Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Задачі для ДІ

.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
596.48 Кб
Скачать

Задача

Виконати факторний аналіз валового прибутку від реалізації одного виду продукції, проаналізувати рентабельність.

Вихідні дані

Показники

План

Факт

Обсяг реалізації (Q), шт.

20 000

16 000

Ціна реалізації (P), грн.

170

200

Собівартість виробу (С), грн.

140

150

Розв’язок:

1. Визначимо суму валового прибутку (план.):

(грн.);

2. Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу при незмінних (план) цінах:

(грн.);

3. Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції по фактичних цінах при плановій собівартості:

(грн.);

4. Валовий прибуток фактичний:

(грн.);

(грн.);

5. Визначимо вплив факторів:

5.1. Фізичного об’єму продукції:

(тис. грн.);

5.2. Вплив цін:

(тис. грн.);

5.3. Вплив собівартості:

(тис. грн.);

6. Балансова перевірка:

(тис. грн.);

7. Проаналізуємо вплив факторів на рентабельність:

7.1. Планова рентабельність:

(%);

Фактичні ціни і планова собівартість:

(%);

Фактична рентабельність:

(%);

8. Факторний аналіз:

8.1. Вплив змін ціни:

(%);

8.2. Вплив зміни собівартості:

(%);

9. балансова перевірка:

(%).

+ Зміни у валовій продукції і рентабельності відбувається під впливом єдиного фактора – ціни. → тобто низька якість продукції.

Задача

Виконати факторний аналіз рентабельності власного капіталу (ROE) за наступними даними:

№ з/п

Показник

Базисний рік

Звітний рік

1

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн

45610

42286

2

Податок на прибуток, тис. грн

12507

12270

3

Виручка від реалізації продукції, тис. грн

266892

242001

4

Сукупні активи, тис. грн

490431

500113

5

Власний капітал, тис. грн

383067

381743

6

Рівень оподаткування, коеф. (п.2/п.1)

0,27

0,29

7

Чистий прибуток, тис. грн (п.1-п.2)

33103

30016

8

Частка чистого прибутку в загальній сумі прибутку (1-п.6)

0,73

0,71

9

Рентабельність продукції (ROI), %, (п.1/п3)

17,09

17,47

10

Коефіцієнт оборотності сукупних активів (п.3/п.4)

0,54

0,48

11

Мультиплікатор капіталу (п.4/п.5)

1,28

1,31

12

Рентабельність власного капіталу, ROE, %, (п.7/п.5)

8,64

7,86

1. Визнач. рівень оподаткування прибутку (п.6).

2. Знайдемо ЧП (п.7).

3. Частка ЧП (п.7/п1).

4. Рентабельність продукції: ROE=7,86-8,64=-0,78%

Факторний аналіз

- за рах-к зміни частки ЧП:

- за рах-к зміни мультиплікатора капіталу:

- за рах- :

- за рах-к зміни рентабельності:

Задача

Виконати факторний аналіз рентабельності сукупних активів (ROA) за наступними даними:

№ п/п

Показник

2005р.

2010 р.

1.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

523,00

422,00

2.

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

4210,00

3955,00

3.

Сукупні активи, тис. грн.

5224,00

5188,00

4.

Рентабельність сукупних активів, % (п.1/п.3)

10,01

8,13

5.

Рентабельність продажу, % (п.1/п.2)

12,42

10,67

6.

Коефіцієнт оборотності сукупного капіталу (п.2/п.3)

0,806

0,762

Розвязок:

На показник рентабельності сукупних активів впливає рентабельність продажів та оборотність активів:

ROA = = 100 %.

Отже, ROA = (коефіцієнт оборотності) ROS (рентабельність продажу)

Рентабельність сукупних активів знизилась на 1,88 % = 8,13 – 10,01

Зміна рентабельності сукупних активів за рахунок сповільнення оборотності активів:

ROA = (0,762 - 0,806) 10,67= - 0,47 %

Зміна рентабельності сукупних активів за рахунок зміни рентабельності продажу:

ROA = ROS = (10,67-12,42) 0,806 = -1,41 %

Балансова перевірка:

(-0,47) + (-1,41) = -1,88 %

Таким чином, зменшення рентабельності сукупних активів у звітному періоді зумовлено результатом дії двох факторів. Це відбулося за рахунок сповільнення оборотності активів (вплив цього фактора 0,47 %) і зменшення рентабельності продажу (вплив цього фактора 1,41 %).

