Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

1. Текст 33 (с.76) – техніка читання, переклад. Література: [1].

2. Підготуватися до обговорення особливостей досконалої конкуренції.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №12

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: ідеальна конкуренція.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; вміти коротко висловитися відносно особливостей досконалої конкуренції; удосконалювати навички письмового анотування тексту; удосконалювати навички самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання:навчальний посібник [1], словник-мінімум [4].

План заняття:

1. Робота над текстом 33.

2. Обговорення особливостей досконалої конкуренції.

3. Удосконалення навичок анотування.

4. Самостійне опрацювання тексту “ The relationship of marginal cost to average total cost”.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 33 (с.76). Література: [1].

1.2. Працюючи в парах, перекладіть текст 33 рідною мовою.

2. Працюючи в парах, обговоріть особливості досконалої конкуренції.

3. Користуючись рекомендаціями до написання анотації тексту, статті, книги тощо (с. 31 - 33), напишіть анотацію тексту 33, після чого представте її групі.

4. Самостійно опрацюйте текст 17 “The relationship of marginal cost to average total cost” та виконайте завдання до нього (с.51 - 54).Література: [3]

Домашнє завдання:

  1. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 5. Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №13

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття:перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалуUnit 5; удосконалювати навички аудіювання монологічного повідомлення; удосконалювати навички самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання:навчальний посібник [3], збірник завдань з лексичного тестування [5].

План заняття:

    1. Виконання завдань з лексичного тестування.

    2. Прослуховування монологічного повідомлення.

    3. Самостійне опрацювання тексту “Economic vs. accounting costs”.

Методичні рекомендації до практичного заняття

  1. Виконайте лексичні завдання тесту №11. Література: [5].

  2. Прослухайте текст. Потім виберіть правильні відповіді на запитання:

1. When will the total costs change?

a) when the rate of production increases or decreases;

b) in the long run;

c) in the short run;

d) if production doesn’t alter.

2. Why are fixed costs called so?

a) because you have to pay at the fixed time;

b) because they vary with the rate of production;

c) because they don’t change with the rate of production;

d) because they increase with the rate of production.

3. What kind of cost is labour considered to be?

a) fixed cost;

b) cost which can’t be changed;

c) cost which can’t be altered;

d) cost which can be increased or decreased.

4. What should you do if you want to increase daily output?

a) to fire additional workers;

b) to tell the worker to take the day off;

c) to cut back on wages;

d) to get additional workers.

5. How is the cost of denim related to produced jeans?

a) the cost of denim input doesn’t change with the rate of jeans production;

b) the cost of denim input changes with the rate of jeans production;

c) the cost of denim doesn’t influence on the rate of jeans production;

d) the rate of jeans production doesn’t depend on the cost of denim.

3. Самостійно опрацюйте текст 18 “Economic vs. accounting costs” та виконайте завдання до нього (с. 54 - 56).Література: [3].