Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни “іноземна мова” тематичний план навчальної дисципліни “Іноземна мова”1

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1

Лінгвістичні компетенції

Змістовий модуль 1. Фонетичні норми іноземної мови

Тема 1. Коригувальний фонетико-орфоепічно-орфографічний курс.

Змістовий модуль 2. Нормативна граматика

Тема 2. Морфологія.

Тема 3. Синтаксис (типи речення; вираження номінації, характеристики, місцеперебування, наявності суб’єкта, володіння об’єктом).

Тема 4. Система часів дієслова.

Тема 5. Модальні дієслова.

Тема 6. Пасивний стан дієслова.

Тема 7. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу).

Тема 8. Умовний спосіб.

Змістовий модуль 3. Лексичний мінімум

Тема 9. Лексика загальноекономічного характеру.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Модуль 2

Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції

Змістовий модуль 4. Усне та письмове спілкування на теми загальноекономічного характеру

Тема 11. Усне монологічне і діалогічне мовлення загальноекономічного характеру.

Тема 12. Інформативне читання текстів загальноекономічного характеру.

Змістовий модуль 5. Усне та письмове спілкування на теми професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Змістовий модуль 6. Індивідуальні завдання

Тема 15. Написання особистого резюме.

Тема 16. Написання листа-запита та листа-пропозиції.

Тема 17. Складання бізнес-плану.

Тема 18. Участь у виконанні командного проектного завдання №1.

Тема 19. Участь у виконанні командного проектного завдання №2.

Зміст навчальної дисципліни "Іноземна мова"

(ІІ етап навчання)

Модуль 1. Лінгвістичні компетенції

Змістовий модуль 2. Нормативна граматика

Тема 8. Умовний спосіб.

Коригування й удосконалення граматичної, семантичної, прагматичної компетенцій: студенти повинні знати план значень і план вираження граматичних одиниць, які використовуються для утворення речень в умовному способі;уміти вживати ці граматичні одиниці для передачі певного смислу в продуктивних та рецептивних видах мовлення.

Модуль 2. Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції

Змістовий модуль 3. Лексичний мінімум

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Оволодіння лексичним мінімумом, який забезпечує ефективне спілкування в професійному середовищі.

Змістовий модуль 5. Усне та письмове спілкування на теми професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру.

Формування й розвиток комунікативних компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з розумінням відповідної іншомовної автентичної інформації професійно-спрямованого характеру, наданої в усній і письмовій формах; вміння висловити й запитати судження під час обговорення теми, аргументувати свою точку зору на відповідні питання, використовуючи прості граматичні структури; вміння анотувати й реферувати прочитане в усній і письмовій формах.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Удосконалення комунікативних компетенцій у різних видах інформативного читання (переглядового, вивчаючого, ознайомлювального, пошукового) іншомовних автентичних текстів за майбутнім фахом студента, а саме: вміння працювати зі спеціалізованими словниками; вміння визначати тему, основні факти й найважливіші деталі прочитаного, знаходити в тексті ключові слова, здогадуватися про значення незнайомих слів із контексту; вміння складати план прочитаного, анотувати й реферувати прочитане в усній та письмовій формах; вміння перекладати іншомовні тексти в усній і письмовій формах.