Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dum.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Розділ іі. Довідник з правопису та пунктуації у схемах…………………………………….77

2.1. Правопис префіксів…………………………………………………………………………...77

2.2. Вживання апострофа………………………………………………………………………….77

2.3. Вживання м’якого знака……………………………………………………………………...78

2.4. Зміни приголосних при словотворенні……………………………………………………...78

2.5. Подвоєння й подовження приголосних…………………………………………………….. 79

2.6. Спрощення в групах приголосних………………………………………………………….. 80

2.7. Вживання великої літери……………………………………………………………………..81

2.8. Правопис слів іншомовного походження………………………………………………….. 83

2.9. Правопис складних іменників………………………………………………………………. 84

2.10. Правопис закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни

у родовому відмінку однини……………………………………………………………………. 85

2.11. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен

у кличній формі та звертаннях……………………………………………………………………86

2.12. Правопис складних прикметників………………………………………………………….87

2.13. Відмінювання числівників…………………………………………………………………..87

2.14. Правопис прислівників…………………………………………………………………….. 89

2.15. Правопис часток……………………………………………………………………………..90

2.16. Правопис частки не з різними частинами мови…………………………………………...90

2.17. Засоби милозвучності слова……………………………………………………………….. 91

2.18. Написання в лапках і без лапок…………………………………………………………… 92

2.19. Пунктуація. Тире між підметом і присудком…………………………………………...…93

2.20. Однорідні члени речення…………………………………………………………………...93

2.21. Розділові знаки при однорідних членах речення………………………………………….94

2.22. Розділові знаки в реченні з узагальнюючими словами при однорідних членах………..95

2.23. Розділові знаки при відокремлених членах речення…………………………………….. 96

2.24. Розділові знаки при звертанні……………………………………………………………... 99

2.25. Розділові знаки в складносурядних реченнях……………………………………………. 99

2.26. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях…………………………………………...100

2.27. Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях………………………………..101

2.28. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою……………………………………………..102

2.29. Розділові знаки при цитатах……………………………………………………………….103

Розділ ііі. Вправи і завдання для практичних, самостійних і контрольних занять

з усіх розділів курсу в 15 варіантах………………………………………………………… 104

3.1. Правопис префіксів………………………………………………………………………….104

3.2. Вживання апострофа, м’якого знака……………………………………………………….106

3.3. Зміни приголосних при словотворенні…………………………………………………….107

3.4. Вживання великої літери……………………………………………………………………108

3.5. Правопис слів іншомовного походження………………………………………………….111

3.6. Правопис складних іменників, прикметників…………………………………………… 113

3.7. Відмінювання, правопис та вживання числівників………………………………………..116

3.8. Синоніми і пароніми в діловому мовленні……………………………………………… 117

3.9. Терміни в діловому мовленні……………………………………………………………….117

3.10. Правопис прислівників…………………………………………………………………….118

3.11. Правопис частки не з різними частинами мови………………………………………….120

3.12. Літературна вимова. Наголос…………………………………………………………… 123

3.13. Пунктуація. Розділові знаки в простому та складному реченні……………………… 124

3.14. Переклад з російської мови на українську мову…………………………………………128

3.15. Відредагувати речення та записати правильні варіанти...……………………………….134

3.16. Класифікація документів…………………………………………………………………..138

Рекомендована література………...……………………………………………………………..144

Вступ

Виконуючи головне завдання Закону України “Про вищу освіту” стосовно виховання студентів у дусі українського патріотизму, викладання української мови як державної, питання вивчення мови, вироблення мовного чуття набуває особливої ваги. Міра володіння мовою є мірою духовності, культури, гуманістично-державного мислення нашого сучасника.

Навчально-методичний посібник складено на основі програми з курсу “Ділова українська мова”, методичних рекомендацій, а також з урахуванням багаторічного досвіду автора з проведення практичних занять зі студентами Черкаського державного бізнес-коледжу.

Зміст посібника містить теоретичний матеріал та практичні завдання з орфографії, пунктуації та ділового мовлення, пропонуються зразки оформлення документації, поширеної в різних сферах державної й господарської діяльності.

Для зручності збірник поділено на три розділи:

І – Базовий конспект лекцій з курсу “Ділова українська мова”;

ІІ – Довідник з орфографії та пунктуації у схемах;

ІІІ – Вправи і завдання для практичних, самостійних і контрольних занять з усіх розділів курсу в 15 варіантах.

Цей навчально-методичний посібник зорієнтований, у першу чергу, на індивідуальне опрацювання матеріалу та виконання вправ студентами. Проте може бути використаний на кожному занятті для роботи з усією академічною групою.

Розділ І. Базовий конспект лекцій з курсу “Ділова українська мова”

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]