Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправа 6 (с. 133 - 135).Література: [2].

 2. Завдання 3 (с.45).Література: [1].

 3. Підготуватися до визначення частки внеску різних відділів підприємства у

розробку нового продукту.

4. Текст 7 “Classificationbysize” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с.21).Література: [3].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №13

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: контроль за виробництвом.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і коротко висловлюватися з питань, пов’язаних аналізом вартісних показників; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення запасів на підприємстві.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Визначення частки внеску різних відділів підприємства у розробку нового

продукту.

 1. Робота над новими лексичними одиницями.

 2. Робота над текстом 17.

 3. Обговорення впливу якісних показників діяльності підприємства на розробку

нового продукту.

 1. . Робота над текстом 18.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 6 (с. 133 - 135). Література: [2].

1.2. Виконайте вправу 7 (с. 135 - 136).

2. Працюючи в парах, визначте частку внеску фінансового та виробничого відділів, відділів маркетингу та кадрів у розробці нового продукту компанії.

3. Опрацюйте нові лексичні одиниці, надані у завданні 1 підрозділу Vocabulary (с.46). Також прослухайте і повторіть їх за диктором, намагаючись запам’ятати.Література: [1].

4.1. Уважно прочитайте текст 17 “Valueanalysisanditsstages”(с.47).Література: [1].

4.2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 48. Література: [1].

5. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обміняйтеся думками про ступінь впливу якісних показників діяльності підприємства на розробку нового продукту (підрозділ Discussion на с. 48).

6.1. Прочитайте швидко (за 4 - 5 хвилин) текст 18 (с.48).Література: [1].

6.2. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть можливі заголовки тексту 18. Представте найкращий варіант усій групі.

Домашнє завдання:

 1. Вправа 8 а, б (с. 136). Література: [2].

 2. Завдання 2, 3 на с.49. Література: [1].

 3. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 3.

 4. Текст 9 “ Publicsectoroftheeconomy” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с.28).Література: [3].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №14

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: контроль за виробництвом.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; навчитися розуміти інформацію, коротко висловлюватися і вести бесіду з питань, рівнем забезпеченості підприємства виробничими запасами, перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу зUnit 3.

.Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4], збірник завдань з лексичного тестування [5], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

2. Виконання тестового завдання.

3. Робота над текстом 18.

4. Робота над новими лексичними одиницями.

5. Робота над текстом 19.

6. Робота над текстом 20.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 8 а, б (с. 136).Література: [2].

  1. 1.2. Виконайте вправу 8 в (с. 137).

2. Виконайте лексичні завдання тесту №5. Література: [5].

3. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 2, 3 (с. 49).

Література: [1].

4.1. Працюючи в парах, доберіть українські еквіваленти англійських слів

(завдання Vocabulary на с. 49).Література: [1].

4.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись

запам’ятати вимову та значення.

5.1. Прочитайте швидко (за 5 - 6 хвилин) текст 19 (с.50).Література: [1].

5.2. Працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання до тексту (Comprehension check) на с. 51.

6.1. Прочитайте по черзі вголос текст 20 (с.51). Література: [1].

6.2. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

6.3. Працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання до тексту (Comprehension check) на с. 52. Література: [1].