Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dum.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Структура Коледжу

13. Структура Коледжу визначається директором відповідно до Положення про державний вищий заклад освіти та головних завдань діяльності Коледжу і затверджується Міністерством освіти і науки України.

14. Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення комп’ютерних технологій, економіки і підприємництва, довузівської підготовки, навчально-тренувальна фірма.

15. Структурні підрозділи Коледжу діють на основі відповідних положень, які розробляються згідно із законодавством.

Управління Коледжем

16. Управління діяльністю Коледжу здійснює директор, який діє на засадах єдиноначальності і призначається на посаду відповідно до Закону України "Про освіту" та Положення про порядок наймання та звільнення керівників закладів освіти України, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти від 27.04.93 р. за № 116 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.93 р. за № 38.

17. Вищим колегіальним органом самоврядування Коледжу є загальні збори чи конференція.

18. Обрання делегатів конференції здійснюється на зборах структурних підрозділів, зборах студентів за відділеннями згідно з квотами, затвердженими педагогічною радою Коледжу. При цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності делегатів конференції мають становити викладачі та керівники, для яких Коледж є постійним місцем роботи.

19. Кількісний склад педагогічної ради становить 71 чоловік.

20. Вищий колегіальний орган виконує такі функції:

- розглядає проект колективного договору і надає повноваження профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу працівників Коледжу підписувати договір з власником або уповноваженим ним органом від імені колективу Коледжу;

- обирає представників Коледжу до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантної посади директора, що створюється органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває Коледж;

- визначає рейтинг претендентів на посаду директора Коледжу шляхом відкритого або таємного голосування і подає свої пропозиції конкурсній комісії;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

  • ухвалює зміни до цього Статуту;

  • затверджує правила внутрішнього розпорядку Коледжу;

  • заслуховує та оцінює щорічний звіт директора Коледжу.

21. Для вирішення основних питань діяльності Коледжу створюються робочі та дорадчі органи:

  • робочі органи – адміністративна рада, приймальна комісія;

  • дорадчі органи – педагогічна рада, бюджетно-фінансова комісія.

До складу педагогічної ради Коледжу входять директор, заступники

директора, головний бухгалтер. Головою педагогічної ради є директор, а в разі його відсутності – заступник директора з навчально-методичної роботи.

22. Функції педагогічної ради Коледжу:

  • визначає стратегію розвитку Коледжу;

  • визначає основні напрямки навчально-методичної, науково-дослідної

та виховної роботи;

- визначає основний зміст і напрямки діяльності структурних підрозділів Коледжу;

- вирішує питання створення (ліквідації) відділень, лабораторій відповідно до чинного законодавства;

- розглядає питання заміщення посад педагогічного складу.

Рішення педагогічної ради набирає чинності після затвердження його директором Коледжу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]