Задача

Виконати факторний аналіз валового прибутку і рентабельності за системою «директ-кастинг»

Вихідні дані

Показники

План

Факт

Обсяг реалізації, шт. (Q)

20000

16000

Ціна реалізації, грн. (P)

170

200

Собівартість виробу, грн.(С/в)

140

150

В т.ч. питомі змінні витрати, грн. (Сзм.;V)

102

108

Загальна сума постійних витрат, тис. грн. (Спост.; С)

760

672

Розв’язок:

   1. Валовий прибуток

ВП = Q (P- Сзм) – Спост або Q(P-V)-C

  1. Плановий:

Впл=Qпл(Pпл-Vпл)-Cпл = 20000*(170-102)-760000=600 тис.грн.

  1. Qфакт при плановій ціні та витратах:

ВПум1=Qф(Pпл-Vпл)-Cпл = 16000*(170-102)-760000 = 328 тис.грн.

  1. Qфакт при Рфакт і витратах планових:

ВПум2=Qф(Pф-Vпл)-Cпл = 16000*(200-102)-760000 = 808 тис.грн.

  1. При зміні Qфакт Рфакт Vфакт Cпл:

ВПум3=Qф(Pф-Vф)-Cпл = 16000*(200-108)-760000 = 712 тис.грн.

  1. Фактичний:

ВПф=Qф(Pф-Vф)-Cф = 16000*(200-108)-672000 = 800 тис.грн.

   1. Вплив факторів:

 • обсяг продажу: ВПум1 - Впл =328-600=-272 тис.грн.;

 • вплив ціни: ВПум2 - ВПум1 = 808-328 = 480 тис.грн.;

 • вплив питомих змінних витрат: Впум 3- ВПум2 = 712-808=-96 тис.грн.;

 • вплив постійних витрат: ВПф - ВПум3 = 800-712 = 88 тис.грн..

   1. Балансова перевірка:

-272+480-96+88=200 тис.грн.

   1. Рентабельність продукції:

R=Q(P-V)-C/Q*V+C

4.1. Планова рентабельність

Rпл=Qпл(Pпл-Vпл)-Cпл/Qпл*Vпл+Cпл=20000*(170-102)-760000 / 20000 * 102+760000 = 21,4%

4.2. Незмінні ціна та витрати

Rум1=Qф(Pпл-Vпл)-Cпл/Qф*Vпл+Cпл=16000*(170-102)-760000 / 16000 * 102+760000 = 13,7%

4.3. Незмінні постійні та змінні витрати

Rум2=Qф(Pф-Vпл)-Cпл/Qф*Vпл+Cпл=16000*(200-102)-760000 / 16000 * 102+760000 = 33,8%

4.4. Незмінні постійні витрати

Rум3=Qф(Pф-Vф)-Cпл/Qф*Vф+Cпл=16000*(200-108)-760000 / 16000 * 108+760000 = 28,6%

4.5. Фактична рентабельність

Rф=Qф(Pф-Vф)-Cф/Qф*Vпл+Cф=16000*(200-108)-672000 / 16000 * 108+672000 = 33,3%

   1. Вплив факторів:

 • вплив фізичного обсягу реалізації: Rум1-Rпл=13,7-21,4=-7.7%;

 • вплив ціни: Rум2-Rум1= 33,8-13,7=20,1%;

 • вплив змінних витрат: Rум3-Rум2=28,6-33,8=-5,2%;

 • вплив постійних витрат: Rф-Rум3=33,3-28,6=4,7%.

   1. Балансова перевірка

-7,7+20,1-5,2+4,7=11,9%

Задача

Проведіть аналіз фінансового леверіджу.

Вихідні дані

Показники

Довгострокові пасиви,тис.грн.

2300

Поточні пасиви,тис.грн.

450

Сукупні активи,тис.грн.

3500

Власний капітал,тис. грн..

3000

Чистий прибуток,тис.грн.

600

Ставка за кредит, %

26

 1. Розрахуємо коеф. заборгованості ДАR

ДАR = (Довгострокові пасиви-Поточні пасиви)/ Активи= (2300-450)/ 3500=0,5

 1. Знайдемо співвідношення довго строк. Зобов’язань та власного капіталу ДЕR

ДЕR = Довгострокові пасиви / Власний капітал = 2300/3000 = 0,8

 1. Рентабельність власного капіталу ROE

ROE = Чистий прибуток / Власний капітал *100% = 20%

 1. Фінансовий леверидж FR

FR = 1/ ( ДАR – Сер. Ставка за кредит) = 1/ (0,5-0,26)= 4,17

 1. Ефект фінансовго леверіджу

ЕФЛ = ROE * FR – ROE = 20 * 4,17 – 20 = 63,4