Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСГ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

1.1.3. Засади організації фінансової діяльності підприємства Прочитайте та законспектуйте принципи організації фінансової діяльності підприємства

Принципи організації фінансової діяльності підприємства

 1. Фінансова самостійність

 2. Самофінансування.

 3. Зацікавленість в підсумках фінансово-господарської діяльності.

 4. Відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності.

 5. Відокремлення засобів основної та інвестиційної діяльності.

 6. Поділ капіталу підприємства на оборотний та необоротний.

 7. Поділ джерел фінансування оборотних засобів на власні та позикові.

 8. Контроль за результатами діяльності підприємства.

 9. Наявність цільових фондів грошових засобів на підприємстві (фонд основних засобів, фонд оборотних засобів, фінансовий резерв і т. ін.)

Прочитайте та запишіть головні напрямки фінансової роботи на підприємстві

Головні напрямки фінансової роботи на підприємстві:

 1. Фінансове планування.

 2. Контрольно-аналітична робота.

 3. Оперативна фінансова робота.

Ознайомтесь з організаційною структурою фінансового відділу підприємства

Організаційна структура фінансового відділу підприємства представлена на рис. 1.1

Рис. 1.1. Організаційна структура фінансового відділу підприємства

Прочитайте та законспектуйте функціональні обов’язки фінансової служби підприємства

Функціональні обов’язки фінансової служби підприємства

 1. виконує необхідні розрахунки і на їх основі вносить обґрунтовані пропозиції керівництву підприємства щодо розподілу наявних фінансових ресурсів між виробничими підрозділами, функціональними службами;

 2. розробляє поточні і оперативні фінансові плани та інші планово-фінансові документи;

 3. вишукує резерви збільшення прибутку для забезпечення потреб підприємства у коштах на фінансування виробництва, капітальних вкладень, соціально-культурних потреб;

 4. здійснює контроль за виконанням показників фінансового плану, а також за недопущенням використання фінансових ресурсів на непродуктивні витрати;

 5. організовує партнерські відносини з комерційними банками;

 6. забезпечує всю роботу по виконанню фінансових зобов’язань фондами, банками, постачальниками сировини, матеріалів і послуг, робітниками і службовцями;

 7. аналізує господарсько-фінансову діяльність підприємства та окремих його структурних підрозділів тощо.

Прочитайте та законспектуйте класифікацію підприємств як об’єктів управління за умовами фінансової діяльності підприємства

Класифікація підприємств як об’єктів управління за умовами фінансової діяльності підприємства

 1. За формами власності

 2. За організаційно-правовими формами діяльності

 3. За галузевою ознакою

 4. За розміром власного капіталу

 5. За монопольністю стану на ринку

 6. За стадією життєвого циклу

Прочитайте та запишіть суб'єктів фінансової діяльності підприємства

Суб'єкти фінансової діяльності підприємства:

 1. Власники підприємства, які самостійно здійснюють функції фінансового управління, як правило, на малих підприємствах з невеликих обсягом фінансової діяльності.

 2. Фінансовий менеджер широкого профілю є найманим працівником, який здійснює практично всі функції фінансового управління підприємством. Такі спеціалісти використовуються в основному для загального управління фінансовою діяльністю підприємства.

 3. Функціональний фінансовий менеджер є вузьким спеціалістом – найманим працівником, який здійснює спеціалізовані функції управління однією зі сфер фінансової діяльності підприємства (інвестиційний менеджер, кеш-менеджер, ризик-менеджер і т.ін.)

Інтереси окремих користувачів до інформації про фінансову діяльність підприємства подано в таблиці 1.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.