Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Козаченко Укр мова

.pdf
Скачиваний:
11576
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
14.46 Mб
Скачать

Тема 2. Документи щодо особового складу

Козаченко Ю.Р. вступила до коледжу у 2008 році, навчалася за державним замовленням на денній формі навчання. Навчалася на відмінно. 11 ротягом навчання зарекомендувала себе як наполеглива і відповідальна студентка. Особливий нахил виявила до спеціальних наук, до занять готупалася систематично, старанно. Студентка ерудована, вміє аргументувати пласну думку, багато читає. За час навчання брала участь у науково-прак- тичних конференціях, виконувала пошуково-дослідницькі роботи зі спецілльних дисциплін. Завжди виявляла зацікавленість до майбутньої діяльності, готуючи на практичні заняття цікаві і змістовні повідомлення, вміє працювати з додатковою літературою. Заняття відвідувала систематично, пропусків без поважних причин не мала.

Юлія завжди цікавилася громадським життям групи, коледжу, була у складі активу групи, виявляла ініціативу, допомагала куратору групи, доручення виконувала сумлінно. Брала участь у загальноколеджних виховних і розважальних заходах, концертах, член студентського самоврядування коледжу. Виявила організаторські здібності.

Студентка ввічлива, з повагою ставиться до старших. Ніколи не мала проблем з поведінкою. У спілкуванні стримана, спокійна, врівноважена, наполеглива у досягненні поставлених цілей, доброзичлива і скромна.

Козаченко Ю.Р. користувалася заслуженим авторитетом і повагою се-

ред студентів та викладачів коледжу.

Iі

16.06.12

 

Зав. відділення

Л.О. Зубрицька

Куратор групи

І.В. Туманова

 

Автобіографія

Автобіографія — це документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності. Незважаючи на довільний виклад тексту, обов'язково зазначаються від імені першої особи такі відомості:

1.Назва документа.

2.Прізвище, ім'я, по батькові (у Н. в. однини).

3.Дата народження: число, місяць (буквами), рік.

4.Місце народження: місто, село, селище, район, область, країна.

5.Відомості про навчання: повне найменування всіх навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).

6.Перебування на військовій службі.

7.Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи й посад).

8.Відомості про громадську роботу.

251

І

Розділ V. Складання документів

9.Короткі відомості про склад родини.

10.Я к щ о неодружені: батько, мати (прізвище, і м ' я , по батькові, рік народження, посада, місце роботи); сестри, брати, якщо вони не мають своєї родини (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце навчання або роботи, посада).

11.Якщо одружені: дружина, чоловік (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи чи навчання); діти (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи чи навчання).

12.Домашня адреса.

13.Дата написання.

14.Підпис особи, що писала автобіографію.

Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу.

Зразок автобіографії

Автобіографія Я, Крушельницька Олександра Романівна, народилася 14 січ-

ня 1992 року в м. Житомирі в родині лікарів.

У1998 році була зарахована до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 25 м. Житомира, яку закінчила із золотою медаллю у 2008 році.

У2008 році вступила до Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича на спеціальність "Фармація", на денну форму навчання. Після закінчення коледжу у 2011 році вступила до Національного фармацевтичного університету на спеціальність "Фармація", на заочну форму навчання. Нині студентка II курсу цього університету.

З 2011 року працюю фармацевтом аптечної мережі "Меділайф", поєднуючи роботу з навчанням.

Склад сім'ї:

Батько — Крушельницький Роман Сергійович, 1972 р. н., лікар обласної клінічної лікарні ім. Гербачевського.

Мати — Крушельницька Марія Василівна, 1973 р. н., провізор аптеки № 2 м. Житомир.

Сестра — Крушельницька Анна Романівна, 1998 р. н., учениця 9-го класу середньої загальноосвітньої школи № 32 м. Житомира.

