Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Marketing part 1.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Київського національного торговельно- економічного університету

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Кафедра сучасних європейських мов

Англійська мова

English for Students of Marketing

Part I

для студентів спеціальності «Маркетинг на ринку товарів та послуг»

Навчальний посібник

Чернівці 2011

Друкується за ухвалою засідання кафедри сучасних європейських мов (протокол № 4 від 17 листопада 2010 року) та Методичної ради Чернівецького торговельно-економічного інституту (протокол № 3 від 24 cічня 2011 року).

Укладачі: Паньків О.Є., старший викладач

Харюк І.Р., асистент

Рецензенти: Кушнерик В.І., доктор філологічних наук, зав. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЧНУ;

Бурбак О.Ф., кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ.

Паньків О.Є., Харюк І.Р. Англійська мова: English for Students of Marketing. Part I. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Маркетинг на ринку товарів та послуг». – Чернівці, 2011.- 208с.

Навчальний посібник «English for Students of Marketing» Part І призначається для студентів молодших курсів, які опановують спеціальність «Маркетинг» та для всіх бажаючих вдосконалити знання з англійської мови професійного спрямування.

Метою навчального посібника є ознайомити студентів з основними поняттями та термінами сфери маркетингу, сприяти активному засвоєнню професійної лексики, розвивати навички усного мовлення у даній галузі та роботи з фаховою літературою.

Передмова

Навчальний посібник “English for Students of Marketing” ч. I призначено для студентів молодших курсів, які вивчають маркетинг, а також для всіх бажаючих вдосконалити володіння англійською мовою фахового спрямування в галузі бізнесу та економіки.

Метою навчального посібника є забезпечення послідовного та цілісного засвоєння студентами фахової лексики, граматичних конструкцій, вмінь роботи з фаховою літературою, та розвиток навичок усного мовлення у фаховій галузі.

Даний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», що містить 14 уроків (Units) та 6 модулів з уніфікованою структурою завдань: тематичний термінологічний англо-український словник для активного засвоєння, фаховий текст, вправи та практичні завдання для формування різних аспектів мовленнєвої діяльності, вдосконалення навичок професійного спілкування, читання та інтерпретації англомовної літератури у вигляді текстів для додаткового читання. Після опрацювання кожного модуля пропонується модуль-контроль, що включає завдання для самостійної роботи.

Граматичний довідник подано з таблицями та коментарями, в яких у доступній формі викладено основні розділи граматики, що розглядаються у підручнику; в кінці підручника додається глосарій ключових фахових термінів.

UNIT 1

It’s better to be first

than it is to be better”

(Proverb)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]