Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vidpovidi_Shnitser.doc
Скачиваний:
155
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
441.86 Кб
Скачать

19.Утворення та політичний розвиток Першого Болгарського царства (681-1081рр) Богомильський рух.

Новоутворену слов'янсько-болгарську державу в історичній літературі називають Першим Болгарським царством. Воно проіснувало з 681 по 1018рр. Столицею держави стало місто Пліска. Слов'янські племена, що проживали в новій державі, перебували на вищому рівні соціально-економічного розвитку, аніж протоболгари.За етнічною належністю перших ханів країна дістала найменування Болгарія. Дуже часто доводилося відстоювати її незалежність у частих війнах з Візантією. Завдяки успішним війнам значно розширилися кордони Болгарії, посилився її вплив у міжнародних справах. Крім того, війни збагатили болгарську аристократію й сприяли зміцненню влади ханів.Соціальна структура ранньофеодальної Болгарії складалася з двох основних класів — аристократії та вільного селянства. З поширенням великого землеволодіння в VІІ-ІХ ст. зростає економічний та політичний вплив аристократії.

Утвердження в Болгарії феодальних відносин вело до масового закабалення сільської людності. Податкове гноблення особливо посилилося в Х ст., коли часті війни вимагали дедалі більших коштів. Народне обурення вилилося в антифеодальний рух, що виник у Болгарії в першій половині Х ст. На честь першого проповідника нового вчення – священника Богомила – він дістав назву богомильства. Основою ідеології богомилів був дуалізм: увесь світ є боротьбою двох начал – Бога, що уособлює сили добра, та його сина Сатиниїла (Сатани), що уособлює сили зла. Людина, стверджували богомили, духовно належить Богові, а тілом – Сатані. Вони рішуче виступали проти офіційної церкви, яку вони також вважали творінням Сатани, а відтак заперчували всі її таїнства та обряди, шанування ікон, молей і хреста. Відвідування храмів теж важалося необов’язковим, адже Богові, за їхніми уявленнями, можна молитися всюди. Богомильський рух набув великого розмаху. Він охопив здебільшого селян, але чимало прихильників знайшов і серед городян. Прихильники богомолів удавалися навіть до збройних форм боротьби. Така їхня діяльність підривала могутність феодалів, церкви й царської влади.

20.Друге Болгарське царство (1187-1396):політичний та соціально-економічний лад.

Період в історії Болгарії від здобуття незалежності до заво­ювання її османами дістав назву Другого Болгарського царство (1187-1396 pp.). В історії цього царства вирізняють два етапи; 1) піднесення Болгарії, в результаті якого вона перетвори­лася на гегемона Балкан (1187-1241); 2) поступовий занепад, коли ослаблення центральної вла­ди й феодальна роздробленість призвели до виникнення на її території кількох незалежних держав (1241-1396).

На початку XIII в. Болгарське царство досягло свого розквіту: держава простягалася майже на всі Балкани, почалося карбування своєї монети, відновилася болгарська патріархія, склалося правильне управління провінціями царства.

За візантійським зразком, правитель (раніше - хан або князь) Болгарії звався царем. Влада його була спадковою. Царя належало право на вищий суд, військова влада, керівництво адміністрацією. Найважливіше місце займав канцлер і керівник дипломатії.

У XIII - початку XIV ст. у Болгарському царстві почалася внутрішня криза, загострилися феодальні чвари. Серйозний удар завдало монголо-татарське вторгнення в Європу в середині XIII в.: Болгарія стала розпадатися на окремі князівства, а потім і царства. Єдина царська влада ослабла. Окраїнні області підпали під вплив інших сусідніх держав. У 1393 - 1396 рр.. залишок Болгарії - Тирновське царство було поневолене Османською імперією.

21.Утворення держави Неманичів, її політичний та соціально-економічний устрій.Неманичі — династія володарів Сербії у 1170—1371 роках, які носили титули жупанів, великих жупанів, королів. Засновником династії став великий жупан Стефан Неманя у 1165 р. Створена ним держава успішно протистояла Візантії та відбила спроби втручання у свої внутрішні справи королів Угорщини. Завдяки успішній діяльності Стефана Немані Сербія наприкінці XII ст. перетворилася на важливий чинник політичного життя на Балканському півострові. За часів Неманичів Сербія з племеної держави перетворилася на феодальну. У цей період Сербія являла собою феодальну монархію вся влада належала царю. Монарх був головнокомандуючим військами, главою цивільної адміністрації, верховним суддею. Рішення важливих питань обговорювалося на Сабор, на які з'їжджалися властелі. У Сербії існувало феодальне ополчення і наймане військо, в якому служили іноземці. Основною галуззю виробництва в Сербії ХII-ХIV ст. було сільське господарство. У ремісничому виробництві першорядну роль відігравало гірнича справа. Почалося карбування своєї монетт.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]