2 5 2

 

Тема 2. Документи щодо особового складу

Домашня адреса:

 

вул. Миру, 18, кв. 10,

 

м. Житомир

 

10001

 

Україна

 

15 листопада 2011 року

підпис

Резюме

Які б не були шляхи пошуку роботи — через знайомих, у газетах та журналах або за допомогою мережі Інтернет, настає момент, коли потенційний роботодавець просить надати своє резюме. За ним потенційний роботодавець складає професійний та особовий портрет претендента і вже на підставі цього вирішує, чи є сенс у подальшому розгляді даної кандидатури. Саме в резюме необхідно в короткій формі й дохідливо пояснити роботодавцю чи кадровій агенції, чим Ви відрізняєтесь від інших двадцяти, а го й сорока претендентів-конкурентів на відкриту вакансію.

Резюме (СУ від лат. Сиггісиїит Уііае — шлях життя) — це докумен, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність і професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. Як правило, резюме складають для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади. У ньому в стислій формі (не більше 1 с . ) претендент викладає такі основні відомості:

1)назва документа;

2)прізвище, ім'я, по батькові;

3)дата й місце народження;

4)домашня адреса та номер телефону;

5)сімейний стан;

6)навчання (зазначаються навчальні заклади та спеціальність, за якою навчалась особа, у зворотному хронологічному порядку);

7)науковий ступінь;

8)досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує кандидат; зазначається окремо);

9)трудова діяльність (назви організацій, посади у зворотному хронологічному порядку);

10)додаткові відомості (володіння суміжними спеціальностями; іноземними мовами; ПК (програми); водійські права; тренінги; особистісні якості тощо);

11)дата написання.

253

Розділ V. Складання документів

 

 

Зразок резюме

 

Резюме

ПІБ:

Чернюк Інна Олександрівна

Особисті дані:

25 років,

незаміжня,

діти: немає

 

Адреса, телефон:

вул. Миру,

18, кв. 5,

м. Житомир

 

 

10005

 

 

Україна

 

 

Тел: дом. 0412 24-24-76

Освіта:

моб. 097 345 23 67

вища

 

Досвід роботи:

Комп'ютерні

навички:

Особистісні якості:

Додаткова

інформація:

2006—2011 роки: Національний фармацевтичний університет, форма навчання — денна, спеціальність — "Фармація", кваліфікація — провізор;

2003—2006 роки: Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича, форма навчання — денна,

спеціальність — "Фармація", кваліфікація — фармацевт

без досвіду роботи, початковий рівень

комп'ютерний набір (рівень користувача );

використання Інтернету (рівень користувача );

комп'ютерна бухгалтерія (1С: Предприятие )

комунікабельна, відповідальна, добре розвинені організаторські здібності, швидко навчаюсь, вмію працювати в команді

водійські права: немає; власне авто: немає;

бажана заробітна плата: 2000 грн

20 квітня 2011 року

2 5 4

ІПБ: Особисті дані:

Адреса, телефон:

Освіта:

Досвід роботи:

Тема 2. Документи щодо особового складу

Резюме

Файдюк Петро Олексійович

35 років, одружений: дружина Файдюк Олена Петрівна — провізор аптечної мережі "Санітас" у м. Житомирі; діти: дочка — 12 років, син — 8 років пров. Лісовий, 5, м. Житомир 10005 Україна

Тел: дом. 0412 41-23-56 моб. 097 456 12 78

вища

1996—2001 роки: Національний фармацевтичний університет, форма навчання — заочна, спеціальність — "Фармація", кваліфікація — провізор; 1993—1996 роки: Житомирське фармацевтичне училище ім.

Г.С. Протасевича, форма навчання — денна, спеціальність — "Фармація", кваліфікація — фармацевт. Диплом з відзнакою

2008—2011 роки — представник фармацевтичної компанії "Біотек Колсантинг" — реєстрація лікарських препаратів, ведення переговорів, оформлення договорів, реєстрація імунобіологічних препаратів і виробів медичної техніки в Україні. Причина звільнення: пошуки більш оплачуваної посади; 2006—2008 роки: провізор аптеки "Фарм

здоров'я" — виконання функціональних обов'язків, оформлення приміщення і вітрин, участь в організації виставокпродажів медикаментів. Причина звільнення: закриття аптеки;

255

Розділ V. Складання документів

Удосконалення

кваліфікації:

