Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vidpovidi_Shnitser.doc
Скачиваний:
155
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
441.86 Кб
Скачать

33.Суспільно-політичне становище чеських земель у складі дуалістичної Австро-Угорської монархії. Старочехи і младочехи.

Після поразки революції 1848-1849 рр. на чеських землях запанувала Політична реакція. В Австрійській імперії був встановлений режим неоабсолютизму, який намагався за будь-яку ціну централізувати державну владу. У 1867 р. було підписано дуалістичну угоду, яка перетворювала Габсбурзьку монархію на дуалістичну Австро-Угорську державу. На рубежі 60-х років активізувалася боротьба чехів проти австрійського гніта. Чехи були незадоволені "дипломом" 1860 р., що не надавав чеському сейму законодавчої ініціативи і зберігав німецьку мову як державну мову Чехії. Керівну роль у чеському національному русі грала буржуазна Національна партія "старочехів", що виникла на початку 1860-х років. Її очолювали Ф. Палацький і Ф. Л. Рігер. Старочехи не вимагали незалежності Чехії і ліквідації монархії. Вони домагалися лише перетворення Австрійської імперії у федерацію німецько-австрійських, слов'янських, угорських і румунських земель і вважали, що загальні справи федеративної Австрійської імперії необхідно передати рейхсрату, землями ж повинні відати двопалатні сейми, наділені законодавчою владою в місцевих справах. Головним завданням чеського народу консерватори вважали боротьбу за підняття його культурного рівня. Вони вимагали також рівноправності чеської і німецької мов. У рядах Національної партії було відсутнє ідейне єдинство: у цій партії, крім „старочехів” діяла група буржуазних лібералів "младочехів", очолюваних Карелом Сладковським і Едуардом Грегором. У 1874 р. младочехи заснували Національну партію вільнодумців, головною метою якої було визнання самостійності чеських земель на основі "чеського державного історичного права", національної рівності та запровадження загального виборчого права.

34.Культура Чехії в другій половині 17-початку 20 ст.

Словацькі землі XVII — XVIII ст. перетворилися на арену нескінченних руйнівних війн. Габсбургам протистояли словацькі протестанти. Боротьба за лютеранське віросповідання справляла величезний вплив на розвиток культури в словацьких землях. В архітектурі панівним став монументальний стиль з притаманною йому розкішшю інтер'єра. Більша частина мистецьких робіт цього періоду — це твори анонімних малярів, різьбярів по дереву та скульпторів. У портретному живописі, в оформленні вівтарів, у виробах майстрів-ювелірів та ін. відбувається синтез модерних художніх течій з місцевими традиціями. Нові імена з'являються серед літераторів, які писали як латиною, так і чеською мовою.

Значний внесок у розвиток чеської мови та літератури зробив Ф.Челаковський , який після став редактором чеськомовної газети "Празькі новини"; викладав чеську мову у Празькому та в інших університетах. У Чехії в першій половині XIX ст. динамічно розвивалася журналістська справа. Перша газета чеською мовою з'явилася в 1719 р. й виходила майже до кінця століття. її останній редактор — В. Крамеріус — заснував власну "Патріотичну газету Крамеріуса" . Дійовим засобом пробудження національної свідомості став театр. Першу чеську оперу "Проволочник" написав композитор Ф.Шкроуп , автор музики до чеського національного гімну. Отже, розвиток чеської культури в першій половині XIX ст. ознаменувався відродженням чеської мови та літератури, успіхами національного театру й образотворчого мистецтва, появою наукових і літературних видань чеською мовою.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]