Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСГ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Структура капіталу підприємства та вартість його окремих джерел

Середньозважена вартість капіталу є одночасно мінімальною нормою прибутку, яку очікують інвестори від вкладення капіталу. Для визначення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від інвестиційного об'єкта ставку дисконту, як правило, встановлюють на рівні середньозваженої ціни капіталу. Основними елементами формування середньозваженої вартості капіталу є безризикова частина норми прибутку на інвестиційний капітал, премія за ризик та інфляційна премія.

Середньозважена вартість капіталу

Безризикова частина норми прибутку на вкладений капітал

+

Премія за ризик

+

Інфляційна премія

(1.9)

В умовах інфляції необхідно одночасно включати інфляційну премію і в середньозважену вартість капіталу, і в множники нарощування. Для визначення реального інвестиційного доходу здійснюється інфляційна корекція грошових потоків.

Приклад

Грошовий потік від реалізації інвестиційного проекту становить 50 тис. у. о. в 1-й рік експлуатації і 80 тис. у. о. — в 2-й рік. Початкові інвестиції — 90 тис. у. о. Середньозважена вартість капіталу — 15%, щорічний темп інфляції — 10%. Визначити прибуток від реалізації інвестиційного проекту.

Здійснимо нарощення грошових потоків шляхом перемноження на процентний фактор майбутньої вартості для рівня інфляції 10 %:

1 й рік: 50-1,1 =55 тис. у. о.

2-й рік: 80 • 1,21 = 96,8 тис. у. о.

Продисконтуємо скориговані грошові потоки за ставкою дисконту, що дорівнює середньозваженій вартості капіталу (15 %):

55 * 0,87 + 96,8 * 0,756 = 121 тис. у. о.

Прибуток від реалізації інвестиційного проекту:

121 - 90 = 31 тис. у. о.

Питання для самоконтролю.

  1. За якими ознаками класифікується капітал?

  2. Як визначити потребу в капіталі прямим і непрямим методами ?'

  3. Який порядок формування і зміни статутного капіталу підприємства?

  4. Як визначити вартість капіталу, сформованого з різних джерел?

  5. Що показує середньозважена і гранична вартість капіталу?

  6. Яким чином враховується рівень інфляції і ризику у визначенні ціни капіталу?

Розділ 1.3. “Статутний капітал”

Структура

1.3.1. Правові аспекти формування статутного капіталу.

1.3.2. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу.

1.3.3. Документальне оформлення статутного капіталу.

Ключові слова:

Статутний капітал, мінімальні розміри статутного капіталу, формування статутного капіталу, податковий облік.

Навчальний матеріал

1.3.1. Правові аспекти формування статутного капіталу.

Прочитайте та законспектуйте основні поняття

Статутний капітал господарського товариства формують в цілях забезпечення такого товариства активами для ведення підприємницької діяльності (ст. 144 ЦК). В той же час статутний капітал є свого роду інструментом для створення господарського товариства – він виконує роль центру об'єднання майна, на підставі якого створюється юридична особа.

Цивільним кодексом (ЦК) статутний капітал визначений як сума внесків засновників господарського товариства, яка визначає мінімальний розмір майна і гарантує інтереси його кредиторів (ст. 144). В українському законодавстві, зокрема в ЦК і Законах про господарські товариства, наведено також поняття "статутний фонд". Відразу ж скажемо: використовуються обидва ці поняття в одному і тому ж значенні.

Наявність статутного капіталу передбачене законодавством для всіх господарських товариств. Що ж до розміру даного капіталу, то для одних товариств законодавством не встановлено яких-небудь вимог в цьому відношенні, для інших же товариств прийняті обмеження у вигляді мінімального розміру статутного капіталу.

Так, для повного (ст. 119 ЦК) і командитного (ст. 133 ЦК) господарських товариств розмір статутного капіталу не встановлений, оскільки учасники таких товариств (а в командитному товаристві – частина учасників) несуть відповідальність за зобов'язанням юридичної особи всім своїм майном.

Для тих госптовариств, яким законодавством встановлено мінімальний розмір статутного капіталу, його наявність обов'язково – інакше підприємство не буде навіть зареєстровано.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.