Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dum.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Організація навчального процесу

43. Порядок організації навчального процесу у Коледжі визначається відповідно до Закону України "Про освіту", державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу закладу освіти.

Навчальний процес у Коледжі базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності, незалежно від впливу будь-яких політичних партій, інших громадських і релігійних організацій.

Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, орієнтується на формуванні освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної постійно оновлювати наукові знання, професіоналізм, швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, галузях економіки, технології, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Зміст навчального процесу визначається навчально-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою навчання, навчальними програмами, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та Коледжу й відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Наукова діяльність

44. Наукова діяльність Коледжу є одним з головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою і може здійснюватися науково-педагогічними працівниками за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами.

45. Науково-дослідна робота передбачає:

- ефективне використання наукового потенціалу циклових комісій для проведення досліджень з проблем суспільно-політичних, педагогічних, комп’ютерних і економічних наук;

- підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широкого залучення студентів до їх виконання;

- інтеграція навчального процесу, науки та виробництва;

  • проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

- залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу.

46. Основними завданнями науково-дослідної роботи є:

- розробка сучасних проблем фінансово-економічної діяльності підприємства в ринкових умовах;

- розробка інформаційних та комп’ютерних систем і технологій;

  • моніторінг інноваційних процесів в освіті;

  • проектування діяльності інноваційних навчальних закладів;

- науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних педагогічних технологій;

  • формування банку даних про інновації в освіті;

  • аналіз та експертиза інноваційної діяльності в закладах освіти;

  • розвиток науково-технічної творчості студентів.

Результати наукових досліджень використовуються в ході навчальних занять. До проведення наукових досліджень залучаються викладачі, науковці, студенти, працівники інших організацій.

47. Наукові дослідження фінансуються за рахунок коштів Коледжу, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.

48. Наукові дослідження в Коледжі здійснюються за планами, затвердженими педагогічною радою вищого закладу освіти з науковими колективами, окремими вченими за договорами, замовленнями, програмами тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]