Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
66
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

Індивідуальне завдання

Для виконання індивідуального завдання спочатку необхідно визначитися з напрямом виробничих процесів на підприємстві та охарактеризувати досліджуване виробництво. Варіанти за­вдань побудовано наступним чином: всі досліджувані вироб­ництва пов'язані з лакофарбовою галуззю хімічної промисло­вості (табл. 8.3).

Для узагальнення, систематизації та перевірки рівня знань з цієї теми шанов­ному читачеві пропонується розв'язати перелік запропонованих поваріантно за­вдань щодо оцінки існуючого внутрішнього економічного механізму підприємства і

оцінки виробничого потенціалу підприємства. Отже, Вам належить виконати ком­плексну роботу, яка включає розгляд переліку питань за наведеним порядком. Ін­дивідуальна робота передбачає ЗО варіантів.

Обравши номер варіанта і визначившись з досліджуваним виробництвом продукції, слід розпочати виконання роботи з формулювання мети, постановки за­вдань і алгоритму їх вирішення.

Таблиця 8.3

Досліджуване виробництво

варіанта

Вироблювана продукція

1,16

Емаль ПФ-133 чорна

2,17

Емаль ПФ-115 біла

3,18

Емаль НЦ-132 червона

4,19

ЕмальХВ-16 чорна

5,20

Емаль ХВ-785 жовта

6,21

Емаль МЛ-242 біла

7,22

Емаль ПФ-115 світло-блакитна

8,23

Емаль ПФ-115 сіра

9,24

Емаль ПФ-115 блідо-жовта

10,25

Емаль ПФ-133 світло-димчаста

11,26

Емаль ПФ-133 світло-жовта

12,27

Емаль ПФ-133 фісташкова

13,28

Емаль ПФ-133 червоно-коричнева

14,29

Емаль ПФ-133 біла

15,30

Емаль ПФ-115 чорна

Метою виконання індивідуального завдання є здійснення діагностики вироб­ничого потенціалу підприємства для оцінки його ефективності.

Досягти поставленої мети можливо, вирішивши наступні завдання:

- визначивши місце підприємства в ієрархічному ринковому середовищі згід­но з його галузевою приналежністю;

- охарактеризувавши його ринковий потенціал;

- здійснивши аналіз збалансованості виробничої програми та її обґрунтуван­ня за допомогою виробничої потужності;

- здійснивши оцінку трудового потенціалу підприємства;

- визначивши потребу в матеріально-сировинних ресурсах;

- оцінивши витратність наявного та удосконаленого стану виробничо-госпо­дарської діяльності підприємства за визначеними критеріями.

Сформувавши перелік завдань, необхідно визначити порядок і напрямки здійснення наступних кроків щодо їх вирішення.

Хід виконання індивідуального завдання має виглядати наступним чином:

1. Коротка характеристика діяльності підприємства на ринку.

2. Моніторинг виробничої програми підприємства.

3. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства.

4. Аналіз виробництва в системі «витрати - обсяги виробництва на підприємстві.

прибуток»

Для виконання кожного з визначених етапів слід скористатися викладеними в даному розділі формулами. За отриманими результатами обов'язково потрібно зробити висновки щодо витратності досліджуваного виробництва до та після упро­вадження запропонованих в індивідуальному завданні рекомендацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.