Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vidpovidi_Shnitser.doc
Скачиваний:
155
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
441.86 Кб
Скачать

35.Словацьке національне Відродження кінця 18 ст. Л.Штур. Участь словаків у революції 1848-1849 рр.

Однією з визначних подій словацького національного Відродження було заснування в 1844 р. словацького товариства «Татрин », яке очолював відомий поет, філософ, історик, лінгвіст Л. Штур . Він заснував першу словацьку політичну газету «Словацькі народні новини», яка почала видаватися з 1845 р. Л. Штур перетворив цю газету на інструмент пропаганди просвіти та розвитку національної свідомості словаків. За допомогою своїх однодумців він сформулював антифеодальну програму руху, що містила не тільки національні, а й соціально-економічні вимоги. Програма, з якою Л. Штур виступив на засіданні Державних зборів , містила вимоги запровадження у словацьких землях у початкових школах та вчительських семінаріях, а також у вищих закладах освіти Угорського королівства навчання словацькою мовою. У соціально-економічній сфері Л.Штур виступав за ліквідацію привілеїв шляхти й звільнення селян за викуп.Вся громадська наукова та просвітницька діяльність Л.Штура була пронизана єдиною метою — розширення освіченості та культури словацького народу, запровадження розробленого ним варіанту словацької літературної мови.

Революційні події, що розпочалися в березні 1848 р. захоплено зустріли "штурівці" й інші представники національного руху. Найважливішими подіями періоду революції в словацьких землях стала розробка "штурівцями" національної програми "Вимоги словацького народу" . В петиції до австрійського імператора та уряду містилися такі вимоги: визнання самобутності й національних прав словацького народу; запровадження словацької мови в державних установах та системі освіти; створення Словацького сейму та скасування кріпацтва без поділу і повернення землі поміщикам; запровадження загального виборчого права; демократизація громадського та політичного життя.Революційний уряд Угорщини відхилив петицію зі словацькими вимогами, а на її авторів видав ордери на арешт. Л. Штур та інші діячі мусили залишити Словаччину й переїхати до Праги.

36.Політичне та соціально-економічне становище словацьких земель у складі Угорщини (60-ті роки 19-початку 20 ст.)

У 60-х роках 19 ст. політичне та соціально-економічне становище словаків у складі Угорщини було складним. У червні 1861 р. делегати Національних зборів затвердили програму, яка дістала назву "Меморандум словацького народу". В документі містилися вимоги визнати словаків як самобутню націю, а територію Словаччини — як автономну адміністративну одиницю в складі Угорщини; запровадити словацьку мову в державних установах, у школах і в церкві тощо. Угорська влада документ відхилила й розпочала анти словацькі акції. Така політика вочевидь засвідчила, що в мадярській внутрішній політиці нічого не змінилося. Час показав, що пошук шляхів співпраці з угорцями заводив у глухий кут. Національні збори ухвалили рішення про заснування "Матиці Словацької", котра мала стати головним культурним центром словаків: опікуватися виданням книг, організацією культурного життя, підтримкою наукових досліджень та літературної творчості. У серпні 1863 р., у Великій Моравії було урочисто проголошено заснування "Матиці Словацької". Очолив "Матицю" католицький єпископ Ш. Мойдес . Створення Австро-Угорської імперії у 1867 році збільшило залежність словаків від Будапешта. Угорці, що надихнулися ідеєю об'єднання своєї частини імперії, з великим завзяттям проводили політику мадяризації. Були закриті «Матиця словацька» і словацькі вищі навчальні заклади, словацька мова була дозволена лише в початкових школах. Продовжувалася політична дискримінація словаків, словацькі депутати дуже рідко обиралися до парламенту Угорщини. Напередодні Першої світової війни словацькі патріоти тісно співпрацювали з іншими народами Австро-Угорської імперії; саме в цей час почала набувати чітких обрисів ідея створення чехословацької держави. У 1890-ті роки виникла концепція чехословакізму і словаки почали отримувати допомогу від чехів. У 1906 році виникла перша словацька партія - помірно-націоналістична Глінкова Словацька Народна Партія. Поява словацьких організацій посилило тиск з боку угорців і викликало спроби посиленою венгерізаціі словаків, які тривали аж до розпаду Австро-Угорщини в листопаді 1918 року.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]