Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
66
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

Компенсаційна оцінка конкурентоспроможності продукції

Для дотримання логічної послідовності оцінки конкурентоспроможності одно­рідних видів продукції спочатку необхідно визначити одиничні параметричні показ­ники її якісних та кількісних характеристик.

Як видно з похідних даних, до першої групи показників якості відносяться: імідж, дизайн, режим роботи і гарантійний строк обслуговування продукції. Для то­го, щоб визначити одиничні параметричні індекси скористаємося формулою (5.8):

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «імідж»:

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «режим роботи»:

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «гарантійний строк»:

Друга група показників якості представлена тільки характеристикою викиду шкідливих речовин. Але є ще ціна продукції, яка відноситься до кількісних критеріїв, зменшення значення яких є бажаним для споживача. Показник, що характеризує відповідність вартісних параметрів ціни вимогам споживача, в даній практичній си­туації співпадає із значенням ціни споживання дп, оскільки споживач не оцінює вар­тість експлуатації продукції.

Отже, визначення одиничного параметричного індексу ціни здійснюється за формулою (5.4).

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «ціна споживання»:

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «викид шкідливих речовин» визначимо за формулою (5.10):

До п'ятої групи показників відносяться якісні характеристики робочого просто­ру, навантаження та потужності. їх слід розраховувати за формульним співвідно­шенням (5.13) залежно від дотримання вимог (5.12).

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «робочий простір»:

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «навантаження»:

Одиничні параметричні індекси відповідності показника «потужність»:

Результати розрахунків параметричних показників відповідності для всіх постачальників продукції на ринку проаналізуємо за допомогою табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Значення параметричних показників відповідності продукції вимогам споживача на ринку при компенсаційній оцінці

Назва характеристики

Постачальник

1

2

3

4

5

Є

7

8

9

10

Ціна споживання

1,1111

1,0667

0,8000

1,0444

1,0000

1,0222

0,0000

0,4444

0,6000

0,4467

Імідж товару

0,0000

-0,3333

0,3333

0,0000

0,0000

0,3333

1,0000

0,6667

0,6667

0,6667

Дизайн

0,0000

0,3333

1,3333

0,6667

1,0000

0,3333

1,0000

0,6667

1,3333

1,3333

Режим роботи

1,0000

0,7500

0,0000

0,5000

0,0000

0,2800

0,7500

1,0000

1,5000

0,0000

Гарантійний строк

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Робочий простір

0,9000

0,6000

0,6000

0,1000

1,0000

0,2000

0,5000

0,8000

0,6000

0,6000

Навантаження

1,0000

0,0000

0,8500

0,5500

0,5000

0,1500

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

Потужність

1,0000

1,0000

0,0000

0,4000

0,2000

0,6000

0,8000

1,0000

3,2000

0,0000

Викид шкідливих речовин

1,3571

1,1786

1,0000

0,2857

-0,0714

1,3571

0,8214

0,6429

0,4643

0,2857

За умовами використання продукції на ринку необхідно визначити її експлуа­таційні характеристики, технічні характеристики та власне її якість.

Атрибут «експлуатаційні характеристики» формують параметри «режим ро­боти» та «гарантійний строк». Відповідність атрибута «експлуатаційні характерис­тики» продукції визначеного постачальника вимогам споживача обчислюють з ура­хуванням якісних параметрів за формулою (5.7).

Атрибут «технічні характеристики» формують параметри «робочий простір», «навантаження», «потужність» та «викид шкідливих речовин». Відповідність атри­бута «технічні характеристики» продукції визначеного постачальника вимогам споживача розраховують з урахуванням якісних параметрів за формулою (5.7) та даними індивідуального варіанта.

Атрибут «якість продукції» формують параметри «імідж товару», «дизайн», «експлуатаційні характеристики» та «технічні характеристики». Відповідність атри­бута «якість продукції» товару визначеного постачальника вимогам споживача розраховують з урахуванням якісних параметрів за формулою (5.7).

Одинична корисність кожного виду продукції на ринку розраховується для ко­жного постачальника за формулою (5.1). Але для більшої зручності здійснення розрахунків використаємо значення вагомості кожного з атрибутів продукції, пред­ставлених в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Вагомість товарних атрибутів для оцінки продукції споживачем

Значення параметрів ціни та якості

Експлуатаційні характеристики

,

Вагомість ціни споживання (d,)

0,30

РЕЖИМ РОБОТИ

0,28

Вагомість якості продукції (d2)

0,70

ГАРАНТ СТРОК

0,72

Якість продукції

Технічні характеристики

Імідж

0,15

РОБ ПРОСТІР

0,6

Дизайн

0,15

НАВАНТАЖЕННЯ

0,2

Експ хар

0,35

ПОТУЖНІСТЬ

0,1

ТЕХ ХАР

0,35

ВИК ШКІД РЕЧ

0,1

Одинична корисність продукції першого підприємства:

Одинична корисність продукції другого підприємства:

Одинична корисність продукції третього підприємства:

Одинична корисність продукції четвертого підприємства:

Одинична корисність продукції п'ятого підприємства:

Одинична корисність продукції шостого підприємства:

Одинична корисність продукції сьомого підприємства:

Одинична корисність продукції восьмого підприємства:

Одинична корисність продукції десятого підприємства:

Результати здійснених розрахунків зводимо до табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Значення одиничної корисності продукції за умов компенсаційної оцінки

Ранжирування продукції за показником одиничної корисності дає змогу порів­няти її конкурентоспроможність. Загальну оцінку конкурентоспроможності конкрет­ного /-ого товару (KQ) можна здійснити за допомогою співвідношення (5.18).

З метою порівняння конкурентоспроможності аналізованої продукції здійсни­мо її ранжирування по мірі зменшення одиничної корисності у вигляді табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Вибір стратегії конкурентоспроможності продукції

Підприємство-товаровиробник

Одинична корисність

Конкурентоспро­можність продукції

Стратегія

5

0,7561

1,0000

Лідер

(КС = 1)

3

0,7458

0,9864

Ринковий послідовник (0,9 <КС<1)

6

0,6549

0,8662

Претендент (0,5 <КС< 0,9)

4

0,6525

0,8630

1

0,6410

0,8478

9

0,6169

0,8159

7

0,5608

0,7417

8

0,5145

0,6805

2

0,5131

0,6786

10

0,4637

0,6133

Вищенаведена інформація дає змогу зробити висновок про те, що відповідно до компенсаційної оцінки, на даному сегменті ринку лідером є продукція п'ятого підприємства, якому відповідає максимальний коефіцієнт конкурентоспроможності (КС5 =1,0000) та максимальна одинична корисність (U5=0,7561). Конкурентоспро­можність іншої продукції зменшується по мірі віддалення від початку рангового списку.

Так, продукція третього підприємства, яка характеризується показником кон­курентоспроможності (КС = 0,9864) та корисністю (U= 0,7458), є ринковим послі­довником, а продукція всіх інших постачальників - ринковими претендентами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.