Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dum.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Розписка

Це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі й отримання документів, товарів, грошей.

Р е к в і з и т и:

 1. Назва виду документа.

 2. Текст.

 • прізвище, ім’я по батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей;

 • прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка передала цінності;

 • у чому конкретно дано розписку (вказуються точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами і цифрами);

 • відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності;

 • підстава передачі й отримання цінностей.

 1. Дата.

 2. Підпис особи, яка отримала цінності.

 3. Завірення підпису (у приватній розписці).

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа – представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Зразок:

Розписка

Я, студент групи 1Е-01 за спеціальністю “Економіка підприємства” Черкаського державного бізнес-коледжу Тесленко М. Н., отримав від завідуючої бібліотеки Ничипоренко С.В. для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з фізики, 1 (один) підручник з математики, 1 (один) підручник з філософії. Зобов’язуюсь повернути до 15 січня 2002 р.

Підпис

Підпис студента Тесленка М. Н. засвідчую:

Завідуючий відділенням (підпис) І. В. Коритін

1.24. Господарсько-договірні документи

До господарсько-договірних документів відносяться договір, трудова угода, контракт.

Договір

Це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.

Р е к в і з и т и:

 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок.

 3. Місце складання.

 4. Дата.

 5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють.

 6. Текст, який містить:

 • термін виконання;

 • кількісні і якісні показники;

 • вартість робіт (продукції) і загальну суму;

 • порядок виконання робіт;

 • порядок розрахунків між сторонами;

 • відповідальність сторін;

 • порядок і місце розв’язання суперечок;

 • форс-мажорні обставини.

 1. Відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні дані осіб.

 2. Підписи сторін.

 3. Печатка однієї або всіх установ, які укладають договір.

Договір уважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово.

Договір може бути укладеним між приватними особами та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає такі договори: купівлі-продажу, позики, в наймання житлового приміщення, підряду, постачання, приватизації житла та нежитлових приміщень, оренди. Окрему групу становлять договори банківської діяльності: договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір.

Зразок 1:

Д о г о в і р про співпрацю Черкаського державного технологічного університету та Черкаського державного бізнес-коледжу

___”____________2002 р. м. Черкаси

Черкаський державний технологічний університет (далі університет) в особі ректора, професора Леги Юрія Григоровича, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку, та Черкаський державний бізнес-коледж (далі коледж) в особі директораКукліна Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, керуючись Законом України “Про вищу освіту”, уклали цей договір про наступне:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]