Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ЕП Яремчук Л.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
748.03 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправи 39-40 (с. 124). Література: [2].

 2. Завдання 3 на с.35. Література: [1].

 3. Написати анотацію тексту 13 (перевіряється викладачем у позааудиторний час).

 4. Підготуватися до обговорення проблемних питань з теми (завдання Discussionна с. 36 та завданняFocusonspeakingна с. 36).

ПРАКТИЧНЕ Заняття №11

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування виробництва.

Мета заняття: сформувати навички розпізнавання і розуміння умовного способу в графічному тексті; удосконалити вже набуті навички мовлення з теми «Планування виробництва»; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення продукції виробництва; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про продукцію виробництва.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Обговорення шляхів збільшення прибутків, обумовлених зростанням обсягів виробництва через зниження собівартості.

 3. Обговорення сутності конфлікту на підприємстві.

 4. Робота над текстом “Investmentthrivesonourbanks”.

 5. Обговорення основної роботи та структури матеріальних витрат під час виробництва нового продукту.

 6. Робота над новими лексичними одиницями.

 7. Робота над текстом 14.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 39-40 (с. 124), потім виконайте вправу 41 (с. 125).Література: [2].

1.2. Щоб навчитися розпізнавати умовний спосіб під час читання, вивчіть інструкцію 1, потім виконайте вправи 1, 2 (с. 126 - 131).

2. Працюючи в парах, обговоріть шляхи за допомогою яких середній бізнес матиме найбільший прибуток від економії, обумовленої зростанням обсягів виробництва.

3. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть:

 • сутність конфлікту інтересів головних спеціалістів підприємства у вирішенні проблеми переміщення заводу;

 • визначте та поясніть три проблеми, які можуть виникнути в результаті переміщення;

 • яким буде кінцеве рішення керівництва заводу (завдання Focus on speaking на с. 36).

4. Прочитайте текст “Investmentthrivesonourbanks” (с. 37) і, працюючи в парах, визначте, яка додаткова інформація необхідна для прийняття обґрунтованого управлінського рішення про зміну розташування підприємства, що виробляє товари широкого вжитку.

5. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 4 особи), обговоріть основну роботу та матеріальні витрати під час виробництва нового продукту (завдання Activitiesна с.38).

6. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення разом з їх синонімами (Vocabularyна с. 40). Чи пам’ятаєте ви їх значення?

7.1. Працюючи в парах, прочитайте текст 14 (с.40), заповнюючи пропуски в ньому потрібними словами.

7.2.Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.41.

Домашнє завдання:

 1. Вправи 3, 4 (с. 131-133). Література: [2].

 2. Написати есе (обсягом близько 250 слів) на одну із тем, запропонованих у

завданні Focus on writingна с. 39 (перевіряється викладачем у позааудиторний час).

3. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 2.

4. Текст 6 “ Businessclassifications” та завдання до нього для самостійного

опрацювання (с. 18). Література: [3].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №12

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування та контроль за виробництвом.

Мета заняття: удосконалювати навички розпізнавання і розуміння умовного способу в графічному тексті; навчитися розуміти інформацію, коротко висловлюватися і вести бесіду з питань, пов’язаних із здійсненням контролю за виробництвом; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалуUnit 2.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [4], збірник завдань з лексичного тестування [5], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Виконання завдань з лексичного тестування.

 3. Робота над новими лексичними одиницями.

 4. Виконання дотекстового завдання.

 5. Робота над текстом 15.

 6. Робота над текстом 16.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 3, 4 (с. 131-133). Література: [2].

1.2. Виконайте вправу 5 (с. 133).

2. Виконайте лексичні завдання тесту №3. Література: [5].

3.1. Працюючи в парах, доберіть українські еквіваленти англійських слів

(завдання 1 до Vocabulary на с. 42).Література: [1].

3.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись

запам’ятати вимову та значення.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3 - 5 осіб), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task)на с. 42.Література: [1].

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст15 і виконайте завдання 1 (с.43).

Література: [1].

5.2. Для перевірки розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check)на с. 43.Література: [1].

6.1. Прочитайте швидко (за 4 - 5 хвилин) текст 16 (с.44) і придумайте заголовок. Література: [1].

6.2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 45. Література: [1].