Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Практичне Заняття №17

Тема 18. Участь у виконанні командного проектного завдання №1.

Мета заняття: представити результати індивідуальної (проектної) роботи у вигляді доповіді на конференції.

Обладнання:графопроектор (за потребою).

План заняття:

1. Відкриття конференції головуючим.

2. Виступи доповідачів; дискусія з проблем, порушених у доповідях.

3. Підбиття підсумків конференції головуючим, закриття конференції.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

Під час презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді) кожний студент має показати:

 • знання структури наукової доповіді;

 • вміння розкрити сутність теми доповіді;

 • вміння користуватися мовними засобами, притаманними науковому стилю мовлення.

У процесі конференції студенти повинні продемонструвати навички участі у дискусії, а головуючий - навички ведення конференції.

Домашнє завдання:

Підготуватися до семестрової контрольної роботи з тем 8, 10, 13, 14:

 • Умовний спосіб

 • Лексика професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань:

сутність виробництва, планування виробництва, здійснення контролю за виробництвом.

 • Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого

характеру з питань: сутність виробництва, планування виробництва, здійснення контролю за виробництвом.

 • Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру (тексти 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 9).

Практичне Заняття №18

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: виявити рівень володіння комунікативними компетенціями з тем 8, 10 13, 14.

Обладнання:завдання контрольної роботи №3 з англійської мови для студентів, які навчаються за напрямом“Економіка підприємства”.

План заняття:

 1. Виконання завдань контрольної роботи №3.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час виконання завдань необхідно показати:

- володіння лінгвістичними компетенціями (знання лексики професійно

спрямованого характеру, яка стосується питань пов’язаних з процесом

виробництва, плануванням виробництва, контролем за виробництвом;

- володіння прагматичною і соціолінгвістичною компетенціями (розуміння значущої інформації під час читання та прослуховування текстів з питань: пов’язаних з процесом виробництва, плануванням виробництва, контролем за виробництвом.

Семестр 2

ПРАКТИЧНЕ Заняття №1

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: теорія виробництва і ціни.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття:засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення виробництва на довгострокових та короткострокових часових інтервалах; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про виробництво на довгострокових та короткострокових часових інтервалах; вдосконалювати навички самостійного опрацювання літератури за фахом.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [3], словник-мінімум [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Робота над новими лексичними одиницями.

 2. Робота над текстом 23.

 3. Самостійне опрацювання тексту „ Problems of production”.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення разом з їх синонімами (Vocabularyна с.57). Чи пам’ятаєте ви їх значення?Література: [1].

2.1. Прочитайте швидко (за 3 - 4 хвилини) текст 23 (с.57). Література: [1].

2.2. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

2.3. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту дайте відповіді на запитання до тексту 23 (завдання 2 Comprehension check на с.58).

3. Опрацюйте самостійно текст 10 „Problems of production”.Література: [3].