Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_rek_kyrs_12-13.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.85 Mб
Скачать

Таблиця 2

Основні економічні показники діяльності

Тов «fritar» за 2010-2012 роки

Показники

2010

2011

2012

Відхилення

2012р. від (+,–)

2010р.

2011р.

1. Товарна продукція, тис. грн.

7308,2

7238,6

7368,1

2. Реалізована продукція, тис. грн.

7125,7

7085,6

7119,3

3. Прибуток балансовий (чистий прибуток від реалізації продукції), тис. грн.

929,0

902,3

922,0

4. Середньооблікова чисельність ПВП, осіб

170

169

168

5. Рентабельність персоналу (прибуток на одного працівника), тис. грн. (5=3/4)

6. Частка реалізованої продукції у загальному обсязі виробленої товарної продукції, % (6=2/1х100%)

7. Рентабельність обороту, % (7=3/2х100%)

8. Середньорічний виробіток працівника за показником товарної продукції, тис. грн. (8=1/4)

Таблиця 3

Результати розрахунку впливу чинників на зміну рентабельності персоналу тов «fritar» за 2010-2012 роки

Показники

2010

2012

Відхилення 2012 р. від 2010 р.

Усього

у тому числі за рахунок зміни:

рента-бельності обороту, ∆Роб

частки реалізо-ваної продукції в її загаль-ному випуску, ∆Чрп

середньо-річного виробітку одного праців-ника,

РВ

1. Рентабельність персоналу,тис. грн.

2. Рентабельність обороту, %

Х

Х

Х

3. Частка реалізованої продукції в її загальному випуску, %

Х

Х

Х

4. Середньорічний виробіток одного працівника за показником товарної продукції, тис. грн.

Х

Х

Х

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, у т.ч. зарубіжного, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність, тобто виходити з необхідності усунення проблем і недоліків, виявлених в аналітичній частині курсової роботи. Під час розроблення напрямів та пропозицій щодо вдосконалення організації оцінювання персоналу на підприємстві можна обрати 2-3 із нижче запропонованих варіантів або запропонувати власні:

− напрями розробки ефективної процедури оцінювання персоналу на підприємстві;

− розробка сучасних підходів щодо підвищення ефективності організації оцінювання персоналу на підприємстві;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]