Комп'ютерні

навички:

Володіння мовами:

Особистісні якості:

Додаткова

інформація:

2001 —2005 роки: провізор аптечної мережі "ПП "Сантим" — реалізація аптечних товарів, підтримання фармпорядку у відділі, забезпечення підвищення рівня продажів, консультація споживачів аптеки щодо асортименту, оформлення заявок, приймання товару, ведення внутрішньої документації. Причина звільнення: за власним бажанням 2009 рік: фармацевтичний тренінг

компанії "Медфарм" на тему: "Активні аптечні продажі", м. Київ; 2007 рік: управлінський тренінг на тему:

"Керівництво персоналом", м. Харків; 2004 рік: підвищення кваліфікації за спеціальністю "Фармація" у Житомирському фармацевтичному коледжі

комп'ютерний набір (рівень користувача );

використання Інтернету (рівень користувача );

комп'ютерна бухгалтерія (1С: Предприятие )

державна

(вільно),

редагування

текстів

і досконале володіння комунікативними

навичками,

ведення

ділових

переговорів;

російська

(вільно);

 

 

 

англійська

(зі

словником)

 

 

комунікабельний,

відповідальний,

добре

розвинені

організаторські здібності,

цілеспрямований

у

досягненні

поставлених

цілей

 

 

 

 

 

водійські права: категорія В; власне авто: ВЕО "ЬАЫОЗ";

бажана заробітна плата: 10 000 грн.

11 жовтня 2012 року

2 5 6

Тема 2. Документи щодо особового складу

Наказ щодо особового складу

Наказ— це розпорядчий документ, що видається керівником установи.

Накази охоплюють широке коло питань із виробничої і навчальної діяльності: організація праці (навчання); добір і розстановка кадрів; трудова (навчальна) дисципліна; заохочення до праці (навчання) тощо.

За призначенням усі накази поділяються на накази щодо особового складу (кадрові) та накази із загальних питань (організаційні, з питань основної діяльності).

Накази щодо особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, відрядження, відпустки, переміщення пра-

Ц1ВНИК1В тощо.

Серед організаційних наказів розрізняють:

ініціативні, які видаються для оперативного впливу на процеси, що виникають усередині організації (керівні);

на виконання розпоряджень керівних (вищих) органів (виконавчі).

Реквізити:

1.Назва міністерства, якому підпорядковується організація.

2.Повна назва організації, установи.

3.Назва документа.

4.Індекс (до номера через дефіс додають літери ВК — відділ кадрів), номер наказу (посередині).

5.Дата укладання (ліворуч).

6.Назва міста / населеного пункту, де розташоване підприємство, установа (праворуч).

7.Заголовок.

8.Текст:

Констатуюча частина містить такі складники: вступ (причина видання наказу); доведення (основні факти); висновок (мета видання наказу). Якщо підставою для видання наказу є розпорядчий документ вищого органу (установи), то в констатуючій частині зазначається назва, номер, дата й заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передається зміст певного розділу статті документа вищого органу (установи).

Розпорядча частина починається словом "Наказую" і складається з пунктів, які поділяються на такі складові: дія, термін виконання та відповідальність за виконання. Кожний пункт на-

257

Розділ V. Складання документів

казу нумерується арабськими цифрами. Текст викладу розпорядчої частини повинен мати наказову форму. Зокрема, кожний пункт починається з дієслова в інфінітивній формі ("Призначити", "Здійснити", "Звільнити" та ін.).

Як виконавець зазначається назва організації, підрозділу, службова особа із зазначенням у давальному відмінку посади, прізвища та ініціалів. Якщо в одному пункті перелічуються кілька осіб, то їхні прізвища називаються за алфавітом.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають службових осіб, на яких покладено контроль за виконанням наказу (відповідно до службової ієрархії).

9. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його видання (службова записка, рапорт, заява тощо).

10.Посада першого керівника установи (ліворуч), його підпис, ініціали та прізвище (праворуч).

11.Візи (якщо є): "Проект наказу внесено...", "Проект наказу погоджено...".

Наказ набуває чинності з моменту його підписання керівником.

