Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
57.33 Кб
Скачать

1) Поняття і сутність транспорту .

Транспорт — це сукупність механічних засобів перевезень, виробнцчо-технологічного комплексу, організацій і підприємств, призначених для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях і надання інших транспортних послуг усім споживачам.

Роль і значення транспорту закріплено статтею 1 Закону України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р., в якій визначається, що транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва, яка покликана задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Отже, законодавець визначає транспорт як важливу галузь суспільного виробництва, що перебуває у тісній взаємодії з промисловістю; енергетичним, агропромисловим, будівельним і торговельним комплексом; зв'язком; житловим господарством, побутовим обслуговуванням населення; сферою використання й охорони природних ресурсів тощо. У кожній з перерахованих галузей є окремі специфічні матеріальні умови виробництва, технологічні процеси, структура підприємств, особовий склад працівників і т. ін.

2)Роль транспорту в розвитку людського суспільства.

Історія розвитку транспорту (як засобу переміщення) нерозривно пов'язана з історією розвитку людського суспільства.

Саме існування людини викликало необхідність переміщувати самого себе і оточуючі предмети. Переміщення – невід'ємна частина людської діяльності та виробництва.

Як і створення знарядь і предметів праці, створення засобів пересування і переміщення різних предметів входило у творчу діяльність людини на всіх етапах її розвитку, тому що без цього неможлива була будь-яка інша доцільна людська діяльність.

Розглянемо розвиток транспорту за основними періодами розвитку людського суспільства:

1. Первісно-общинний лад- займає десятки тисяч років в 1-му тисячолітті до нашої ери. Використовувалися найпростіші засоби транспорту: предмети, знаряддя праці переносили на собі, тягли волоком, використовували колоди для перекочування предметів, плоти.

При прирученні перших тварин (кінь 2-4 тис. років до нашої ери) використовували їх для переміщення. Потреба в транспорті була невелика.

2. Рабовласницький лад – збільшилося виробництво, відкриті методи отримання та обробки металу, стада тварин, землеробство, розвиток обміну і торгівлі, що призвело до появи економічних стимулів у розвитку транспорту.

З появою класів стали розвиватися держави, будуватися міста, люди стали розселятися на більшій території. Ведуться війни, розвивається морський і річковий транспорт, галери – гребний транспорт. Зростає роль сухопутного транспорту, між поселеннями виникають природні караванні шляхи. Користуються возами у вигляді волоків і нард, які тягли тварини.

3. Феодалізм – прийшов на зміну рабовласницькому ладу. Характеризується подальшим поділом праці, зростанням продуктивних сил, торгівлі. Розширюються морські та річкові перевезення, будуються дороги з щебеневим покриттям, з’являються колеса зі спицями, диліжанс, магнітний компас. Розвиток транспорту гальмувався феодальною власністю на землю.

4.Капіталізм – почалося машинне виробництво. Транспорт розвивається на новій технічній основі, ця основа – паровий двигун. Це дозволяє створити саморушний транспорт. З'явилися пароплави, паровози, парові сухопутні екіпажі, парові літаки. Транспорт виділяється в самостійну галузь, для перевезення вантажів та пасажирів. У цей час склалася основна мережа залізниць у Центральній та Західній Європі, Росії, Північній Америці.

3) Транспортна продукція, її специфіка.

Без транспорту неможливо жодне виробництво, що транспорт є елементом самого виробництва і тому його неможливо відокремити від виробництва. .Інакше кажучи, якщо транспорт не забезпечує вказане переміщення продукту зі сфери виробництва в сферу споживання, це рівнозначно тому, що виробництво продукту не відбулося, бо потреби в ньому не будуть задоволені

транспорту притаманні всі три неодмінних елемента, які характерні для будь-якої галузі матеріального виробництва, а саме:

  1. засоби праці, тобто засоби транспорту;