Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Обговорення проблем, пов’язаних з вибором місця розміщення підприємства.

 3. Робота над текстом 8.

 4. Робота над новими лексичними одиницями.

 5. Виконання дотекстового завдання.

 6. Робота над текстом 9.

 7. Виконання тестового завдання

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 24, 25 (с. 115).Література: [2].

1.2. Для вдосконалення вмінь виражати побажання і розуміти побажання того, щоб уявна ситуація мала місце, виконайте вправи 26 та 27 (с. 116).

2. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), виконайте завдання з підрозділуDiscussion на с.22.

3.1. Прочитайте швидко (за 2 - 3 хвилини) текст 8 (с.23), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше.

3.2. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту, представте найбільш доречний заголовок усій групі.

3.3. Працюючи в парах, виконайте завдання 3 (Comprehension check)на с.23.

4. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення разом з їх синонімами (Vocabularyна с.24). Чи пам’ятаєте ви їх значення?

5. Працюючи в невеликих групах ( по 3 - 4 особи), висловіть свої думки щодо переваг штучного виробництва (підрозділPre-reading taskна с. 24.

6.1. Прочитайте швидко (за 2 - 3 хвилини) текст 9 (с.24), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше.

6.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.25.

6.3. Працюючи в парах обговоріть, що ви дізналися про переваги штучного виробництва.

7. Виконайте лексичні завдання тесту №2.

Домашнє завдання:

1. Підготуватися до обговорення переваг та недоліків штучного виробництва.

2. Текст 3 “Thediversenatureofbusiness” (PartІI) та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 10).Література: [3].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №8

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування виробництва.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження переваги уявної ситуації; удосконалити навички ведення бесіди, пов’язаної з обговоренням переваг та недоліків штучного виробництва; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про серійне виробництво.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Обговорення переваг штучного виробництва.

 3. Робота над текстом 10.

 4. .Робота над текстом 11.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Щоб навчитися виражати перевагу уявної ситуації, виконайте вправу 28, вивчіть уважно інструкцію 7, після чого виконайте вправи 29, 30 (с. 116 - 120). Література: [2].

2.1. Прочитайте швидко (за 3 - 4 хвилини) текст 10 (с. 25 - 26).

2.2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту, представте найбільш доречний заголовок усій групі.

2.3. Працюючи в парах, виконайте завдання Self-assessmentна с.26.

2.4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), висловіть свої думки щодо недоліків штучного виробництва.

1.3. Прочитайте швидко (за 3 - 4 хвилини) текст 11 (с. 27).

1.4. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check)на с.27.