Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над текстом 3.

 3. Робота над текстом 4.

 4. Обговорення основних факторів, які впливають на кінцевий вибір місця розміщення бізнесу.

 5. Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

  1. Перевірте виконану вдома вправу 6 (с. 103). Література: [2].

 1. Щоб навчитися вживати умовний спосіб для вираження наказу, вимоги, поради, рекомендації, пропозиції, необхідності, важливості того, щоб певна ситуація мала місце, виконайте вправу 12, вивчіть уважно інструкцію 4, після чого виконайте вправи 13, 14 (с. 105 - 108).

2. Працюючи в парах, , перекладіть текст 3 рідною мовою. Література: [1].

3.1. Прочитайте швидко (за 5 - 7хвилини) текст 4 (с.12 - 13), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Література: [1].

3.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 3 (Comprehension check)на с.15.Література: [1].

4.1. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть основні фактори, які впливають на кінцевий вибір місця розташування бізнесу.

4.2. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть проблеми, представлені у підрозділі Discussion(c.16).

5. Виконайте лексичні завдання тесту №1.

Домашнє завдання:

 1. Вправи 15, 16 (с. 108 - 109).Література: [2].

 2. Текст 5 (с.17) – техніка читання, переклад, завдання 2 (с.18).

ПРАКТИЧНЕ Заняття №5

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: поняття про виробництво.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження порівняння з уявною ситуацією; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення розміщенням виробництва; одержати під час

читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловлюватися і готувати рішення, пов’язані з розміщенням виробництва; оволодіти навичками самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], навчальний посібник [3], словник-мінімум [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 5.

 5. Самостійне опрацювання тексту “What is a business?”

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 15, 16 (с. 108 - 109). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися виражати порівняння з уявною ситуацією, виконайте вправу 17 та вивчіть уважно інструкцію 5, після чого виконайте вправи 18, 19 (с. 109 – 111).

2. Опрацюйте нові лексичні одиниці, надані у завданні підрозділу Vocabulary (с.16). Також прослухайте і повторіть їх за диктором, намагаючись запам’ятати.

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтеся дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с.16.

4.1. Працюючи в парах, прочитайте текст 5 (с.17), заповнюючи пропуски в ньому потрібними словами.

4.2.Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check)та завдання 3 на с.18.

5.1. Зверніться до “Методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів”і ознайомтесь з підрозділом“Методичні рекомендації до організації

інформативного читання фахових текстів”(с. 7 - 8).