Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСГ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Прочитайте та законспектуйте мінімальні розміри статутного капіталу, встановлені для різних видів господарських товариств

Мінімальні розміри статутного капіталу, встановлені для різних видів господарських товариств, наведено у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Мінімальний розмір статутного капіталу

Вид госптовариства

Статутній капітал

Мінімальний розмір

Особливості

Акціонерне товариство

Не менш суми, еквівалентної 1250 МЗП

Розділене на відповідне частину акцій однієї номінальної вартості

Товариство з обмеженою відповідальністю

Не менше суми, еквівалентної 100МЗП

Поділено на долі, розмір яких встановлюється статутом

Товариство с додатковою відповідальністю

Не менше суми, еквівалентної 100МЗП

Поділено на долі, розмір яких встановлюється статутом

Як видно з таблиці, при розрахунку мінімального розміру статутного капіталу слід виходити з розміру мінімальної заробітної платні, що діє на момент створення господарського товариства. У той же час прямої вказівки на обов'язок господарського товариства змінювати розмір статутного капіталу відповідно до зміни розміру мінімальної заробітної платні чинне законодавство не містить. Пояснення цьому знаходимо в Листі ВХСУ № 167: у ньому мовиться (п. 1.3), що закон не вимагає від вже створеного господарського товариства змінювати статутний капітал при кожній зміні розміру мінімальний заробітної платні.

Статутний капітал формується за рахунок внесків засновників. Внесками засновників і учасників в статутний капітал можуть бути (п. 1 ст. 86 ЦК):

- гроші - як національна валюта – гривня, так і валютні цінності;

- цінні папери, до яких відносяться: акції, облігації, ощадні і інвестиційні сертифікати, приватизаційні папери, застави, інвестиційні сертифікати. При передачі в статутний капітал цінних паперів господарське товариство стає їх власником і носієм майнових прав;

- речі – статутний капітал може бути сформований як за рахунок рухомого майна (устаткування, техніки і інших матеріальних цінностей), так і нерухомого;

- об'єкти інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем тощо.

Права на інтелектуальну власність переходять до господарського товариства з передачею об'єкту інтелектуальної власності в статутний капітал.

До інтелектуальної власності законодавство :

- майнові права (виняткове право користування об'єктом, право отримання від такого користування вигоди);

- особисті немайнові права (право авторства).

Зверніть увагу, що відчуження особистих немайнових прав не допускається. При передачі в статутний капітал об'єктів інтелектуальної власності до господарського товариства переходять тільки майнові права.

Майнові права: право користування землею, водою, іншими природними ресурсами, право користування майном, об'єктами інтелектуальної власності.

Відносно майна, яке може бути внесене в статутний капітал, законодавством встановлені обмеження:

  • забороняється використовувати для формування статутного капіталу бюджетні кошти, а також кошти, одержані в кредит і під заставу;

  • не може бути внеском в статутний капітал майно, вилучене з цивільного обороту;

  • не допускається формування статутного капіталу господарського товариства емітованими ним облігаціями;

  • не допускається формування статутного капіталу векселями;

  • до 01.01.07 р. забороняється вносити в статутний капітал господарських товариств права на земельну частку;

  • до 01.01.07 р. забороняється передача в статутний капітал господарських товариств земельних ділянок, призначених для ведення фермерського господарства і іншого товарного сільськогосподарського виробництва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.