Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

1. Написати анотацію тексту 18 (перевіряється викладачем у позааудиторний час). Література: [3].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №14

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття:удосконалювати навички аудіюваннямонологічного повідомлення професійно-спрямованого характеру; удосконалювати навички самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання: навчальний посібник [1], магнітофон з аудіокасетою.

.

План заняття:

 1. Прослуховування монологічного повідомлення.

2. Самостійне опрацювання тексту “Supply horizon”.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Прослухайте текст (Т 3).У поданих нижче реченнях виберіть завершення, які відповідають змісту прослуханого.

1) A perfectly competitive industry _________.

  1. does not have many sellers and buyers;

  2. contains a great deal of small firms, each of which is relatively small compared to the overall size of the market;

  3. is characterized by a large number of firms which affect the market in which they operate;

  4. is determined by the ease with which firms may enter the market.

2) In a perfectly competitive market __________.

 1. each firm sells an identical product;

 2. goods offered are very diverse;

 3. buyers can tell which firm produces a given product;

 4. there are distinguishing features that differentiate products.

3) Perfectly competitive firms ___________.

 1. can not freely enter or exit the industry;

 2. incur high start-up cost and need government permits to enter an industry;

 3. are not price takers;

 4. have no substantial barriers to entry.

4) In perfect competition________.

 1. buyers are completely aware of sellers prices;

 2. each seller doesn’t have complete information about the prices charged by other sellers;

 3. one firm can sell its commodities at a higher price than other firms;

 4. all perfectly competitive firms can produce their goods faster, better or cheaper because of special knowledge of information.

 1. Самостійно опрацюйте текст 27 “ Supply horizon” та виконайте завдання до нього (с.57 - 59).Література: [3].

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до заліку з інформативного читання текстів 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 для самостійного опрацювання). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №15

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: перевірити розуміння опрацьованих самостійно текстів.

Обладнання: навчальний посібник [3].

План заняття:

 1. Перевірка розуміння опрацьованих самостійно текстів.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Перевірка розуміння опрацьованих самостійно текстів 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, здійснюється шляхом індивідуальної співбесіди викладача з кожним студентом. Студент має продемонструвати знання ключової лексики, знання фактичного матеріалу, що міститься в текстах, а також уміння анотувати прочитане.Література: [3]

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді). Тривалість доповіді – 3 - 4 хвилини.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №16

Тема 19. Участь у виконанні командного проектного завдання №2.

Мета заняття: представити результати індивідуальної (проектної) роботи у вигляді доповіді на конференції.

Обладнання:графопроектор (за потребою).

План заняття:

1. Відкриття конференції головуючим.

2. Виступи доповідачів; дискусія з проблем, порушених у доповідях.

3. Підбиття підсумків конференції головуючим, закриття конференції.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді) кожний студент має показати:

 • знання структури наукової доповіді;

 • вміння розкрити сутність теми доповіді;

 • вміння користуватися мовними засобами, притаманними науковому стилю мовлення.

У процесі конференції студенти повинні продемонструвати навички участі у дискусії, а головуючий - навички ведення конференції.

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до семестрової контрольної роботи з тем 10, 13:

Лексика професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: теорія виробництва і ціни та ідеальна конкуренція.

Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру з питань: теорія виробництва і ціни та ідеальна конкуренція.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №17

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: виявити рівень володіння комунікативними компетенціями з тем 8, 10 13.

Обладнання:завдання контрольної роботи №4 з дисципліни “Англійська мова” для студентів, які навчаються за напрямом “Економіка підприємства”.

План заняття:

 1. Виконання завдань контрольної роботи №4.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час виконання завдань необхідно показати:

- володіння лінгвістичними компетенціями (знання лексики професійно

спрямованого характеру, яка стосується питань: теорії виробництва і цін та

ідеальної конкуренції.

- володіння прагматичною і соціолінгвістичною компетенціями (розуміння

значущої інформації під час читання та прослуховування текстів з питань:

теорії виробництва і цін та ідеальної конкуренції.

Додатки до практичних занять

Семестр 2

Практичне заняття №13

Tapescript 3

Production and Costs

Total costs will change, of course, as we alter the rate of production. But not all costs increase. In the short run, some costs don’t increase at all when output is increased. These are fixed costs, in the sense that they don’t vary with the rate of output. The factory lease is an example. Once you lease a factory, you are obliged to pay for it, whether you use it or not. The person who owns the factory wants 100 dollars per day, whether you produce any jeans or not. Even if you produce no jeans, you still have to pay rent. That is essence of fixed costs.

The leased cost is another fixed cost. When you rent a sewing machine, you must pay the rental charge. It doesn’t matter whether you use it for a few minutes or all day long – the rental charge is fixed at 20 dollars per day.

Labour costs are another story altogether. The amount of labour employed in jeans production can be varied easily. If we decide not to open the factory tomorrow, we can just tell our only worker to take the day off. We still have to pay, but we can cut back on wages. On the other hand, if we want to increase daily output, we can also get additional workers easily and quickly. Labour is regarded as a variable cost in this line of work – that is, a cost that varies with the rate of output.

The denim itself is another variable cost. Denim not used today can be saved for tomorrow. Hence how much we “spend” on denim today is directly related to how many jeans we produce. In this sense, the cost of denim input varies with the rate of jeans output.