Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_rek_kyrs_12-13.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.85 Mб
Скачать

Тема 3. Удосконалення диференціації заробітної плати

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти диференціації заробітної плати.

1.1. Сутність та основні функції заробітної плати.

1.2. Значення об’єктивної диференціації заробітної плати для виконання нею основних функцій.

1.3. Чинники, показники та інструменти диференціації заробітної плати.

Розділ ІІ. Аналіз диференціації заробітної плати на підприємстві.

2.1. Аналіз рівня та динаміки заробітної плати.

2.2. Оцінювання ефективності диференціації основної заробітної плати.

2.3. Аналіз змінної частини заробітної плати з точки зору забезпечення об’єктивної її диференціації.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності диференціації заробітної плати на підприємстві.

3.1. Напрями забезпечення об’єктивної диференціації основної заробітної плати.

3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи преміювання, доплат, надбавок та інших виплат з метою підвищення ефективності диференціації заробітної плати.

Висновки

Література

Методичні поради до виконання курсової роботи

При виконанні курсової роботи треба дотримуватися таких вимог:

І. Теоретична частина. Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

 • сутність заробітної плати та різні підходи до її трактування;

 • основні функції заробітної плати та їх характеристику;

 • сутність і значення об’єктивної диференціації заробітної плати для виконання нею основних функцій;

 • чинники диференціації заробітної плати;

 • значення тарифного нормування для забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати в основній (тарифній) її частині;

 • характеристика інших інструментів (премій, доплат, надбавок, заохочувальних і компенсаційних виплат) диференціації заробітної плати;

 • показники та методи оцінювання ефективності диференціації заробітної плати.

ІІ. Розрахункова частина. У розрахунковій частині слід розрахувати відповідні показники, занести до таблиць. Зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі необхідно провести аналіз у наступній послідовності:

 • аналіз динаміки номінальної та реальної заробітної плати;

 • порівняння заробітної плати на підприємстві з аналогічними показниками по регіону, галузі та економіці в цілому;

 • порівняння заробітної плати з такими соціальними індикаторами, як прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата;

 • аналіз тарифних сіток: розрахунок абсолютного та відносного зростання тарифних коефіцієнтів, перевірка їх на дотримання «порогу відчутності»;

 • аналіз міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, розрахунок абсолютного та відносного зростання міжкваліфікаційних співвідношень для посад різних категорій;

 • висновок про ефективність диференціації тарифної частини заробітної плати;

 • аналіз системи преміювання, доплат, надбавок та інших виплат з точки зору забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати.

ІІІ. Рекомендаційна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Під час розроблення напрямів забезпечення об’єктивної диференціації основної заробітної плати рекомендується обґрунтувати один з можливих підходів: грейдовий підхід до оцінювання посад і оплати праці, «вилкову» модель, безтарифну модель, єдину тарифну сітку, «плаваючі оклади» тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]