Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vidpovidi_Shnitser.doc
Скачиваний:
155
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
441.86 Кб
Скачать

71.Розвиток болгарської культури в 20 ст.

За перші три десятиріччя незалежності Болгарії по­троїлася кількість шкіл. Було запроваджено загальну початко­ву освіту, а середні навчальні заклади складалися з класичних та релігійних гімназій. Справжніми центрами розвитку національної культури ста­ли Софійський університет та Болгарська академія наук .Активно розвивалася болгарська художня література, домінантною темою якої стала героїчна боротьба за звіль­нення Болгарії від османського ярма.Початок XX ст. ознаменувався визначними подіями в теат­ральному, музичному та образотворчому мистецтві Болгарії. В Софії виникла перша про­фесійна акторська трупа, засновується перший театральний колектив «Сміх і сльози», в Софії відкрилася Державна школа живопису. У 1903 р. митці пензля створили товариство «Сучасне мистецтво».Найбільш помітною подією культурно-мистецького життя стало створення у 1921 р. на основі Болгарського оперного товариства Софійської народної опери. Автор першого болгарського художнього фільму ре­жисер В. Гендов у 1933 р. завершив зйомки звукового фільму «Бунт раба».

72.Причини переходу до «самоврядного соціалізму» в Югославії. Особливості політичного режиму й.Тіто.

Провідна роль комуністів у визволенні Югославії від нацистської окупації зумовило їх перемогу в боротьбі за владу. Комуністи відразу приступили до побудови соціалізму за радянським зразком з притаманними йому рисами: націоналізація, колективізація, індустріалізація, масові репресії. Коли почалась «холодна війна», Югославія одна з перших підтримала СРСР, але разом з тим проводила і самостійну політику, що торкається підтримки грецьких комуністів, які підняли повстання проти існуючого у Греції режиму, також у створенні Балканської федерації.Самостійність югославського керівництва викликала обурення Сталіна, а згодом призвела до конфлікту і розриву відносин між СРСР і Югославією. Конфлік «Тіто – Сталін» призвів до зміни моделі розвитку Югославії. У 50-60-ті роки в країні сформувалась модель «самоврядного соціалізму».

Риси югославської моделі соціалізму

Однопартійна система. Абсолютний авторитет і влада Й.Б.Тіто.

Самоврядування трудових колективів.

Розподіл функцій партійного і державного апаратів.

Існування дрібної приватної власності.

Приватна власність на землю. Добровільність при проведенні кооперації.

Регульований ринок.

Орієнтація виробництва на експорт.

Ліберальний режим в`їзду і виїзду з країни.

            Завдяки реформам, вони тривали до кінця 60-х років, утворилась особлива югославська модель соціалізму. Проте при всіх своїх позитивних рисах вона мала і  один суттєвий недолік: вся ця система трималась на абсолютній владі і авторитеті Тіто.

73.Розпад югославської федеративної держави.Збройні конфлікти та міжетнічна війна в 90-х роках хх ст..

Після смерті Тіто Югославська федерація опинилась перед лицем кризи, яка зрештою призвела до розпаду країни. Основні причини розпаду Югославії: економічні(економічна криза ), політичні (нездатність керівництва країною виробити ефективну модель управління), національні (давні національні протиріччя між народами, що населяли Югославію), соціальні(нерівномірність розвитку різних регіонів) та релігійні.Але утворення незалежних держав на теренах колишньої Югославії супроводжувалося збройним протистоянням між різними етнічними групами, що її населяли. Конфлікт на теренах колишньої Югославії став най тривалішим і найкривавішим у Європі з часів Другої світової війни. Проблеми Югославії входять корінням у далеке минуле, але головною причиною конфлікту стали закладені ще після Першої і Другої світової війни несправедливості щодо південнослов’янських народів. Хоча збройне протистояння вдалося припинити, а проблема Балкан так і залишається нерозв`язаною. Вони і надалі залишаються «пороховим погребом Європи». 

Війни на теренах колишньої Югославії

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]