Зразки наказів

Міністерство охорони здоров'я України

 

 

 

 

(назва організації, яка видала наказ)

 

 

«

20

 

р.

Наказ №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Житомир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про прийняття на роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЧИТИ

 

 

 

 

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

на посаду

 

 

 

 

 

 

 

 

и

20 р.

на умовах укладеного з ним контракту від

 

Підстава: контракт від "

"

.20

р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

(підпис) ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

258

Тема 2. Документи щодо особового складу

 

ТОВ "Тетерів"

 

 

НАКАЗ

 

29.09.11 р.

м. Житомир

№ 45/11-К

Про прийняття на роботу Хоменко Н.В.

ПРИЙНЯТИ: Хоменко Наталію Володимирівну на посаду менеджера з постачання з 29 вересня 2011 року на умовах неповного робочого дня (4 години на день — з 9:00 до 13:00) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з окладом згідно зі штатним розписом.

Підстава: заява Хоменко Н.В. від 28.09.11 р.

 

Директор підприємства

 

підпис

В.Г. Овдійчук

З наказом ознайомлена: 29.09.11 р.

підпис

Н.В. Хоменко

 

ТОВ "Світоч"

 

 

 

Наказ

 

 

29.09.11

м. Бердичів

 

№ 32/11-К

Про прийняття на роботу Сонячної З.П.

ПРИЙНЯТИ Сонячну Зоряну Петрівну на посаду бухгалтера з 29 вересня 2011 року в порядку переведення з ТОВ "Веселка" з окладом згідно зі штатним розписом.

Підстава:

1)заява Сонячної З.П. від 27.09.11;

2)лист про узгодження переведення Сонячної З.П. із ТОВ "Веселка".

Директор підприємства

 

підпис

В.І. Грубенька

З наказом ознайомлена: 29.09.11

підпис

З.П. Сонячна

Закрите акціонерне товариство "Лікарські трави"

 

Наказ

 

 

23.03.12

м. Київ

 

№ 45-вк

Щодо особового складу 1. ЗВІЛЬНИТИ:

1.1.Ващенка Олексія Івановича, охоронця служби охорони, із займаної посади за власним бажанням з 23.03.12.

Підстава: заява Ващенка О.І. від 20.03.12.

2.1.Петрова Василя Микитовича, техніка І категорії відділу маркетингу, із займаної посади за власним бажанням з 23.03.12.

Підстава: заява Петрова В.М. від 20.03.12.

2.НАДАТИ:

2.1.Козак Тетяні Василівні, діловоду відділу кадрів, частково оплачу-

2 5 9 І

Розділ V. Складання документів

вану відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років з 25.03.12 до 25.03.15.

Підстава: заява Козак Т.В. від 20.03.12.

 

Генеральний директор

підпис

В.С. Конопацький

Проект наказу підготовлено:

М.П.

 

Начальник відділу кадрів

підпис

Д.І. Личинова

Головний бухгалтер

підпис

М.І. Мороко

З наказом ознайомлені:

 

 

дата

підпис

О.І. Ващенко

дата

підпис

В.М. Петров

дата

підпис

Т.В. Козак

г

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

1.Який документ називається заявою?

2.Назвіть реквізити заяви.

3.В якому випадку в заяві пишеться адреса проживання?

4.Заяву друкують чи пишуть "від руки"?

5.В якому відмінку вказуємо адресанта у заяві?

6.Який документ називається характеристикою?

7.Назвіть реквізити характеристики.

8.Назвіть вимоги до оформлення характеристики.

9.Які є різновиди характеристик?

10.Який документ називається автобіографією?

11.Назвіть реквізити автобіографії.

12.Який документ називається резюме?

13.Назвіть основні реквізити резюме.

14.Чому правильність написання резюме важливий складник працевлаштування ?

15.Який документ називається наказом?

16.Назвіть реквізити наказу.

17.Назвіть особливості написання тексту наказу.

Р*

ЗАВДАННЯ

111.Скласти заяву:

про звільнення з роботи;

про надання чергової відпустки;

про надання частини чергової відпустки;

2 6 0