Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДСГ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Розкрийте зміст принципів, пов’язаних з ринковим середовищем

Група принципів, пов'язаних з ринковим середовищем, включає:

- принцип попиту та пропозицій (відповідності) відображає співвідношення пропонування та попиту на подібне майно. Відповідно до цього принципу під час проведення оцінки враховуються ринкові коливання цін на подібне майно та інші фактори, що можуть призвести до змін у співвідношенні пропозицій та попиту на подібне майно. Якщо об'єкт оцінки не відповідає ринковим стандартам за технічним, технологічним рівнем, рівнем доходності або іншими вимогами, що висуваються до подібного майна за сучасних умов у даній місцевості, то його ціна буде нижче за середньоринкове значення;

- принцип конкуренції - означає, що коли прибуток на ринку аналогічних об'єктів власності перевищує рівень, необхідний для компенсації факторів виробництва, привабливість такого ринку зростає, загострюється конкуренція і, в свою чергу, знижується середній рівень чистих доходів;

- принцип зміни вартості ~ означає, що вартість об'єкта оцінки, як правило, змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, що підвищують або знижують ступінь корисність такого об'єкта. Наприклад, розвиток транспортної інфраструктури підвищує вартість майнових комплексів підприємств, розташованих у даній територіальній зоні; звільнення висококваліфікованих фахівців, що спроможні інноваційно мислити, скорочує інтелектуальний потенціал підприємства як об'єкта оцінки та зменшує його вартість.

Узагальнюючим для всіх груп принципів, розглянутих вище, є принцип найбільш ефективного використання, який полягає в урахуванні залежності ринкової вартості об'єкта оцінки від його найбільш ефективного використання. Під найбільш ефективним використанням розуміють таке використання майна, що забезпечує створення максимальної вартості об'єкта оцінки. При цьому вивчаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно можливими, дозволеними та економічно доцільними.

Питання для обговорення

  1. В чому полягає суть процесу оцінки потенціалу підприємства? Які системи вимірювання зазвичай для цього застосовують?

  2. Чому вартісна оцінка підприємства об'єктивно характеризує рівень розвитку його потенціалу?

  3. Які причини обумовили активізацію оцінної діяльності в Україні?

  4. Назвіть випадки, за умов яких оцінка вартості є обов'язковою згідно з законодавством України?

  5. Як можуть вплинути результати оцінки вартості підприємства на прийняття рішень щодо підвищення ефективності поточного управління?

  6. Чим відрізняються вартість відтворення та вартість заміщення?

  7. Як впливають принципи внеску та граничної продуктивності на визначення вартості об'єкта?

Розділ 2.3. “Оцінка вартості нерухомого майна”

Структура

2.3.1. Особливості нерухомого майна як об'єкта оцінки

2.3.2. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні

2.3.3. Оцінка вартості землі

2.3.4. Оцінка вартості будівель і споруд.

Ключові слова:

Нерухоме майно, грошова оцінка земель, підходи здійснення експертної грошової оцінки земельної ділянки, коефіцієнт капіталізації, фактори, що впливають на вартість земельної ділянки, метод капіталізації доходів, метод дисконтованих грошових потоків, етапи процедури оцінки методом капіталізації доходу, методи розрахунку фізичного зносу об'єктів нерухомості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.