Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Запитання та завдання для самоконтролю

 1. Назвіть найбільш характерні риси наукового мовлення.

 2. Які мовні засоби вживаються для досягнення узагальненості викладення інформації?

 3. За допомогою яких характеристик тексту досягається логічність викладення інформації?

 4. Які мовні засоби використовуються для досягнення змістовної послідовності тексту?

 5. Наведіть приклади мовних засобів, які використовуються для досягнення логічної послідовності тексту.

 6. Які задачі вирішує композиційна послідовність тексту?

 7. Які мовні засоби використовуються для логічного виділення інформації?

 8. Яким чином можна виразити припущення щодо наданої інформації?

 9. Що є важливим для точного викладення інформації?

 10. Що необхідно пам’ятати при порівнянні об’єктів?

 11. Наведіть приклади мовних засобів, які не слід вживати у науковому мовленні.

 12. Які часові форми дієслова слід вживати при викладенні результатів дослідження?

 13. За допомогою чого досягається стисле викладення інформації?

 14. Назвіть найважливіші правила вживання абревіатури.

3. Методичні рекомендації до практичНих Занять

Семестр 1

ПРАКТИЧНЕ Заняття №1

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: поняття про виробництво.

Мета заняття:cформувати поняття про умовний спосіб; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розкриття поняття про виробництво, одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловлюватися про способи виробничої діяльності та його складові.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Формування поняття про умовний спосіб.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 1.

 5. Обговорення способів виробничої діяльності.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Щоб зрозуміти сутність умовного способу, виконайте вправу 1 і вивчіть інструкцію 1 (с. 95 - 96). Література: [2].

2.1. Для оволодіння новими лексичними одиницями, необхідними для розкриття сутності процесу виробництва, виконайте завдання 1 підрозділуVocabulary(с.5).Література: [1].

2.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3.Працюючи в невеликих групах (по 3-5 осіб), постарайтеся дати відповіді на запитання(Pre-reading task)на с.5.Література: [1].

4.1. Прочитайте швидко (за 3 - 4 хвилини) текст 1 (с.6 - 7), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше.Література: [1].

4.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання2 (Comprehension check)на с.7.Література: [1].

5.Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), стисло опишіть способи виробничої діяльності. Література: [1].

Домашнє завдання:

 1. Текст 1 (с.6 - 7) – техніка читання, переклад. Література: [1].

 2. Завдання 3 на с. 8. Література: [1].

 3. Підготуватися до аналізу впливу різних факторів на процес виробництва.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №2

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: поняття про виробництво.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження умови, за якої уявна ситуація могла б мати місце; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і вміти коротко висловитися про способи виробничої діяльності та її складові.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4]

План заняття:

 1. Формування навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над текстом 1.

 3. Обговорення основних способів виробничої діяльності та її складових.

 4. Виконання дотекстового завдання.

 5. Робота над текстом 2.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Щоб навчитися виражати умову, за якої уявна ситуація могла б мати місце, виконайте вправу 1 і вивчіть інструкцію 1, потім виконайте вправи 2, 3 (с. 97 – 100). Література: [2].

2.1. Прочитайте по черзі вголос текст 1 (с.6 - 7). Література: [1].

2.2. Працюючи в парах, перекладіть текст 1 рідною мовою. Література: [1].

3. Користуючись знаннями, отриманими під час читання тексту 1 (с. 6 - 7), обговоріть у невеликих групах (по 3 - 4 особи) способи виробничої діяльності та її складові, вплив різних факторів на процес виробництва.

4. Працюючи в парах, підберіть до термінів у стовпчику зліва (А) їх пояснення (В) (c.9). Література: [1].

5.1. Прочитайте швидко (за 3 - 4 хвилини) текст 2 (с.9 - 10), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Література: [1].

5.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 3 (Comprehension check) на с.10 та завдання 4 на с. 10 - 11. Література: [1].