Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до редагування доповіді

Під час редагування доповіді, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

- чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею повідомлення;

- наскільки повно розкрита тема;

- чи не порушена логічна побудова виступу;

- чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;

- чи не використана інформація, що не стосується теми;

- наскільки логічно виділені абзаци;

- наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

- чи правильно побудовані речення;

- наскільки дотримані мовні норми комунікативної достатності.

Доцільно здійснювати редагування доповіді на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).

Методичні рекомендації до усної презентації доповіді

Нарешті, декілька порад щодо підготовки до власне виступу.

Перед тим, як представити свою доповідь, студенту необхідно прочитати її уважно вголос декілька разів. Студент повинен добре володіти матеріалом, тільки в цьому разі презентація буде мати успіх. Під час презентації текст доповіді краще не читати з аркуша, а розповідати. Доцільно заздалегідь потренуватися: зробити доповідь перед своїми рідними або перед дзеркалом.

Під час доповіді слідкуйте за голосом. Не слід говорити дуже голосно і швидко, але потрібно пам’ятати, що дуже повільний темп і тихий голос можуть призвести до втрати інтересу з боку слухачів (в цьому разі постарайтеся знову заволодіти їх увагою). Необхідно підтримувати зворотний зв'язок зі слухачами: ставити запитання, додавати трохи жестів, гумору. Презентація не повинна бути занадто довгою (максимум 5 хвилин).

5. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль (іспит) проходить у письмовій та усній формах. Мета іспиту – оцінити комунікативну компетенцію студентів у чотирьох мовленнєвих уміннях: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

Структура іспиту з навчальної дисципліни «Іноземна мова»

Оцінювана компетенція

Кількість

завдань

Час виконання

Доля у %

Аудіювання (письмові завдання)

2

10 хв.

25

Читання (письмові завдання)

3

60 хв.

25

Письмо (письмові завдання)

2

40 хв.

25

Говоріння1(усні завдання)

2

10 хв.

25

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Іноземна мова»

1.What is production?

2. Classification of production (by level, by process).

3. Job production, its advantages and disadvantages.

4. Batch production, its advantages and disadvantages.

5. Flow production, its advantages and disadvantages.

6. What is product?

7. Value analysis.

8. Stock control.

9. Quality control.

10. Quality and costs.

11. Short run and long run.

12. Average and marginal product.

13. Explicit and implicit costs.

14. Short-run and long-run costs.

15. Perfect competition.

6. Список рекомендованої літератури

  1. Duchovna O.P. English for future business economists. – Dnipropetrovsk: DSFA, 2006.

  2. Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина 2: Неособові форми дієслова. Умовний спосіб: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2009.

  3. Yaremchuk L.I. English for future business economists. Part II. Texts for self-study. – Dnipropetrovsk: DSFA, 2010.

  4. Англійська мова. Словник-мінімум для студентів ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю «Економіка підприємства». - Дніпропетровськ: ДДФА, 2008.

  5. Англійська мова. Збірник завдань з лексичного тестування для студентів 2 курсу, які навчаються за напрямом “Економіка підприємства”. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011.

  6. Ресурси Internet.

Навчальне видання