Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМЕТРІЯ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2009.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.68 Mб
Скачать

2.3.3. Розрахункові вправи

Р2.01. За матрицею статистики за допомогою графічних критеріїв обґрунтуйте форму кореляційної залежності від.

1

10

7

6

8

3

2

9

4

7

13

8

3

15

10

8

12

6

4

11

5

9

14

8

5

7

2

10

8

2

Р2.02. За матрицею статистики за допомогою сигмального критерію визначіть спрямування кореляційної залежності від.

1

7

2

4

13

12

2

9

4

5

10

6

3

9

3

Р2.03. За допомогою графічного критерію обгрунтуйте за наведеною матрицею спрямованість кореляційної залежності від.

1

7

2

4

9

7

2

9

4

5

16

10

3

13

9

6

8

3

Р2.04. За матрицею статистики за допомогою сигмального критерію визначіть напрям кореляційної залежності від.

1

9

4

4

8

3

2

10

7

5

15

10

3

7

2

6

11

4

Р2.05. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =2,5;=3,5;=100;=2;=1;=10. Оцініть силу (тісноту) кореляційної залежностівід.

Р2.06. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =80;=40;=5;=40;=2,5;=4. Визначте силу (тісноту) кореляційної залежностівід.

Р2.07. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =50;=2;=250;=50;=4;=2,5. Оцініть силу (тісноту) кореляційної залежностівід.

Р2.08. За матрицею статистики обчисліть коефіцієнт парної кореляції, визначте силу (тісноту) кореляційної залежності від.

1

6

3

3

10

8

2

5

1

4

7

4

Р2.09. За повною матрицею коефіцієнтів парної кореляції обчисліть коефіцієнт .

1

0,5

0,8

0,5

1

0,6

0,8

0,6

1

Р2.10. За даними вправи Р2.09. обчислить коефіцієнт .

Р2.11. За даними вправи Р2.09. обчислить коефіцієнт множинної кореляції .

Р2.12. Задані коефіцієнти парної кореляції ryxi = rij =

Обчисліть коефіцієнт

Р2.13. За даними вправи Р2.12. обчисліть коефіцієнт .

Р2.14. За даними вправи Р2.12. обчисліть коефіцієнт множинної кореляції .

Р2.15. Обчисліть коефіцієнт множинної кореляції за умови:=0,8;=0,6;=0,7;=0,3.

Р2.16. Оцініть за допомогою - критерію автономність впливу натрьох факторів за такими даними:

хі

х1

х2

х3

ryxi

0,6

0,8

0,7

0,8

0,7

- 0,3

Р2.17. Оцініть за допомогою - критерію значущість фактораза умови:=0,94868;=0,86023;=36.

Р2.18. Дано =0,86,=42. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку зміннихта.

Р2.19. Дано =0,86,=42. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте- перетворення Фішера.

Р2.20. Дано =0,51,=37. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку зміннихта.

Р2.21. Дано =0,51,=37. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте- перетворення Фішера.

Р2.22. Дано =0,39,=44. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку змінних та.

Р2.23. Дано =0,39,=44. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте - перетворення Фішера.

Р2.24. Дано =0,89. Визначте питому вагу варіаціїза рахунок впливу.

Р2.25. Охарактеризуйте силу колінеарності факторів іза таких умов;

Р2.26. Охарактеризуйте силу колінеарності факторів іза таких умов;

Р2.27. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної кореляції за такими вихідними даними: ;

Р2.28. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної детермінації за такими вихідними даними: ;

Р2.29. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної детермінації за такими вихідними даними:

=0,58; =0,80;

=0,36; =0,71.

Р2.30. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнти частинної детермінації за такими вихідними даними:

=0,54; =0,78;

=0,40; =0,68.

Р2.31. Розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за такими вихідними даними: =0,59;=0,74;=0,46;=0,67.

Р2.32. Виконайте тестування факторів за - критерієм значущості за такими даними:=0,94;=0,89;=0,74;=40. Зробіть висновки.

Р2.33. Дано ;

Розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за формулою Боярського.

Р2.34. За даними Р2.33. розрахуйте .

Р2.35. За даними Р2.33. розрахуйте .

Р2.36. За даними Р2.33. розрахуйте коефіцієнти частинної детермінації.

Р2.37. За даними 2.33. розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за допомогою β -коефіцієнтів.

Р2.38. Дано:

x

x1

0,81

0,46

x2

0,37

0,18

x3

0,63

0,39

Оцініть автономність впливу факторів ,тана.

Р2.39. Дано:

1

8

4

2

9

5

3

6

3

4

12

7

5

10

6

Розрахуйте коефіцієнт кореляції змінних та.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.