Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

1. Текст 23 – техніка читання, переклад. Література: [1].

2. Текст 11“Capacity constraintsта завдання до нього для самостійного

опрацювання (с.33).Література: [3].

Практичне Заняття №2

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: теорія виробництва і ціни.

Мета заняття:удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення важливості знання основних теорій витрат виробництва; зрозуміти основну інформацію під час аудіювання тексту; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про виробничу функцію; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу зUnit 4.

Обладнання:навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [5], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

  1. Робота над текстом 23.

2. Робота над новими лексичними одиницями.

3. Виконання дотекстового завдання.

4. Аудіювання тексту T1, контроль розуміння прослуханого тексту.

5. Робота над текстом 24.

5. Виконання дотекстового завдання.

  1. Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 23 (с. 57). Література: [1]

1.2. Працюючи в парах, перекладіть текст 23 рідною мовою.

2. Перед прослуховуванням тексту про теорію виробництва опрацюйте лексичні одиниці, надані у підрозділі Pre-listening task(c.58). Також прослухайте і повторіть їх за диктором, намагаючись запам’ятати.Література: [1].

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), згадайте, які основні теорії витрат виробництва ви пам’ятаєте (завдання Pre-listening taskнаc.58).Література: [1].

4. Прослухайте текст Т 1, потім дайте відповіді на запитання (с.59). Література: [1]

5.1. Прочитайте швидко (за 3-4 хвилини) текст 24 (с.59). Література: [1]

5.2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

6. Виконайте лексичні завдання тесту №7. Література: [5].

Домашнє завдання:

    1. Текст 24 (с.59) – техніка читання, переклад; завдання 2,3 (с. 60). Література: [1]

    2. Текст 12 “MarginalPhysicalProduct” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 37).Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №3

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: теорія виробництва і ціни.

Мета заняття:удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розкриття питання про технічну та економічну ефективність діяльності підприємства; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про технічну та економічну ефективність діяльності підприємства.

Обладнання:навчальний посібник [1], словник-мінімум [4], магнітофон з аудіокасетою.

План вивчення теми:

1. Робота над текстом 24.

2. Робота над новими лексичними одиницями.

3. Виконання дотекстового завдання.

4. Робота над текстом 25.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 24 (с. 59). Література: [1].

1.2. Працюючи в парах, перекладіть текст 24 рідною мовою.

1.3. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.60 та завдання 3 на с. 60.Література: [1].

2.1. Для оволодіння новими лексичними одиницями, необхідними для розкриття питання про технічну та економічну ефективність діяльності підприємства, виконайте завдання 1 з підрозділу Vocabulary (с.60).Література: [1].

2.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 61.Література: [1].

4.1. Прочитайте швидко (за 4 - 5 хвилин) текст 25 (с. 61), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Література: [1].

4.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту визначте, що мають спільне і чим відрізняються технічна та економічна ефективність діяльності підприємства (завдання Discussionна с. 16).Література: [1].