Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dum.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Черкаський державний з а т в е р д ж у ю

бізнес-коледж Директор Черкаського держаного бізнес-коледжу,

к.пед.н.

____________ О.В. Куклін

“____” __________ 200__ р.

А к т № 1

19.12.2001 М. Черкас

Про списання бланків документів

про освіту та додатків до них,

золотих медалей, студентських квитків,

залікових книжок

Складено комісією у складі:

Голова комісії - заступник директора Азьмук Н.А.,

Члени комісії - головний бухгалтер Гензерська О.О.,

заступник директора з навчально-методичної роботи Павлюк Т.І.,

заступник директора з адміністративно-господарської частини

Терлига Г.І.,

голова профкому Ярмоленко Л.М.

Комісія, керуючись Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, облік, заповнення та видачу бланків дипломів, провела списання виданих дипломів, атестатів, додатків до них та золотих медалей, зазначених у Додатку №1.

Голова комісії н.А. Азьмук

Члени комісії О.О. Гензерська

Т.І. Павлюк

Г.І. Терлига

Л.М. Ярмоленко

Доручення

Це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на:

 • особисті (особа доручає особі)

 • офіційні (установа доручає особі чи установі).

Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.

Р е к в і з и т и о с о б и с т о г о д о р у ч е н н я:

 1. Назва виду документа.

 2. Текст.

 3. Дата.

 4. Підпис особи, яка склала доручення.

 5. Завірення підпису.

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Р е к в і з и т и о ф і ц і й н о г о д о р у ч е н н я:

 1. Штамп.

 2. Номер.

 3. Дата.

 4. Назва виду документа.

 5. Текст.

 6. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

 7. Підпис керівника установи.

 8. Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

- прізвище, ім’я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи), яка видає доручення;

 • прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;

 • назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;

 • напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;

 • термін дії доручення;

 • назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Зразок:

Доручення №____

30 травня 2002 р.

Видане викладачеві Черкаського державного бізнес-коледжу Сидоренко Ориславі Василівні

Паспорт _______________________

На отримання в магазині “Світоч” книг:

1. Орфографічний словник української мови – 5 пр.

2. Російсько-український словник – 3 пр.

3. Український правопис – 10 пр.

Наряд № 189 від 15.05.2002 р.

Зразок підпису О. В. Сидоренко засвідчуємо

Печатка

бізнес-коледжу

Директор, к. пед. н. підпис О. В. Куклін

Гол. бухгалтер підпис О. О. Гензерська

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]