Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСГ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Прочитайте та запам’ятайте особливості заповнення "Звіту про власний капітал" ф. № 4

  • у рядку. 140 (графа 7) відображаються нараховані дивіденди за привілейованими акціями (Дт 43 - Кт 671);

  • рядок. 160 (графа 7) відображається напрям частини прибутку на формування і поповнення резервного капіталу (Дт 443 - Кт 43);

  • рядок 170 (графа 7) - покриття збитків.

1.4.4. Формування, облік і використання нерозподіленого прибутку.

Прочитайте та законспектуйте основні положення

Нерозподілений прибуток - це частина одержаного 4 звітному періоді прибутку, який утворився після нарахування і сплати податку на прибуток до бюджету.

Непокриті збитки утворюються в результаті діяльності підприємства, коли витрати перевищують його доходи. В більшості випадків така несприятлива ситуація вірогідна в перші і останні роки існування підприємства.

Нерозподілений прибуток включається у власний капітал підприємства, тим самим збільшуючи його. Непокриті збитки зменшують власний капітал.

Крім того, існує поняття "використання прибутку" - це частина нерозподіленого прибутку, направлена на цілі, визначені документами підприємства (статутом, розпорядженнями, наказами, протоколами).

Метою створення комерційного підприємства є отримання прибутку. Проте на практиці така мета досягається не завжди. Тому результатом діяльності підприємства, навіть комерційного, може бути як прибуток, так і збиток.

Від чого може залежати фінансовий результат діяльності підприємства за певний період часу. для відповіді на це питання треба згадати наступне. Існують два види чинників впливу: зовнішні, які не залежать від підприємства, і внутрішні, що залежать тільки від нього.

До зовнішніх чинників можна віднести рівень інфляції, втрата або зміцнення платоспроможності грошової одиниці, а також політичну і законодавчу нестабільність в країні.

Внутрішні чинники - стратегічне планування, вид товарів (робіт, послуг), а також швидкість їх просування на ринку.

Тепер перейдемо до визначення суми нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) 4. Алгоритм розрахунків нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) наведено на рис. 1.8

Рис. 1.8. Розрахунок нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

Сума прибутку за бухгалтерським і податковим обліком не завжди однакова. Це пов'язані це з відмінностями в обліку валового доходу і валових витрат у податковому обліку, доходів і витрат у бухгалтерському обліку. Наведемо деякі відмінності в бухгалтерському і податковому обліку в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Відмінності бухгалтерського і податкового обліку

Показники

Відображення в бухгалтерському об ліку

Відображення в податковому обліку

Наявність у платника податків доходів і і витрат, що не включаються до складу валових

Включаються до складу доходів і витрат

Не включаються до складу валового доходу і витрат

Наявність авансових надходжень і платежів серед покупців (замовників) і серед постачальників (виконавців) на початок і на кінець звітного періоду

Не включаються до складу валового доходу і витрат

Включаються до складу валового доходу і валових витрат

Застосування різних методів нарахування амортизації

Розмір нарахованої амортизації буде різним

Наявність витрат, що включаються до

Включаються до складу витрат повністю

Включаються до складу витрат з урахуванням обмежень

Використання запасів не у господарській діяльності

Включаються до складу витрат

Виключаються зі складу витрат

Головні принципи розподілу прибутку повинні бути закріплені в статутних документах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.