідуючий кафедрою.

309

Завдання з редагування

III. Завірити підпис, задіяти молодь, зайняти гроші, збити з толку, змилуватися, іменно так, йти по вулиці, копірка, мати під руками, мрамор, на протязі тижня, немає необхідності, невірний діагноз, нижня білизна.

IV. Ноги віднімаються, обов'язково прийду, одинокі люди, одобрити, отвьортка, отримати освіту, падіння виробництва, погода нас не балує, попалам, потерпіти невдачу, пропуск, приходить на думку, протирічити, ричаг.

V. Рельси, розкрити книгу, розмір статті, руль, ряд праць, сама важка справа, службове положення, співставляти факти, ставити акценти, столова, умисел, усі без виключення, халатне ставлення, щасливчик, явна помилка, янтар, поштовий ящик.

6. Відредагуйте словосполучення та запишіть правильні варіанти. Супрадін є полівітамінний комплекс, вітамін Е запобігає ушкодження мембран, зі сторони ЦНС, згортання крові, затрати на соціальне забезпечення, гармонічний розвиток, сезонна продаж, згідно розпорядження, я вибачаюсь, наукова ступінь, завірити підпис, стакан води, оточуюче середовище, являтися фармацевтом, самі дешеві ціни, більш зручніший варіант, відповідно діючого законодавства, усі охочі, на любий випадок, на протязі року, у кінці неділі, ціле життя у фармації, провести міроприємства, в декількох словах, в знак згоди, обнаружити нестачу, слідуючим чином, учбовий заклад, не мішай працювати, ліки поступили у продаж, відповідно наказу, приймати участь,

виключення з правил, у січні місяці, привикання до ліків.

7. Прочитайте речення. Відредагуйте їх, виправивши порушення синтаксичних норм.

1. Працюючи в аптеці, проблем ніяких не було. 2. Повертаючись зі школи, його вкусив собака. 3. Біля води ростуть, нахилившись до неї, верби. 4. Під'їжджаючи до поля, несподівано вискочив заєць. 5. Студент, відповідаючий на запитання, був схвильований і розгублений. 6. Підійшовши до автомобіля, залунала музика. 7. Додивившись цікавий фільм, настав вечір. 8. Ми їхали в аптеку, де я працював там три роки тому. 9. У коледжі великий спортзал, обладнані кабінети, комп'ютерні класи і досвідчені фахівці, одним словом, усе. 10. Головне, на що потрібно звернути увагу, це на якість продукції. 11. За виявлені недоліки в оформленні платіжного доручення просимо вибачення, які надалі повторюватися не будуть. 12. Фармацевт був дуже схвильований, так як

310