Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

5.2. Користуючись зазначеними рекомендаціями, опрацюйте самостійно текст 1

“What is a business?”та виконайте завдання 1 до нього (с.2).Література: [3].

Домашнє завдання:

 1. Вправа 20 (с. 111). Література: [2].

 2. Текст 6 (с.18 - 19) – техніка читання, переклад, завдання 2 (Comprehension check)на с.23).Література: [1].

 3. Завдання 2 - 4 до тексту “Whatisabusiness?”Література: [3].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №6

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування виробництва.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження побажання того, щоб уявна ситуація мала місце; удосконалювати техніку читання; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення вибору місця розташування бізнесу; одержати під час читання тексту потрібну інформацію; удосконалити навички ведення бесіди, пов’язаної з вибором місця розташування бізнесу.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над текстом 6.

 3. Робота над новими лексичними одиницями з теми.

 4. Робота над текстом 7.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 20 (с. 111).Література: [2].

 1. 1.2. Щоб навчитися виражати побажання того, щоб уявна ситуація мала місце, виконайте вправу 21 та вивчіть уважно інструкцію 6, після чого виконайте вправи 22, 23 (с. 111 - 115).

2.1. Прочитайте по черзі вголос текст 6та перекладіть його рідною мовою (с.18 - 19). Література: [1].

2.2. Працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання до тексту

(завдання 2 на с.19). Література: [1].

3. Опрацюйте нові лексичні одиниці, надані у завданні підрозділу Vocabulary(с.19). Також прослухайте і повторіть їх за диктором, намагаючись запам’ятати.

4.1. Працюючи в парах, прочитайте текст 7 (с.20). Література: [1].

4.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check)на с.18. Література: [1].

4.3. Прочитайте текст 7 ще раз і виконайте завдання 3 (с.21). Література: [1].

Домашнє завдання:

 1. Вправи 24, 25 (с. 115). Література: [2].

 2. Підготуватися до обговорення основної інформації про розташування

бізнесу (завдання Discussionна с.22).Література: [1].

 1. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 1.

 2. Текст 2 “The diverse nature of business (Part I)” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с.4).Література: [3].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №7

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: розміщення виробництва.

Мета заняття:удосконалювати вміння вживати умовний спосіб для вираження побажання того, щоб уявна ситуація мала місце;удосконалити навички ведення бесіди, пов’язаної з розміщенням виробництва; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговоренняпереваг штучного виробництва; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про переваги штучного виробництва; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 1.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4], збірник завдань з лексичного тестування [5], магнітофон з аудіокасетою.